Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

I квартал 2014 року
VI квартал 2013 року
ІII квартал 2013 року
ІI квартал 2013 року
І кварталу 2013 року
ІII кварталу 2012 року
І півріччя 2012 року

IV квартал 2012 року

ПРИРОДОЗНАВЧІ НАУКИ

Донетчина: многоликая и вечная [Текст] / сост. Е. Ю. Ясенов. - Донецк : Ландон XXI, 2012. - 272 с. : ил. - ISBN 978-966-2569-711.
Шифр зберігання: В 8337; 26.890(4Укр-4Дон); Д67
Місце зберігання: ЗОФ: 2106221
ВКЛ: 2106222
Книга присвячена 80-річчю створення Донецької області. Містить інформацію про історію краю, його природу, міста, видатні постаті та ін. Особливу цінність становлять фотоілюстрації з архіву та сучасні фото Донецького краю.
Зміст

Путеводитель по самым замечательным местам Донецкого края [Текст] : карта-схема / [Донец. обл. гос. администрация, Донец. обл. совет ; текст В. П. Безродного]. - [Донецк : Рекламастер, 2012]. - 77 c.
Шифр зберігання: А 62014; 26.890(4Укр-4Дон); П90
Місце зберігання: ВКЛ: 2106522
Путівник, виданий до 80-річчя Донецької області, містить фотографії і описи різних куточків Донецької області.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Євченко, В. М. Термінологічний словник. Теплоенергетика [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Євченко ; Приазов. держ. техн. ун-т. - Маріуполь : ПДТУ, 2011. - 400 с. - ISBN 978-966-604-086-5.
Шифр зберігання: Б 99759; 31.3; Е27
Місце зберігання: ТСЛ: 2106763
Словник містить стандартизовані терміни, їх тлумачення та короткі форми, еквіваленти термінів німецькою, англійською і французькою мовами.

Кочнев, Е. Д. Легендарные автомобили 1870-1918 [Текст] : от моторной повозки З. Маркуса до Роллс-Ройса 40/50 НР "Silver Ghost" / Е. Д. Кочнев. - М. : Яуза : Эксмо, 2012. - 414 с. - (Война моторов). - ISBN 978-5-699-55842-1.
Шифр зберігання: Б 99800; 39.33; К75
Місце зберігання: ТСЛ: 2106855
Кожна глава книги присвячена окремому автомобілю та його внеску в світову історію. Видання містить відомості про історичне тло та причини створення тої чи іншої машини, розвиток і боротьбу технічних ідей, долю автоконструкторів.
Зміст

Татаренков, В. И. От плота до атомохода [Текст] : история мирового судоходства и судовых средств передвижения / В. И. Татаренков. - М. : МОРКНИГА, 2011. - 308 с. : ил. - ISBN 978-5-903081-35-6.
Шифр зберігання: В 8335; 39.4; Т23
Місце зберігання: ЗОФ 2106017
У книзі наведені матеріали про перші та сучасні плавучі засоби, зокрема джерела енергії та технічні засоби, що забезпечують їх рух. Видання ілюстровано відомостями про надводні кораблі, підводні човни, суди на підводних крилах та повітряній подушці та ін.

МЕДИЦИНА

Лісова скарбниця [Текст] : довідник лікарських рослин : / [упоряд. О. О. Ануфрієва]. - Донецьк : Глорія Трейд, 2013. - 224 с. - ISBN 978-617-536-253-2.
Шифр зберігання: В 8310; 53.525; Л64
Місце зберігання: АБ: 2105841
Видання містить інформацію про лісові рослини, ягоди, гриби, їх лікувальні властивості, заготівлю та зберігання, способи застосування, рецепти препаратів. Додаються календарі: дозрівання лісових плодів і ягід; грибника; збору лікарських рослин.
Зміст

Сергеев, С. Женская энциклопедия красоты и здоровья [Текст] : 5000 замечательных советов / Сергей Сергеев. - Донецк : БАО, 2012. - 368 с. - ISBN 978-966-548-844-6.
Шифр зберігання: Б 99613; 51.204; С32
Місце зберігання: АБ: 2106491
Енциклопедія підкаже представницям прекрасної статі, як стати ідеалом. Надаються корисні практичні поради для жінок.

