Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Відділи бібліотеки

Сектор реєстрації користувачів, статистичного обліку і контролю

здійснює запис користувачів до бібліотеки, формує базу даних користувачів, видає пластикові читацькі квитки, здійснює перереєстрацію користувачів, обслуговує функціонування електронного контролю відвідувань бібліотеки та системи захисту бібліотечного фонду.

Відділ міського абонементa

видає книги і журнали мешканцям м. Донецька додому. Фонд відділу нараховує 100 тисяч примірників видань з різних галузей знань. При відділі працює клуб за інтересами «Українська світлиця».
Для роботи в читальних залах читачі одержують друковані джерела у спеціалізованих відділах.

Відділ документів з гуманітарних та природничих наук

видає літературу з філософії, політології, економіки, природознавства, літературознавства та мовознавства, педагогічних, юридичних питань, задовольняє запити читачів щодо української книги. Популяризує літературу з історії, етнографії, культури, мистецтва України, з питань духовного відродження народу. Проводить цілеспрямовану роботу по підвищенню кваліфікації вчителів області.

Канадсько-український бібліотечний центр

створена при сприянні Товариства Канадські Приятелі України (осередок Торонто). Фонд нараховує біля 20-ти тисяч українських, англомовних видань, подарованих українською діаспорою Канади. Зібрання включає українські книги, видані поза межами України. Поповнення фонду зарубіжної україніки формується за рахунок добровільних пожертв української діаспори та книгообміну.

Літературно-художній музей Т.Г. Шевченка

представляє поетичну і мистецьку спадщину Т.Г. Шевченка. В ньому зібрано понад 1000 експонатів. Тут проводяться екскурсії, літературно-музичні вечори. Музей функціонує і як читальний зал, де відвідувачі зможуть знайти критичну, літературознавчу, філософську літературу про поетичну творчість поета.

Відділ документів з економічних, технічних та сільськогосподарських наук

крім обслуговування читачів літературою свого профілю, в т.ч. науково-технічною документацією і стандартами, підтримує ділові зв'язки з підприємствами, організаціями, Донецьким центром науково-технічної інформації, дослідницькими сільськогосподарськими установами, бізнесовими колами міста. Кваліфіковану допомогу отримують підприємці, фермери. Працюють клуби «Винахідник», «Чарівниця».

Відділ мистецтв

обслуговує діячів культури і мистецтва, мистецтвознавців, музикантів-професіоналів, художників, студентів музичних та образотворчих учбових закладів, любителів і шанувальників мистецтва. У відділі зосереджені видання з усіх жанрів мистецтва, нотна література та фонд звукозапису. Безпосередньо у відділі ведеться довідковий апарат на ноти та звукозаписи. Читачі мають змогу прослухувати грамзаписи, CD-диски. На протязі багатьох років при відділі працює музична вітальня, проводяться виставки - вернісажі.

Відділ документів іноземними мовами

обслуговує читачів книжками та періодичними виданнями з усіх галузей знань на 46-ти іноземних мовах. Довідковий апарат на літературу іноземними мовами складається з алфавітного і систематичного каталогів, картотек. Читачі можуть одержати спеціальні консультації по складанню ділових паперів іноземними мовами. Відділ співпрацює з міжнародними організаціями.

Відділ періодичних документів

пропонує газети та журнали, один з найоперативніших джерел інформації. Бібліотека має повні комплекти газет та журналів з 1945 року. Щороку у бібліотеку надходить біля 580 назв газет і понад 1240 назв журналів. Передплачується весь репертуар назв періодичних видань України.

Сектор рідкісних документів

збирає пам'ятки вітчизняної та світової культури і науки, зразки стародруків XVII-XVIII ст., прижиттєві видання, книжки, ілюстровані відомими художниками, з автографами письменників, редакційними та цензорськими правками, незвичайних форматів: книги-велетні, мініатюрні, книги - скриньки, а також видані та збережені в обмеженій кількості примірники. Найстаріша книга сектора надрукована у 1641 році.

Відділ краєзнавства

отримує обласний обов'язковий примірник всієї друкованої продукції, що виходить на території Донецької області, у тому числі міських, районних та багатотиражних газет області. Збирає і систематизує матеріали стосовно Донбасу, які відображаються у зведеному краєзнавчому каталозі. Здійснює довідково-бібліографічне обслуговування з питань краєзнавства. Видає бібліографічні покажчики краєзнавчої тематики, щорічник «Знаменні і пам'ятні дати Донецької області». Проводяться краєзнавчі читання.

