Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

I квартал 2014 року
VI квартал 2013 року
ІII квартал 2013 року
ІI квартал 2013 року
І кварталу 2013 року
ІV кварталу 2012 року
ІІІ кварталу 2012 року

І півріччя 2012 року

ПРИРОДОЗНАВЧІ НАУКИ

Заведея, Т. Л. Енциклопедичний довідник у таблицях. Фізика. Хімія. Біологія [Текст] : 7-11 кл. / Т. Л. Заведея. – Донецьк : БАО, 2012. – 543 с. – ISBN 978-966-481-506-9. – ISBN 978-966-481-474-1.
Шифр зберігання: Б 98392; 22.3; З-13
Місце зберігання: АБ: 2101605
Довідник містить вичерпні відомості зі шкільних курсів фізики, хімії та біології. Враховано сучасні вимоги до рівня знань учнів.

Червона книга Дніпропетровської області (рослинний світ) [Текст] / Дніпропетр. обл. держ. адмін., Дніпропетр. обл. рада ; упоряд. Б. О. Барановський, В. В. Тарасов ; відп. ред. А. П. Травлєєв. – Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2010. – 498 с. – ISBN 978-964-494-020-4.
Шифр зберігання: В 8148; 28.588(4Укр-4Дне); Ч-45
Місце зберігання: ЗОФ: 2102108

***
Биология Черного и Азовского морей
[Текст] : биобиблиогр. указ. лит. за 1993-1997 гг. / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; ред. И. С. Шелестович. – Одесса, 2010. – 229 с.
Шифр зберігання: А 61337; 91.9:26; Б63
Місце зберігання: ІБВ: 2101927
У покажчику систематизовані бібліографічні описи публікацій про живу й неживу природу Чорного й Азовського морів, прилеглих до них лиманів та гирл річок.
Зміст

Литература о Крыме [Текст] : библиогр. указ. / Крым. рес. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко» ; сост. Л. В. Дымченко. – Симферополь, 2011.
за 2010 г. 1 полугодие. – 144 с.
Шифр зберігання: П 2761-10/1; 91.9:26; Л64
Місце зберігання: ІБВ: 2104104
за 2010 г. 2 полугодие. – 160 с.
Шифр зберігання: П 2761-10/2; 91.9:26; Л64
Місце зберігання: ІБВ: 2104105
Покажчик містить описи книжок, статей із періодичних видань з питань суспільного життя, історії, природи, природних ресурсів, економіки, охорони здоров’я, туризму, спорту, культури, науки, освіти, літератури, мистецтва Криму. У другому випуску розташовані допоміжні покажчики: іменний та географічний.

Погребняк Володимир Григорович [Текст] : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня заснування ун-ту / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; уклад. Т. П. Ткаченко, Т. О. Ручкіна ; бібліогр. ред. І. П. Подгорна. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 81 с. – (Провідні вчені ДонНУЕТ ; вип. 24). – ISBN 978-617-579-265-0.
Шифр зберігання: А 61432; 91.9:2; П43
Місце зберігання: ІБВ: 2102836
У покажчику надано короткий нарис наукової і педагогічної діяльності, основні дати життя і діяльності, публікації про доктора технічних наук, професора, академіка АН вищої школи України, Інженерної АН Росії, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, завідувача кафедри екології і фізики В. Г. Погребняка; систематизовані бібліографічні описи його наукових праць. Пошуковий апарат включає алфавітний покажчик праць, іменний покажчик.

Природа и природные ресурсы Крыма, 2010 [Текст] : библиогр. указ. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. краевед. изд. и библиогр. ; [сост. Н. Я. Максимушкина]. – Симферополь, 2011. – 24 с.
Шифр зберігання: Б 98939; 91.9:26; П77
Місце зберігання: ІБВ: Б151333
Відображені книги, статті із збірників, журналів за розділами:
- Питання історії дослідження Криму. Персоналії.
- Краєзнавство. Путівники.
- Природні ресурси. Природокористування.
- Екологія. Охорона природи.

Природа і природні ресурси Північного Причорномор'я [Текст] : бібліогр. покажч. л-ри за 2009 р. Вип. 39. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Кушнір. – Одеса, 2011. – 104 с.
Шифр зберігання: П 2705-39; 91.9:20.1; П77
Місце зберігання: ІБВ: 2104606
Покажчик містить анотований перелік публікацій з історії дослідження природи Північного Причорномор’я, екологічних проблем, геології, фізичної географії, біології.