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Історія. Історичні науки

Бродяной, А. В. Следы, не смытые дождями [Текст] : ист.-топоним. слов. Амвросиев. р-на Донец. обл. / Анатолий Бродяной. - 2-е изд., испр. и доп. - Врадиевка : Коваленко А. Г., 2011. - 135 с. - ISBN 978-966-2035-07-0.
Шифр зберігання: Б 99589; 63.3(4Укр-4Дон); Б88
Місце зберігання: ВКЛ: 2106547
Книга розкриває історію назв населених пунктів і географічних об'єктів Амвросіївського району, містить 210 словарних статей. До словника увійшли топоніми, які в процесі відбору отримали найповніше підтвердження в архівних, музейних матеріалах, картографічній продукції, довідниках адміністративно-територіальних устроїв різних періодів та інших першоджерелах.

Музейне містечко на "Шведській Могилі" [Текст] : [на Полі Полтав. битви] : путівник / [авт.-упоряд. В. Павлов ; Держ. іст.-культур. заповідник "Поле Полтавської битви"]. - [Полтава : ФОП Говоров С. В., 2012]. - 44 с.
Шифр зберігання: Б 99732; 63.3(2)511; М89
Місце зберігання: ВГПН: Б151715
Ілюстроване видання присвячене Музею історії Полтавської битви, який став своєрідною візитівкою не тільки Полтави, але й цілого регіону.

Платонов, О. Мировая гегемония Америки. Летопись кровавых преступлений [Текст] / Олег Платонов, Герхох Райзеггер. - М. : Алгоритм, 2012. - 368 с. - (Империи зла). - ISBN 978-5-4438-0099-8.
Шифр зберігання: Б 99628; 63.3(7Сое)63; П37
Місце зберігання: ВГПН: 2106234
АБ: 2106235
У виданні розглянуто теорію, згідно якої протягом найближчих десятиліть на США очікує катастрофа - Америка припинить своє існування як цілісна територія і консолідоване населення. Порівняно з цим, фінансова і економічна кризи останніх років будуть виглядати лише якимись малозначними негативними явищами.
Зміст

Таирова-Яковлева, Т. Г. Гетманы Украины [Текст] : истории о славе, трагедиях и мужестве / Т. Г. Таирова-Яковлева. - М. : Центрполиграф ; СПб. : Русская тройка-СПб., 2011. - 470 с. - ISBN 978-5-227-03017-7.
Шифр зберігання: Б 99521; 63.3(4Укр)46; Т14
Місце зберігання: ВГПН: 2106027
У книзі представлено одинадцять біографій гетьманів, які були військовими і політичними лідерами України XVII-XVIII ст. Слава і трагедія, мужність і віроломство, видатний талант дивним чином змішалися в житті цих людей. Вони були дуже різними, але кожен з них залишив свій слід в історії Українського гетьманства.
Зміст

Чухліб, Т. В. Гетьмани України-Русі [Текст] : від лицарів степу до правителів країни / Т. В. Чухліб. - Донецьк : БАО, 2012. - 304 с. - ISBN 978-966-481-909-8.
Шифр зберігання: В 8336; 63.3(4Укр)46; Ч-96
Місце зберігання: ЗОФ 2106100
АБ: 2106101
Видання містить яскраві історичні портрети та біографії 33 українських гетьманів. Висвітлюється родовід, особисте життя, військова та політична діяльність козацьких ватажків.
Зміст