Інформаційно-бібліографічний відділ

має у своєму розпорядженні близько 85 тис. довідкових, бібліографічних, інформаційних видань. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів, надає їм допомогу у користуванні довідковим фондом і апаратом. Займається пропагандою бібліотечно-бібліографічних знань, надає консультації з питань культури читання, забезпечує роботу школи «Читач бібліотеки». Готує науково-допоміжні бібліографічні покажчики.

Сектор інформації з питань культури і мистецтва

забезпечує інформацією керівників, творчих працівників, вчених і спеціалістів з проблем науки і практики в галузі культури і мистецтва.

Сектор організації дозвілля, наочної інформації та зв'язків з громадськістю

організує і проводить роботу по популяризації літератури. В бібліотеці працюють університет народознавства, 6 клубів за інтересами. Для читачів проводяться перегляди літератури, книжкові виставки, тижні та місячники показу літератури, літературні та музичні вечори, презентації та прем'єри книг, цикли лекцій. Фахівці на днях інформації та днях спеціаліста мають змогу знайомитися з новою літературою.

Відділ інформаційних технології та електронних ресурсів

забезпечує комп'ютеризацію бібліотеки, організує обслуговування читачів через глобальну комп'ютерну мережу Internet в режимах безпосереднього та віддаленого доступу у комп'ютерному залі на 12 читацьких робочих місць. Відкрито IATP центр по доступу та навчанню Internet.

Відділ маркетингу

займається виявленням попиту на нові послуги, організацією роботи бібліотеки в цьому напрямку, залученням позабюджетних коштів, створенням іміджу бібліотеки.

Відділ комплектування фондів

Веде роботу по комплектуванню універсального за змістом бібліотечного фонду усіма видами фіксованої інформації: творами друку (книги, журнали, газети, інформаційні видання, стандарти, ноти, карти, ін.), грампластівками, лазерними дисками, діафільмами, слайдами, CD-ROM та ін. Фонд бібліотеки нараховує 1 млн. 700 тис. одиниць зберігання.

Відділ комплектування формує також і обмінний фонд  сектор обмінного фонду, який займається книгообміном. Таким чином ДОУНБ ім. Н.К. Крупської активно впливає на поповнення фондів бібліотек області.

Відділ обробки документів та організації каталогів

створює довідковий апарат бібліотеки. Це понад 50 каталогів і картотек, які всебічно розкривають зміст її книжкових фондів. Основні каталоги і картотеки  алфавітний і систематичний каталоги, каталог назв художніх творів, систематична картотека статей, зведена картотека періодичних видань, які є в бібліотеках міста, та ін. Більше 65 тис. бібліографічних записів представлено в електронному каталозі.
Довідковий апарат роташовано у залі каталогів.

Відділ зберігання основного бібліотечного фонду

Книги, призначені для постійного та тривалого зберігання, зосереджені в відділі зберігання основного бібліотечного фонду.

Сектор депозитарного відбору і збереження документів

дає можливість читачам користуватися документально-інформаційними ресурсами цінними у науковому та художньому відношенні, але рідко запитуваними. Це понад 100 тис. примірників.

Сектор МБА та комплексного обслуговування підприємств

В разі відсутності в бібліотеці необхідних видань читач може замовити їх в інших бібліотеках. На основі договорів забезпечується комплексне обслуговування підприємств та організацій. В електронній формі надається доступ до повнотекстової бази даних «Закони України».

Відділ науково-методичної роботи і соціологічних досліджень

виконує функції науково-методичного і координаційного центру для бібліотек різних систем і відомств області. Має фонд бібліотекознавчої літератури з усіх напрямків діяльності бібліотек. Надає консультації з різних питань роботи бібліотек.

Літературний музей Василя Стуса
представляє документальні експонати про життя та творчість видатного українського поета та правозахисника. Колекція складається з особистих листів, фотографій, записів поета, документів, пов’язаних з його життям та діяльністю. Особливе місце в експозиції займає друкована спадщина В. Стуса. В музеї зібрано видання досліджень літературознавців, наукові статті, твори письменників Стусового кола тощо.