Країнознавство

Андалусия и Севилья [Текст] : путеводитель / Ник Инман [и др.] ; пер. с англ. Т. Новиковой. – М. : ФАИР, 2010. – 192 с. – (Путеводители Томаса Кука). – ISBN 978-5-8183-1582-9.
Шифр зберігання: А 61243; 26.890(4Исп); А65
Місце зберігання: ВГПН: 2100772

Беннет, Л. Болгария [Текст] : путеводитель / Линдсей Беннет, Пит Беннет ; пер. с англ. К. Ткаченко, И. Еналиевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ФАИР, 2010. – 192 с. – (Путеводители Томаса Кука). – ISBN 978-5-8183-1655-0.
Шифр зберігання: А 61242; 26.890(4Бол); Б46
Місце зберігання: ВГПН: 2100447

Беннет, Л. Хорватия [Текст] : путеводитель / Линдсей Беннет ; пер. с англ. Т. Новиковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ФАИР, 2011. – 192 с. – (Путеводители Томаса Кука). – ISBN 978-5-8183-1490-7.
Шифр зберігання: А 61241; 26.890(4Хор); Б46
Місце зберігання: ВГПН: 2100443

Кэдмен, М. Южная Африка [Текст] : путеводитель / М. Кэдмен ; пер. с англ. Н. Иосилевич, И. Еналиевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ФАИР, 2010. – 192 с. – (Путеводители Томаса Кука). – ISBN 978-5-8183-1617-8.
Шифр зберігання: А 61246; 26.890(77); К98
Місце зберігання: ВГПН: 2100769

Левитт, Р. Доминиканская республика [Текст] : путеводитель / Райан Левитт ; пер. с англ. К. Ткаченко. – М. : ФАИР, 2011. – 192 с. – (Путеводители Томаса Кука). – ISBN 978-5-8183-1255-2.
Шифр зберігання: А 61244; 26.890(7Дон); Л36
Місце зберігання: ВГПН: 2100766

Росс, З. Норвегия [Текст] : путеводитель / Зоуи Росс ; пер.с англ. В. Егорова, И. Еналиевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ФАИР, 2011. – 192 с. – (Путеводители Томаса Кука). – ISBN 978-5-8183-1715-1.
Шифр зберігання: А 61231; 26.890(4Нор); Р76
Місце зберігання: ВГПН: 2100773
Путівники, що виходять під брендом «Thomas Cook» (Велика Британія), російською мовою видаються московським видавництвом «ФАИР». Видання пропонують мальовничі маршрути, супроводжуючи їх вичерпною інформацією та порадами, що дозволяють туристу самостійно знайомитися з історією, традиціями й культурою різних країн, оглядати визначні пам’ятки, насолоджуватися місцевою кухнею, планувати своє дозвілля.

Германия [Текст] : [путеводитель] / журн. «Корреспондент Гид Украина» ; ред. И. Илюшина. – К. : Корреспондент, 2011. – 81 с. – (Европа на колесах).
Шифр зберігання: А 61292; 26.890(4Гем); Г38
Місце зберігання: ВГПН: 2101926

Италия [Текст] : [путеводитель] / журн. «Корреспондент Гид Украина». – К. : Корреспондент, 2011. – 82 с. : ил. – (Европа на колесах).
Шифр зберігання: А 61348; 26.890(4Ита); И92
Місце зберігання: ВГПН: 2102031

Франция [Текст] : [путеводитель] / журн. «Корреспондент Гид Украина» ; ред. И. Илюшина. – К. : Корреспондент, 2011. – 81 с. – (Европа на колесах).
Шифр зберігання: А 61293; 26.890(4Фра); Ф84
Місце зберігання: ВГПН: 2101925
Журнал «Корреспондент» спільно з компанією Renault Україна видає путівники в серії «Европа на колесах», які містять найоптимальніші автомобільні маршрути країнами Європи. У виданнях міститься корисна інформація для подорожей – від головних визначних пам’яток до особливостей правил дорожнього руху.

Беляков, В. В. Египет [Текст] : Каир – Порт-Саид – Александрия – Абидос – Дендера – Луксор – Эсна – Эдфу – Ком-Омбо – Асуан... : [путеводитель] / В. В. Беляков. – 4-е изд., стер. – М. : Вокруг света, 2010. – 216 с. : ил. – ISBN 978-5-98652-250-0.
Шифр зберігання: А 61380; 26.890(6Еги); Б44
Місце зберігання: ВГПН: 2102189

Масиель Санчес, Л. К. Иордания [Текст] : Амман – Север Иордании – Восточная пустыня – Мертвое море – Мадаба – Царский путь – Петра – Вади-Рам – Акаба : [путеводитель] / Л. К. Масиель Санчес, В. Е. Сусленков. – М. : Вокруг света, 2010. – 216 с. : ил. – ISBN 978-5-98652-288-3.
Шифр зберігання: А 61379; 26.890(5Иор); М31
Місце зберігання: ВГПН: 2102188
Серія путівників видавництва «Вокруг света» – проект відомого пізнавального журналу. Кожний путівник – це книжка, текст для якої замовляється кореспондентам-мандрівникам, які відвідують міста країни, ресторани, авто- та залізничні вокзали, порти, аеропорти, переписують розклади руху транспорту, зупиняються в готелях, нарешті, професійно описують усе, що побачили.