Шаров, І. 100 особистостей України 1991-2011 [Текст] / Ігор Шаров ; [відп. ред. В. Вакулич]. - К. : Арт Економі, 2011. - 472 с. - ISBN 978-966-2576-09-2.
Шифр зберігання: Б 99155; 63.3(4Укр)6; Ш26
Місце зберігання: ВГПН: 2104615
Сто особистостей - сто доль, поглядів, роздумів, оцінок нинішнього стану і майбутнього країни. Під однією обкладинкою автор зібрав біографії людей різних професій: економістів й політиків, біологів і лікарів, науковців і письменників, спортсменів та підприємців, діячів культури та мистецтва.
Зміст

Економіка. Економічні науки

Статистичний щорічник Донецької області за 2011 рік [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Донец. обл. ; за ред. О. А. Зеленого. - Донецьк : [б. в.], 2012. - 502 с.
Шифр зберігання: П 2459-2011; 65.9(4Укр-4Дон); С78
Місце зберігання: ВКЛ: 2105567
Представлені статистичні дані про соціально-економічний стан Донеччини в 2011 р. порівняно з попередніми роками. Деякі показники даних приведені за 1990, 1995 рр.

Статистичний щорічник України за 2011 рік [Текст] / Держ. служба статистики України ; [за ред. О. Г. Осауленка]. - К. : ТОВ "Август Трейд", 2012. - 558 с. - ISBN 978-966-2224-36-8.
Шифр зберігання: П 2225-11; 65.9(4Укр); С78
Місце зберігання: ІБВ: 2106874
Щорічник містить статистичну інформацію про стан та тенденції розвитку економіки, виробництва та соціальної сфери України за 2011 рік у порівнянні з 1990, 1995, 2000-2010 роками.

Політика. Політичні науки

Зовнішня політика України - 2011 [Текст] : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / за ред. Г. М. Перепелиці. - К. : Стилос, 2012. - 384 с. - ISBN 978-966-193-083-3.
Шифр зберігання: П 2710-11; 66.4(4Укр); З-78
Місце зберігання: ЗОФ 2105551
Видання містить аналіз міжнародних подій, зовнішньополітичних рішень, питань реалізації зовнішньополітичного курсу країни у 2011 році. Надається характеристика стану двосторонніх міжнародних відносин України з Росією, США, Китаєм, країнами Сходу, Азії, Африки та ін.

Политические системы современных государств [Текст] : энцикл. справ. : в 4 т. / МГИМО, Ин-т обществ. проектирования. - М. : Аспект Пресс. - (Политический атлас современности).
Т. 1: Европа [Текст]. - 2012. - 616 с. - ISBN 978-5-7567-0666-6.
Шифр зберігання: М 5170-1; 66.3(0); П50
Місце зберігання: ІБВ: 2106228
Зміст
Т. 3: Америка. Австралия и Океания [Текст]. - 2012. - 478 с. - ISBN 978-5-7567-0654-3.
Шифр зберігання: М 5170-3; 66.3(0); П50
Місце зберігання: ІБВ: 2106229
Зміст
Довідники є невід'ємною частиною науково-освітнього проекту "Політичний атлас сучасності". Видання всебічно представляють політичну структуру сучасних держав Європи, Америки, Австралії та Океанії. Містить інформацію політичного, економічного, соціального та історичного характеру.


Військова справа. Військова наука

Висковатов, А. В. История одежды и вооружения российских войск [Текст] : ил. изд. / А. В. Висковатов. - М. : Эксмо, 2012. - 704 с. - (Российская императорская библиотека). - ISBN 978-5-699-55901-5.
Шифр зберігання: В 8351; 68.48(4Рос); В53
Місце зберігання: ЗОФ 2106304
Ця книга - шедевр російської історичної науки, унікальне дослідження в області історії військової амуніції. Відомості про склад і організацію військ. Холодна і вогнепальна зброя, захисне озброєння, військовий костюм, амуніція, прапори і штандарти, нагороди і інші відзнаки представлені тут з небаченою повнотою і деталізацією.

