Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Запис до бібліотеки

Для запису до бібліотеки необхідно звернутись до сектору реєстрації користувачів за адресою: вул. Артема, 84, кім.  № 1, м. Донецьк.

Довідки за телефоном (062) 305-33-71.

Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

Право користування бібліотекою надається з 16-річного віку (виняток – студенти вузів III-IV рівня акредитації та студенти останнього курсу технікумів). Право користування абонементом надається виключно мешканцям м. Донецьк з 18-річного віку.

Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент (одержання літератури для опрацювання поза бібліотекою), читальний зал (користування літературою в приміщенні бібліотеки), міжбібліотечний абонемент (МБА – замовлення літератури з інших бібліотек України).

Користувачі бібліотеки мають право отримувати безоплатно інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів та картотек, консультаційну допомогу в пошуках та виборі джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад, користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

Документи, необхідні для одержання читацького квитка:

1. Документ, що засвідчує особу:

  •  громадяни України надають паспорт із реєстрацією за місцем проживання або посвідчення особи військовослужбовця із штампом військової частини;

  • іноземні громадяни надають паспорт або посвідку на постійне проживання в Україні із реєстрацією за місцем проживання, видану органами внутрішніх справ.
    Примітки: Ксерокопії, фотокопії, скановані копії, що засвідчують особу громадянина, при записі до бібліотеки не приймаються. Нотаріальна копія паспорта, водійське посвідчення, пенсійне посвідчення тощо також не є підставою для одержання читацького квитка. Документи на одержання (купівлю) житлової площі не є підтвердженням наявності реєстрації в Україні. При тимчасовій реєстрації громадянина за місцем проживання або місцем перебування читацький квиток видається на строк реєстрації або візи.

2. Студенти вузів III-IV рівня акредитації та студенти останнього курсу технікумів, які не досягли з 18-річного віку, пред’являють студентський квиток.

3. Аспіранти та пошукачі, що працюють над дисертаціями, для обслуговування на кафедрі науковців пред’являють довідку з навчального закладу.

Запис здійснюється у автоматизованому режимі, що передбачає видачу пластикового квитка з фотографією. Фотозйомка проводиться в бібліотеці одночасно з оформленням читацького квитка.
При запису до бібліотеки читач отримує "Правила користування бібліотекою", ознайомлюється з ними і своїм підписом підтверджує зобов'язання їх виконувати.
Читачі, які не мають навичок користування бібліотекою та пошуку інформації, повинні пройти навчання в школі "Новий читач". Читацький квиток надає право особистого користування бібліотекою і не може бути переданий іншій особі.
Запис, видача й продовження читацьких квитків заочно не здійснюється. Читацький квиток видається на 5 років. Дата закінчення терміну дії читацького квитка зазначена на лицьовому боці.
Про вартість квитка можна дізнатись з розділу «Платні послуги»

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

Порядок і строки одержання дубліката при втраті читацького квитка
У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати його вартість і отримати дублікат. При оформленні дубліката читацького квитка громадянин повинен пред'явити паспорт.

Разове відвідування бібліотеки користувачами в окремих випадках допускається за умови пред’явлення паспорта і отримання разового читацького квитка, який повертається після відвідання бібліотеки; постійні читачі, які не мають при собі квитка, обслуговуються як разові.
Про вартість разового квитка можна дізнатись з розділу «Платні послуги».

Перереєстрація читачів проводиться щорічно з пред'явленням паспорта безкоштовно і є обов’язковою.

Для відвідання масових заходів бібліотеки необхідно отримати квиток “Масовий захід”, який дає право на відвідування заходу бібліотеки без отримання інших бібліотечних послуг.

Додатково пропонуємо ознайомитись з «Правилами користування бібліотекою» та інструкціями щодо обслуговування користувачів бібліотеки.