Краєзнавство

Кузьменко, А. В. Донецк глазами романтиков [Текст] : экскурсия / А. В. Кузьменко, И. Н. Волкодавец ; Донец. ин-т турист. бизнеса. – Донецк, 2009. – 51 с. – (Путеводитель).
Шифр зберігання: В 8100; 26.890(4Укр-4Дон); К89
Місце зберігання: ВКЛ: 2101296

Кузьменко, А. В. Маршрутные дополнения к обзорной экскурсии по центральной части г. Донецка [Текст] / А. В. Кузьменко, М. А. Берг ; под ред. В. Ф. Горягина ; Донец. ин-т турист. бизнеса. – Донецк, 2011. – 99 с.
Шифр зберігання: В 8090; 26.890(4Укр-4Дон); К89
Місце зберігання: ВКЛ: 2101299

Кузьменко, Г. В. Донецьк – початок усіх маршрутів [Текст] = Донецк – начало всех маршрутов : екскурсія / Г. В. Кузьменко, С. М. Голубнича, Н. А. Коваленко ; Донец. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2010. – 65 с.
Шифр зберігання: В 8114; 26.890(4Укр-4Дон); К89
Місце зберігання: ВКЛ: 2101294, 2101295
Видання містить текст екскурсії (українською, російською та англійською мовами), технологічну карту, схему маршруту, портфель екскурсовода.

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Сировина. Матеріали. Матеріалознавство

Нанотехнологии [Текст] : азбука для всех / Н. С. Абрамчук, Н. С. Авдошенко, А. Н. Баранов [и др.] ; под ред. Ю. Д. Третьякова. – М. : Физматлит, 2009. – 367 с. – ISBN 978-5-9221-1048-8.
Шифр зберігання: В 8146; 30.3; Н25
Місце зберігання: ЗОФ: 2102162
Видання містить терміни й поняття нанотехнологій, що включають створення і використання матеріалів, приладів і технічних систем, функціонування яких визначається нанорівнем їх структури (упорядкованими фрагментами останньої розміром від 1 до 100 нм) та найчастіше зустрічаються в ЗМІ і науковій літературі. У популярній формі викладені всі напрями сучасного розвитку нанотехнологій: нанохімія, нанофізика, наноелектроніка, наноелектромеханічні системи, нанобізнес, наномедицина та ін.
Статті містять коротку бібліографію.

Гірнича справа

Володимир Стефанович Білецький [Текст] = Volodymyr S. Biletskyy: біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. В. С. Білецького / Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка ; упоряд. В. О. Пірко, Ю. Г. Світлий, В. В. Оліфіренко ; наук. ред. Ю. Г. Світлий. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2010. – 130 с. – (Серія «Українська біобібліографія»).
Шифр зберігання: Б 98352; 91.9:33; Б61
Місце зберігання: ІБВ: 2102091, 2102824
ВКЛ: 2102092
Покажчик було укладено з нагоди ювілею українського вченого в галузі гірництва, доктора технічних наук, професора, шеф-редактора журналу «Схід», автора ідеї та керівника проекту «Гірнича енциклопедія» Володимира Стефановича Білецького. Матеріали покажчика відображають технічні розробки та дослідження вченого, публікації громадської та публіцистичної тематики.
 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

Григорьев, Л. Л. Холодная штамповка [Текст] : справочник / Л. Л. Григорьев, К. М. Иванов, Э. Е. Юргенсон ; под ред. Л. Л. Григорьева. – СПб. : Политехника, 2009. – 665 с. – ISBN 978-5-7325-0668-6.
Шифр зберігання: Б 98261; 34.623; Г83
Місце зберігання: ТСЛ: 2101402
У довіднику представлені відомості про сучасний стан холодної штамповки, зокрема:
- класифікація технологічних процесів;
- види устаткування;
- особливості проектування процесів та визначення технологічних параметрів.
Матеріал довідника базується на нових ГОСТах і міжнародних стандартах.
Зміст

Металлы. Строение. Свойства. Обработка [Текст] : многояз. толковый слов. : русский, английский, немецкий, французский : около 5500 терминов / М. С. Блантер, В. Я. Кершенбаум, Г. Г. Мухин [и др.] ; под науч. ред. В. Я. Кершенбаума, Б. А. Прусакова. – М. : Наука и техника, 2012. – 710 с. – (Международная инженерная энциклопедия / Союз научных и инженерных объединений, Центр «Наука и техника»). – ISBN 978-5-900359-31-1.
Шифр зберігання: Б 98237; 34; М54
Місце зберігання: ІЛ: 2101451

Транспорт

Уиллоуби, Д. А. Полимерные трубы и трубопроводы [Текст] : справочник / Дэвид А. Уиллоуби, Р. Додж Вудсон, Рик Суверлэнд ; пер. с англ. и науч. ред. В. В. Ковриги. – СПб. : Профессия, 2010. – 485 с. – ISBN 978-5-93913-199-5.
Шифр зберігання: Б 98281; 39.731.6; У36
Місце зберігання: ТСЛ: 2101582
Довідник стане у нагоді фахівцям, які займаються конструюванням, проектуванням, встановленням та експлуатацією систем пластмасових трубопроводів, особливо в газо- й водопостачанні.
Зміст

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Рослинознавство

Декоративные травянистые растения мировой флоры в Донецком ботаническом саду [Текст] : справочник / И. И. Крохмаль, М. А. Павлова, И. Ф. Пирко [и др.] ; НАН Украины, Донец. ботан. сад. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2011. – 166 с. – ISBN 978-617-579-256-8.
Шифр зберігання: В 8158; 42.378; Д28
Місце зберігання: ВКЛ: 2102793
У виданні надана інформація, необхідна для правильної комбінації обраних рослин за висотою та габітусом, забарвленню квіток, терміном вегетації й цвітіння; запропоновані оптимальні шляхи їх використання в ландшафтному дизайні у різних видах квітників.
Представлені види рослин можна успішно вирощувати в умовах південного сходу України, використовуючи їх в різних типах озеленення.