Культура. Наука. Просвітництво

Академії наук країн Європи [Текст] : у 2 кн. Кн. 1 / Ганна Індиченко ; [НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. - К. : [б. в.], 2012. - 648 с. - ISBN 978-966-02-6339-0.
Шифр зберігання: М 5185-1; 72.47; А38
Місце зберігання: ЗОФ 2105987
ІБВ: 2105988
У монографічному дослідженні проаналізовано розвиток європейської академічної науки, особливості національних наукових систем. Подано стислий опис основних етапів становлення та сучасний розвиток академій наук. Надається інформація про способи фінансування діяльності академій, їх структурну організацію, періодичні видання тощо. Викладений матеріал доповнено інформаційними довідками про видатних вчених академій, супроводжується ілюстративним матеріалом.
Зміст

Музеї Донеччини [Текст] : [фотоальбом] / [упр. культури і туризму Донец. обл. держ. адмін., Донец. обл. краєзн. музей]. - [Донецьк : б. в., 2012]. - 62 с. : ілюстр., фотогр.
Шифр зберігання: В 8306; 79.14; М89
Місце зберігання: ВКЛ: 2105833
Наведені стислі описи та фото 30 музеїв різної тематики: краєзнавчі, історичні, етнографічні, художні, військові, літературні, меморіальні; музеї, присвячені видатним діячам Донецького краю.

Школа ремесел. М'яка іграшка. Клаптикова аплікація. Витинанка [Текст] / [упоряд. О. О. Колонькова]. - К. : Шк. світ, 2011. - 118 с. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - ISBN 978-966-451-688-1.
Шифр зберігання: А 61988; 74.200.54; Ш67
Місце зберігання: ВГПН: 2106397
Книжка є добіркою матеріалів із технології виготовлення м'яких іграшок, клаптикових картин і витинанок. Матеріали видання висвітлюють основні теоретичні та практичні питання, прийоми та методи роботи; містять схеми та ілюстрації, що допоможуть при оволодінні цими напрямами мистецтва.

***
Сергій Данилович Безклубенко [Текст] : до 80-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, бібліотека ; [уклад. : О. О. Скаченко, І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова]. - К. : [Вид. центр КНУКіМ], 2012. - 258 с.
Шифр зберігання: В 8346; 91.9:71; Б39
Місце зберігання: ІБВ: 2106571
Покажчик присвячено відомому філософу, історику, культурологу, мистецтвознавцю, педагогу, заслуженому працівнику культури України. Видання відображує бібліографічні описи публікацій за 1959-2011 роки.

Бібліотечна, бібліографічна та науково-інформаційна діяльність

Бібліографознавство України (2006-2010) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. А. Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка]. - К. : [НПБУ], 2012. - 232 с.
Шифр зберігання: 91.9:78.5; Б59
Місце зберігання: ІБВ: 2106577
Покажчик надає описи наукових та науково-популярних, навчальних та навчально-методичних, офіційних та довідкових видань з теорії, методики, історії і сучасного стану основних напрямів бібліографічної діяльності та бібліографознавства.

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за 1 півріччя 2012 р. Вип. 84 / Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. О. М. Піхур]. - К. : [Нац. парлам. б-ка України]. - 2012. - 104 с.
Шифр зберігання: П 1879-84; 91.9:78; Б59
Місце зберігання: ІБВ: 2106979
Відображується література з питань бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства; рецензії та статті з періодичної преси, що надійшли до Національної парламентської бібліотеки та провідних бібліотек України у І півріччі 2012 року.

Українське документознавство (1991-2011) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. М. С. Слободяник, О. А. Політова]. - К. : [б. в.], 2012. - 175 с. - ISBN 978-966-7547-58-5.
Шифр зберігання: Б 99425; 91.9:78; У45
Місце зберігання: ІБВ: 2105609
Ретроспективний покажчик містить описи матеріалів, що висвітлюють широкий спектр проблем документознавчої галузі України.
Зміст

Філологічні науки

Мовознавство

Англо-український, українсько-англійський словник [Текст] = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 60 000 слів / [уклад. Н. С. Дерев'янко ; наук. ред. В. С. Поляков]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2011. - 640 с. - ISBN 978-966-14-0941-4.
Шифр зберігання: Б 99463; 81.432.1; А64
Місце зберігання: ІЛ: 2105843
Словник містить 60000 загальновживаних слів та словосполучень, загальні назви, біблійні, міфологічні та астрономічні власні назви. Додаються: перелік слів, що змінюються не за загальними правилами; фразові дієслова; список найпоширеніших скорочень та абревіатур; транслітерація українських прізвищ та власних назв; географічні назви.

Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник [Текст] / [упоряд. О. М. Акмалдінова та ін. ; ред. Н. В. Кіор]. - К. : ВЦ "Академія", 2011. - 296 с. - (Серія "Nota bene"). - ISBN 978-966-580-344-7.
Шифр зберігання: Б 99580; 81.432.1; Д46
Місце зберігання: ІЛ: 2106227
Словник пропонує найуживаніші терміни та поняття з аудиту, банківської справи, бухгалтерського обліку, логістики, маркетингу, менеджменту та ін. Додається список найуживаніших скорочень в англійському діловому мовленні.

Дубічинський, В. В. Українська мова. Сучасний довідник [Текст] : орфографія, стилістика, граматика, пунктуація, словники / В. В. Дубічинський. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2011. - 544 с. - ISBN 978-966-14-0848-6.
Шифр зберігання: Б 99470; 81.411.4; Д79
Місце зберігання: АБ: 2105838
У виданні розглядаються цікаві та проблемні питання слововживання та культури української мови. Додаються словники географічних назв; чоловічих і жіночих імен; прізвищ; слів з літерою "ґ"; суржикових виразів.
Зміст

Краснобаєва-Чорна, Ж. Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць. Словник фразеологічних термінів [Текст] / Жанна Краснобаєва-Чорна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-639-524-8.
Шифр зберігання: А 61894; 81.411.4; К78
Місце зберігання: ВГПН: 2105603
Зміст

Пилипчук, Д. Болять мені загублені слова... [Текст] : мій додаток до першого тому Словника української мови у двадцяти томах / Дмитро Пилипчук. - Біла Церква : Білоцерків. кн. ф-ка, 2012. - 624 с. - ISBN 978-966-8035-94-4.
Шифр зберігання: Б 99490; 81.411.4; П32
Місце зберігання: ВГПН: 2105944
Автор подає слова "загублені" у новому двадцятитомному академічному тлумачному Словнику української мови, а також розкриває проблему авторської ілюстрації: до 4 тисяч слів надає 6 тисяч авторських ілюстрацій.
Зміст

Літературознавство

Видгоф, Л. "Но люблю мою курву-Москву". Осип Мандельштам: поэт и город [Текст] : книга-экскурсия / Леонид Видгоф. - М. : Астрель, [2012]. - 704 с. - ISBN 978-5-271-42716-9.
Шифр зберігання: Б 99658; 83.3(4Рос)6; В42
Місце зберігання: ВГПН: 2106251
Це унікальне видання - книга про поета і місто - поета-городянина. "Москвознавство" допомагає зрозуміти вірші геніального поета, а його вірші надають можливість зрозуміти Москву.