Траннуа, П. Ф. Энциклопедия изобретательного садовода [Текст] / П. Ф. Траннуа. – М. : Эксмо, 2011. – 479 с. – (Энциклопедии цветовода, дачника). – ISBN 978-5-699-40818-4.
Шифр зберігання: Б 98390; 42.3; Т65
Місце зберігання: ТСЛ: 2102166
Зміст

Захист рослин

Доповнення до переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні [Текст] / [В. У. Ящук, Д. В. Іванов, Р. М. Кривошея та ін.] ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Департамент екол. безпеки. – К. : Юнівест Медіа, 2011. – 367 с. – (Спеціальний випуск журналу «Пропозиція»).
Шифр зберігання: В 8128; 44.152.6; Д68
Місце зберігання: ЗОФ: 2102006
Видання містить інформацію щодо препаратів, зареєстрованих і дозволених до використання в Україні станом на 1.03.2011 р.; регламенти застосування і норми витрати препаратів, які забезпечують ефективність та безпечність застосування.

ТВАРИННИЦТВО

Полная энциклопедия животноводства: породы, содержание, разведение [Текст] / авт.-сост. И. Слуцкий. – Донецк : Мультипресс, 2011. – 286 с. – ISBN 978-966-519-194-0.
Шифр зберігання: Б 98876; 46; П51
Місце зберігання: ТСЛ: 2103782
В енциклопедії викладені практичні рекомендації для тих, хто займається або збирається зайнятися тваринництвом, надана необхідна інформація щодо найпопулярніших порід корів, свиней, овець, кіз, кроликів, нутрій; правила їх розведення та догляду за ними; симптоми хвороб та заходи щодо їх запобігання.

Бджільництво

Календарь пчеловода [Текст] / ред.-сост. Э. В. Белик. – Донецк : БАО, 2011. – 254 с. – ISBN 978-966-548-627-5.
Шифр зберігання: Б 98376; 46.91; К17
Місце зберігання: АБ:2101604

МЕДИЦИНА

Медицинский справочник для всей семьи [Текст] : 2000 рецептов и советов / авт.-сост. Т. В. Руцкая. – Донецк : Мультипресс, 2011. – 286 с. – (Домашний доктор). – ISBN 978-966-519-184-1.
Шифр зберігання: Б 98762; 5; М42
Місце зберігання: АБ:2103761

Наркологія. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням психоактивними речовинами [Текст] / О. К. Напрєєнко, Л. В. Животовська, Н. Ю. Петрина, Л. В. Рахман ; за ред. О. К. Напрєєнка. – К. : Здоров'я, 2011. – 207 с. – ISBN 978-966-463-034-6.
Шифр зберігання: Б 98988; 56.145.12; Н29
Місце зберігання: ВГПН: 2103994

Словник гомеопатичних термінів [Текст] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Слов'ян. держ. педг. ун-т ; уклад. Т. О. Луковенко. – Слов'янск, 2011. – 158 с. – ISBN 978-966-1554-63-3.
Шифр зберігання: Б 98540; 53.591.8; С48
Місце зберігання: ВГПН: 2103310
До сьогодні в українському мовознавстві гомеопатична термінологія ще не була об’єктом спеціального лексикографічного опису. Автором видання проведено роботу щодо опрацювання фахової лексики українських медичних словників та енциклопедій, виданих у кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст., проаналізовано тексти загально медичної та гомеопатичної тематики, уміщені в підручниках, посібниках, наукових і науково-популярних виданнях та інтернет-джерелах.
У словнику наведено 1500 термінів і номенів, які найбільш часто вживаються в науковій та фаховій літературі. Видання частково містить і спеціальну лексику суміжних галузей медицини та інших наук, які так чи інакше пов’язані з гомеопатією.

Хіміч, С. Д. Довідник хірурга [Текст] / С. Д. Хіміч. – К. : Здоров'я, 2011. – 206 с. – ISBN 978-966-463-036-4.
Шифр зберігання: Б 98996; 54.5; Х46
Місце зберігання: ВГПН: 2104076

***
Константин Константинович Васильев
[Текст] : биобиблиогр. указ. / сост. О. Г. Кушнир ; Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького. – Одесса, 2011. – 117 с. – (Ученые Одессы ; вып. 45).
Шифр зберігання: Б 98189; 91.9:51; В19
Місце зберігання: ІБВ: 2101923
45-й випуск серії «Ученые Одессы» присвячений українському вченому в галузі медицини, завідувачу кафедри соціальної медицини та медичного менеджменту Одеського національного медичного університету К. К. Васильєву. Покажчик охоплює публікації вченого за останнє десятиліття і містить хронологічний та алфавітний переліки його робіт.

Микола Іванович Пирогов - видатний хірург, педагог і громадський діяч [Текст] : (до 200-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Пед. думка, 2011. – 122 с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип.7). - ISBN 978-966-644-193-8.
Шифр зберігання: В 8187; 91.9:5; П33
Місце зберігання: ЗОФ: 2103513

Самойлович, В. А. Біобібліографічний покажчик опублікованих праць, 1986 - 2010 роки [Текст] / В. А. Самойлович ; Слов'ян. держ. пед. ун-т . – Слов'янськ : Мотрін Б. І., 2010. – 86 с. – ISBN 978-966-1554-54-1.
Шифр зберігання: Б 98576; 91.9:5; С17
Місце зберігання: ІБВ: 2103327
Віктор Анатолійович Самойлович – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. В покажчику зібрані і узагальнені матеріали як особистих праць автора за період 1986-2010 років, так і його робіт в співавторстві з іншими науковцями.

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Соціологія

Социологический словарь [Текст] / РАН, Акад. учеб.-науч. центр, МГУ им. М. В. Ломоносова ; отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. – М. : Норма : Инфра-М, 2010. – 606 с. – ISBN 978-5-91768-098-9. – ISBN 978-5-16-004138-4.
Шифр зберігання: Б 98212; 60.5; С69
Місце зберігання: ІБВ: 2101448

Тріщук, О. В. Короткий словник загальнонаукових та соціокомунікативних термінів [Текст] / О. В. Тріщук, П. О. Киричок, Н. М. Фіголь. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 123 с. – ISBN 978-966-622-406-7.
Шифр зберігання: А 61705; 60.524.224; Т69
Місце зберігання: ІБВ: 2104090

***
Віль Савбанович Бакіров - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
[Текст] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 74 с. – ISBN 978-966-623770-8.
Шифр зберігання: Б 99024; 91.9:60.5; Б19
Місце зберігання: ІБВ: 2104419
Віль Савбанович Бакіров – автор п’яти монографій та понад 120 наукових робіт з проблем методології соціального пізнання, соціології освіти та політичної соціології. Широко відомі наукові праці В. С. Бакірова, присвячені проблемам університетської автономії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційно-комунікативним технологіям вищої освіти. У покажчику представлені роботи В. С. Бакірова та література про нього.

Історія. Історичні науки

Гайворонський, П. Є. Сувенірні та пам'ятні значки Красноармійська [Текст] / П. Є. Гайворонський. – Донецьк : Каштан, 2012. – 23 с. – ISBN 978-966-427-259-6.
Шифр зберігання: А 61401; 63.221(4Укр); Г14
Місце зберігання: ВКЛ: Б151250
                         АБ:Б151258

Енциклопедія історії України [Текст] / Ін-т історії України НАН України ; ред. : В. А. Смолій (голова) [та ін]. – К. : Наук. думка, 2003–…
Т. 6 : Ла – Мі. – 2009. – 772 с. – ISBN 978-966-00-1028-1.
Шифр зберігання: М 4223-6; 63.3(4Укр); Е68
Місце зберігання: ЗОФ: 2102861
                         ІБВ: 2102862
                         ВГПН: 2102863
                         АБ:2102864
Т. 7 : Мл – О. – 2010. – 713 с. – ISBN 978-966-00-1061-1.
Шифр зберігання: М 4223-7; 63.3(4Укр); Е68
Місце зберігання: ІБВ: 2102865
                         ВГПН: 2102866
                         ЗОФ: 2102867
                         АБ:2102868
Т. 8 : Па – Прик. – 2011. – 508 с. : іл. – ISBN 978-966-00-1142-7.
Шифр зберігання: М 4223-8; 63.3(4Укр); Е68
Місце зберігання: ЗОФ: 2103330
                         ІБВ: 2103331
                         ВГПН: 2103332
                         АБ:2103333

Рух опору в Україні 1960–1990 [Текст] : енцикл. довід. / Музей-архів і док. цетр укр. самвидаву при вид-ві «Смолоскип» ; голов. ред. О. Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2010. – 802 c. – ISBN 978-966-2164-14-5.
Шифр зберігання: Б 98389; 63.3(4Укр)62; Р91
Місце зберігання: ІБВ: 2102210
                         АБ:2102211
В енциклопедичному довіднику охоплено період 1960-90-х років, починаючи від появи в Україні руху шістдесятництва, який пізніше перейшов у самвидав. Це універсальний довідник з тих галузей, що безпосередньо стосуються проблематики національних і людських прав в Україні, своєрідне зведення найважливіших моментів, подій і явищ в Україні під час дисидентського руху в СРСР та на її теренах. Це данина пам’яті репресованим особистостям, які у той період і в тому русі відіграли провідну роль.