Жулинський М. Українська література: творці і твори [Текст] : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М. Жулинський. - К. : Либідь, 2011. - 1150 с. - ISBN 978-966-06-0598-5.
Шифр зберігання: Б 99577; 83.3(4Укр); Ж87
Місце зберігання: ВГПН: 2106134
ІБВ: 2106135
Антологія містить понад 50 літературних портретів та художніх творів відомих та маловідомих письменників України. Це видання - спроба відображення драматичної історії української літератури.
Зміст

***
Одеська письменницька організація в 2007 році. Публікація творів. Література про письменників [Текст] : бібліогр. покажч. [Вип. 24] / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г. І. Єфімова]. - Одеса : [ОННБ ім. М. Горького], 2011. - 128 с.
Шифр зберігання: 91.9:83; О-41;
Місце зберігання: ІБВ: 2106587
Покажчик надає інформацію про видані у 2007 р. книги членів Одеської організації Національної спілки письменників України, їх публікації у періодичних виданнях, літературу про письменників та інше.

Зінаїда Павлівна Тулуб (1890-1964) [Текст] : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. А. М. Колесніченко, Н. І. Моісеєнко, Т. В. Добко]. - К. : [НБУВ], 2012. - 148 с.
Шифр зберігання: А 61946; 91.9:83; Т82
Місце зберігання: ІБВ: 2105996
Видання надає інформацію про життя та творчість письменниці, перекладачки З. П. Тулуб. Подано бібліографічні описи публікацій її творів та літератури про неї.

Мистецтво. Мистецтвознавство

Колесников, В. В. Толковый словарь джаза [Текст] / В. В. Колесников ; Донец. гос. музык. акад. им. С. С. Прокофьева, Донец. обл. отд-ние Нац. всеукр. музык. союза. - Донецк : ДГМА, 2011. - 282 с. - ISBN 978-966-72-71-45-9.
Шифр зберігання: Б 99493; 85.318.5; К60
Місце зберігання: M: 2105952
На сторінках словника представлено багатий та цінний матеріал про джаз. Видання містить понад 430 наукових статей про джаз з моменту його зародження до сьогодення; описи виконавчих джазових прийомів; історію створення, технічні та музичні можливості інструментів; стилі, напрями, терміни джазу.

Українські обличчя кіно й театру [Текст] / ред. журн. "Кіно-Театр", Центр кінематогр. студій Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Нац. акад. драм. театр ім. І. Франка ; [упоряд. Л. Брюховецька]. - К. : Задруга, 2012. - 528 с. - (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). - ISBN 978-966-432-104-1.
Шифр зберігання: Б 99564; 85.333; У45
Місце зберігання: M: 2106076
Видання містить творчі портрети 68 українських акторів, проілюстровані фотопортретами, кадрами з фільмів, сценами з вистав; інтерв'ю з ними, що публікувалися в журналі "Кіно-Театр" з 1996 по 2012 роки.
Зміст

***
Журнал "Кіно-Театр" [Текст] : бібліогр. покажч. змісту (1995-2009) / ред. журн. "Кіно-Театр" ; [уклад. А. Погрібна, М. Тетерюк ; вступ. сл. Л. Брюховецької]. - К. : Видав.-поліграф. центр НаУКМА, 2010. - 278 с. - ISBN 978-966-2410-04-4.
Шифр зберігання: Б 99537; 91.9:85; Ж92
Місце зберігання: ІБВ: 2106077
Зміст

М. К. Садовська в одеській пресі [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. - Одеса : [ОННБ ім. М. Горького], 2012. - 32 с.
Шифр зберігання: А 62027; 91.9:85; С14
Місце зберігання: ІБВ: Б151707
Покажчик присвячено видатній діячці українського театру Марії Карпівні Тобілевич (1855-1891 рр.). М. К. Садовська-Барілотті (по сцені) увійшла в історію українського театру як одна з перших і найблискучіших виконавиць вокальних партій в операх і оперетах, що ставились на українських сценах у 70-80 рр. XIX ст. Видання також містить біографічні дані актриси.

Релігія

Копилка народной мудрости [Текст] : [православ. календарь, лун. календарь, нар. обычаи и приметы, пословицы и поговорки] / сост. К. О. Соляник. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2011. - 240 с. - ISBN 978-966-14-1184-4. - ISBN 978-5-9910-1484-7.
Шифр зберігання: А 61980; 86.372.24; К65
Місце зберігання: ВГПН: 2106398
У виданні зібрані відомості, які об'єднують культурні, релігійні та народні традиції, спостереження за природою, секрети взаємодії з навколишнім світом слов'янських народів.