Словник історичних термінів і понять [Текст] / авт.-упоряд. І. С. Мартинова. – Х. : Прапор, 2011. – 285 с. – ISBN 978-966-1643-19-1.
Шифр зберігання: Б 98984; 63; С48
Місце зберігання: ІБВ: 2104081
Історія, як і кожна наука, має свій особливий термінологічний і понятійний апарат. Водночас специфіка історичної науки змушує її використовувати терміни і поняття інших суспільних і гуманітарних наук, таких як соціологія, політологія, філософія, економіка та ін. Тому словник складається з двох частин:
І частина – загальноприйняті в суспільних науках терміни і поняття;
ІІ частина – поняття і терміни, які відповідають певним етапам та явищам історії України.
Значна увага приділяється термінам і поняттям, які характеризують історію українського козацтва, форми його військової і адміністративної організації, устрою, соціальних стосунків.

***
А завтра была война... [Текст] : рек. библиогр. указ. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», информ.-библиогр. отд. ; [сост. Н. В. Бурлакова]. – Симферополь, 2011. – 80 с.
Шифр зберігання: Б 98930; 91.9:63; А11
Місце зберігання: ІБВ: 2104098
Покажчик, що вийшов до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни, надає інформацію про внутрішню і міжнародну обстановку напередодні війни, радянсько-німецькі відношення, історію Другої світової війни, історичні постаті. Окремий розділ покажчика містить бібліографічний опис видань про найбільш масову частину внутрішньої пропаганди передвоєнного Радянського Союзу – пісні, що «строить и жить помогали», на яких виросли добровольці, які йшли на фронт.

Автономная Республика Крым: двадцать лет созидания [Текст] : кат. выст. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. краевед. изд. и библиогр. ; [сост. Н. Я. Максимушкина, Л .В. Дымченко]. – Симферополь, 2011. – 20 с.
Шифр зберігання: Б 98929; 91.9:63; А22
Місце зберігання: ІБВ: Б151322
Каталог книжкової виставки підготовлено до 20-річчя відновлення Автономної Республіки Крим та включає описи видань зі становлення автономії на сучасному етапі, її економіки, освіти, науки, культури, рекреаційних ресурсів.

Винниченко, І. Німці в Україні [Текст] : біобібліогр. довід. / Ігор Винниченко ; Ін-т дослідж. діаспори. – К. : Геопринт, 2011. – 352 с. – (Серія «Діаспори в Україні»). – ISBN 978-966-7863-90-6.
Шифр зберігання: Б 98290; 91.9:63; В48
Місце зберігання: ІБВ: 2102038
Біобібліографічний довідник присвячений визначним представникам одного з народів України, внесок якого у вітчизняні історію і культуру й до сьогодні належно не оцінено. Підґрунтям для підготовки цього видання стали наукові та енциклопедичні праці, видані в Україні та Росії впродовж другої половини ХІХ – початку ХХІ століть. Також використані матеріали центральних та регіональних архівів.

Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. : щорічник / Нац. іст. б-ка України. – К. : Виниченко
За 2008 рік / уклад. Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко, Д. Стегній ; ред. А. Скорохватова, З. Мусіна. – 2011. – 767 с. – ISBN 978-966-2622-01-0
Шифр зберігання: 91.9:63; И90
Місце зберігання: ІБВ: 2102954
За 2009 рік / уклад. Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський. – 2011. – 643 с. – ISBN 978-966-2622-04-1.
Шифр зберігання: 91.9:63; И90
Місце зберігання: ІБВ: 2102955
За 2010 рік / уклад. Т. Приліпко, Д. Стегній, Н. Вощевська, К. Русановський. – 2012. – 615 с. – ISBN 978-966-2622-08-9.
Шифр зберігання: 91.9:63; И90
Місце зберігання: ІБВ: 2104454
Науково-довідкове видання Національної історичної бібліотеки України покликане поширювати об’єктивну інформацію про Україну та її історію, донести правду про події минулого та сучасності.
У щорічних покажчиках відображено книжки, брошури, статті. Це цікаві новинки наукової, офіційно-документальної, науково-популярної, масово-політичної, навчальної, довідкової, інформаційної, релігійної, документально-художньої літератури та автореферати дисертацій. Креативні теоретико-методологічні розробки досліджень вітчизняних фахівців, що оперують новим, незнаним фактажем та подають трактування історичних подій у сучасному баченні, представлено в матеріалах, тезах науково-практичних конференцій, конгресів, форумів, семінарів, «круглих столів».
Схема покажчика відображає розвиток нових концепцій історії України в контексті сучасних державотворчих процесів.
Зібраний матеріал надрукований в Україні та за її межами українською та російською мовами.
Зміст

***
Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники 1991 - 2010 [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / упоряд. О. А. Політова, В. П. Кисельова ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України. – К. : Виниченко, 2011. – 103 с. – ISBN 978-966-2622-00-3.

Шифр зберігання: А 61450; 91.9:63; Б59
Місце зберігання:
ІБВ: 2102939
Покажчик вміщує відомості про бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, видані друком у 1991-2010 роках. Джерелами виявлення інформації стали видання державної реєстраційної бібліографії, електронні каталоги вітчизняних наукових бібліотек, бібліографічні посібники провідних бібліотек України, веб-сайти архівних та інших галузевих наукових установ, навчальних закладів. Особливістю даного посібника є висвітлення відомостей про місцезнаходження переважної більшості видань з їх каталожними шифрами.

Економіка

Внешнеторговая энциклопедия [Текст] / отв. ред. С. И. Долгов. – М. : Экономика, 2011. – 446 с. – ISBN 978-5-282-03085-3.
Шифр зберігання: В 8075; 65.428; В60
Місце зберігання: ЗОФ: 2100588
В енциклопедії, що підготувала Всеросійська академія зовнішньої торгівлі, розкриваються сутність і можливості використання економічних та зовнішньоторговельних термінів, які використовуються у міжнародній торгівлі. Значну увагу приділено новим маловідомим поняттям у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Погрузка и разгрузка [Текст] : справ. груз-менеджера / авт.-сост. В. В. Волгин. – 3-е изд. – М. : Дашков и К°, 2012. – 590 с. – ISBN 978-5-394-01621-9.
Шифр зберігання: Б 98235; 65.291.592; П43
Місце зберігання: ТСЛ: 2101466
Довідник стане у нагоді керівникам вантажних служб підприємств.
Зміст

Статистичний щорічник України : за 2010 р. / Держ. ком. статистики України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2011. – 559 с. – ISBN 978-966-2224-15-3.
Шифр зберігання: П 2225-10; 65.9(4Укр); С78
Місце зберігання: ІБВ: 2101848

1000 профессий традиционных, новых, редких [Текст] : крат. энцикл. слов. / авт.-сост. М. В. Горбунова, Е. В. Кирилюк, А. П. Орешкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 251 с. – (Справочники). – ISBN 978-5-222-18284-0.
Шифр зберігання: Б 97932; 65.240.12; Т93
Місце зберігання: ТСЛ: 2100394
                         АБ:2100395
Словник, складений фахівцями в галузі професійної орієнтації молоді, надає короткі стандартизовані описи сучасних, традиційних, нових і рідкісних професій і спеціальностей, посад, занять. У кожному описі є вказівка на рівень кваліфікації (рівень професійної освіти).

***
Азарян Олена Михайлівна [Текст] : біобібліогр. покажчик / упоряд. І. П. Подгорна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 94 с. : іл. – (Провідні вчені ДонНУЕТ ; вип. 19). – ISBN 978-966-380-393-7.
Шифр зберігання: А 60026; 91.9:65; А35
Місце зберігання: ВКЛ: 2087529
Видання присвячене науковій і педагогічній діяльності доктора економічних наук, професора, академіка АЕН України, завідувачки кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Азарян Олени Михайлівни.

Дисертації, захищені в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського [Текст] : бібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня заснування ун-ту / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; уклад. Т. П. Ткаченко [та ін.] ; бібліогр. ред. Т. П. Пасинкова. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 188 с. – ISBN 978-617-579-264-3.
Шифр зберігання: Б 98413; 91.9:65; Д48
Місце зберігання: ІБВ: 2102846

Модернизация мировоззрения: год инноваций в Украине [Текст] : рек. библиогр. указ. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», информ.-библиогр. отд. ; сост. Е. С. Верба ; ред. Н. В. Бурлакова. – Симферополь, 2011. – 50 с.
Шифр зберігання: Б 98926; 91.9:65; М74
Місце зберігання: ІБВ: 2104096
У розділах покажчика відображена література з питань:
- формування, розвиток та управління національною інноваційною системою України;
- нормативно-правові методи регулювання інноваційного розвитку;
- інноваційні технології в науці, культурі, освіті;
- інноваційний потенціал підприємств промисловості, АПК та інших галузей економіки України;
- мале інноваційне підприємництво, технологічні парки, венчурний бізнес.

Рекреація і туризм Причорномор'я [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; уклад. К. А. Максимова. – Одеса : Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького, 2010. – 50 с.
Шифр зберігання: А61309; 91.9:65; Р36
Місце зберігання: ІБВ: 2101870
Бібліографічний опис публікацій у покажчику систематизовано за розділами:
- природно-ресурсний потенціал Причорномор’я;
- економіка туристичної і рекреаційної діяльності;
- менеджмент та маркетинг;
- напрями розвитку туристичної діяльності в Україні;
- за матеріалами одеської преси 2006-2009 рр.

Шпіг Олександр Андрійович [Текст] : біобібліогр. покажч. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, наук. б-ка ; уклад. Т. П. Ткаченко [та ін.] ; бібліогр. ред. Г. І. Пасинкова. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 55 с. – (Провідні вчені ДонНУЕТ ; вип. 25). – ISBN 978-617-579-287-2.
Шифр зберігання: Б 48420; 91.9:65; Ш83
Місце зберігання: ІБВ: 2102852
Покажчик присвячений професору, доктору економічних наук, засновнику школи дослідження теоретико-методологічних проблем контролю в торгівлі Олександру Андрійовичу Шпігу. Містить бібліографічні описи наукових праць вченого-економіста, відомості про його життя і творчу діяльність.