Біблія в європейській культурній традиції XVI-XIX ст. [Текст] : виставка / Святогір. істор.-архіт. заповідник ; [упоряд. В. М. Дєдов]. - Святогірськ : [Ваш імідж], 2012. - 10 л. : ілюстр.
Шифр зберігання: В 8300; 86.37; Б59
Місце зберігання: СРК: Б151469
Видання присвячено виставці, що представлена в виставковому залі Святогірського історико-архітектурного заповідника на території Святогірської лаври.

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

Афоризмы, притчи и мысли Великих [Текст] / [сост. Г. Арсеньева]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейн. Досуга, 2012. - 240 с. - ISBN 978-966-14-3924-4. - ISBN 978-5-9910-2123-4.
Шифр зберігання: А 61986; 94.8; А94
Місце зберігання: АБ: 2106399
Представлені вислови і афоризми видатних філософів, учених, письменників, державних і політичних діячів різних епох і народів, що характеризують різні сторони життя людей, які можуть збагатити духовний світ.

Большая Российская энциклопедия. [Текст]. Т. 20. Меотская археологическая культура - Монголо-татарское нашествие / Ю. С. Осипов [и др.] - М. : Большая Рос. Энцикл., 2012. - 766 с. : ил. - ISBN 978-5-85270-354-5.
Шифр зберігання: М 4628-20; 92.0; Б79
Місце зберігання: ІБВ: 2106302
Видання є універсальним довідником, що забезпечує достовірність і актуальність інформації у всіх областях існуючого знання про світ та людство. У підготовці енциклопедії беруть участь провідні вчені.

Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 11. Зор - Как / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енцикл. дослід. - К. : ЕСУ, 2011. - 710 с. - ISBN 978-966-02-6092-4.
Шифр зберігання: М 3729-11; 92.0; Е64
Місце зберігання: ЗОФ 2106223
ІБВ: 2106224

***
Анотований покажчик дисертацій, захищених в спеціалізованих вчених радах історичного факультету Донецького національного університету (1994-2011 рр.) [Текст] / Донец. нац. ун-т, іст. ф-т, Ін-т історії Донбасу ; [уклад. І. М. Грідіна, П. В. Добров, Е. В. Добров]. - Донецьк : ДонНУ, 2012. - 490 с. - ISBN 978-966-639-544-6.
Шифр зберігання: Б 99653; 91.322; А69
Місце зберігання: ІБВ: 2106519

Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : каталог. Ч. 1 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, К. В. Лобузіна та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко та ін.]. - К. : НБУВ, 2012. - 567 с.
Шифр зберігання: М 5184-1; 91.312; Г13
Місце зберігання: ІБВ: 2105997

Українська книга у фондах Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького, 1574-1923 рр. [Текст] : каталог. Вип. 6 / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Л. М. Бур'ян ; ред. М. Л. Десенко]. - Одеса : [ОННБ ім. М. Горького], 2012. - 72 с.
Шифр зберігання: 91.18; У45
Місце зберігання: ІБВ: 2106586
Продовження опису фонду українського друку Одеської ОУНБ.

"Южно-русская медицинская газета" (1892-1897) [Текст] : хронол. розпис змісту. Вип. 1. (1892-1893) / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд І. В. Бабушкіна. - Одеса : [ОННБ ім. М. Горького], 2012. - 248 с.
Шифр зберігання: П 2774-1; 91.325; Ю19
Місце зберігання: ІБВ: 2106585
Видання містить описи статей та повідомлень газети Товариства одеських лікарів, яка була заснована як медичне видання для лікарів та медичних закладів України, Молдови, Північного Кавказу та Закавказзя.