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНА НАУКА

Щорічник СІПРІ'2011 [Текст] : озброєння, роззброєння та міжнар. безпека : пер. з англ. / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру, Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; голов. ред. А. Гриценко. – К. : Заповіт, 2012. – 467 с. – ISBN 978-966-7272-99-9.
Шифр зберігання: П 2487-11; 66.4(0); Щ92
Місце зберігання: ЗОФ: 2104452
З метою ознайомлення фахівців і громадськості з подіями, явищами та тенденціями у сфері міжнародної безпеки у її воєнно-політичних і воєнно-економічних аспектах Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження миру (СІПРІ) з 1969 р. видається Щорічник СІПРІ.
До уваги читачів пропонується 12 україномовне видання Щорічника, підготовлене за участю Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Розумкова.
Зміст

***
Крым многонациональный [Текст] : информ. список лит. / ред. Е. В. Дерунец, С. О. Денисенко ; Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. иностр. лит. «Дружба народов». – Симферополь, 2012. – 12 с.
Шифр зберігання: Б 98927; 91.9:66; К85
Місце зберігання: ІБВ: Б151321
Видання знайомить з новими надходженнями до фондів бібліотеки мовами народів Криму у 2011 році.

Право. Юридичні науки

Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процесу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року [Текст] / Вищ. адм. суд. України, Центр. виборча коміс. ; редкол.: В. М. Шаповал, А. Й. Магера, Ж. І. Усенко-Чорна [та ін.]. – К. : Фенікс, 2011. – 1020 с. – ISBN 978-966-651-904-0.
Шифр зберігання: В 8160; 67.410.113; З-41
Місце зберігання: ЗОФ: 2102948

Макбрайд, Д. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Текст] / Джеремі Макбрайд ; Рада Європи. – К. : К.І.С., 2010. – 575 с.
Шифр зберігання: А 60796; 67.911.11; М15
Місце зберігання: ВГПН: 2094973
                         АБ:2094974

***
Бєліков, О. О. Тлумачний словник найсучасніших юридичних термінів [Текст] / О. О. Бєліков. – Х. : Прапор, 2011. – 319 с. – ISBN 978-966-1643-18-4.
Шифр зберігання: Б 99000; 67.404; Б43
Місце зберігання: ІБВ: 2104025

Заслужені юристи України на Запоріжжі [Текст] / Запоріз. юрид. ін-т Дніпропетр. держ. ун-ту внутріш. справ ; уклад. В. В. Лень, О. І. Немченко ; за ред. С. М. Алфьорова. – Запоріжжя : Кераміст, 2011. – 76 с. – ISBN 978-966-599-350-6.
Шифр зберігання: Б 98150; 67; З-36
Місце зберігання: ВГПН: 2101852

МВС України. 20-річчя. Імена славних сучасників [Текст]. Т. 1 – К. : УкрРосьРеклама, 2011. – 482 с. : іл.
Шифр зберігання: М 5119-1; 67.401.133; М39
Місце зберігання: ЗОФ: 2102295

***
Владимир Серафимович Зеленецкий [Текст] : (к 75-летию со дня рождения и 45-летию науч.-пед. и обществ. деятельности) / сост. В. И. Борисов ; Нац. акад. правовых наук Украины. – Х. : Право, 2012. – 90 с. – (Биография и библиография ученых-правоведов). – ISBN 978-966-458-329-6.
Шифр зберігання: А 61726; 91.9:67; З-48
Місце зберігання: ІБВ: 2104268

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО

Нобелевская премия и ее основатель [Текст] : (110 лет Нобелевской премии) : рек. библиогр. указ. / Крым. универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко ; сост. Э. М. Асанова. – Симферополь : КУНБ, 2011. – 44 с.
Шифр зберігання: Б 98892; 91.9:72; Н72
Місце зберігання: ІБВ: Б151338
До посібника увійшли імена видатних вчених, суспільно-політичних діячів й відомих письменників – лауреатів Нобелівської премії. Включено бібліографічні описи книжок, довідників, статей із періодичних видань.

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Иностранные языки [Текст] : информ. список лит. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. иностр. лит. «Дружба народов» ; [сост. Л. В. Алферова]. – Симферополь, 2011. – 12 с.
Шифр зберігання: Б 98957; 91.9:74; И68
Місце зберігання: ІЛ: Б151334

Обучение – путь к общению [Текст] : библиогр. указ. лит. по иностр. языкам / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. иностр. лит. «Дружба народов» ; [сост. Л. В. Алферова]. – Симферополь, 2012. – 72 с.
Шифр зберігання: Б 98936; 91.9:74; О-26
Місце зберігання: ІЛ: 2104093

Профильное обучение иностранным языкам [Текст] : информ. список лит. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. иностр. лит. «Дружба народов» ; [сост. Л. В. Алферова]. – Симферополь, 2011. – 20 с.
Шифр зберігання: Б 98935; 91.9:74; П84
Місце зберігання: ІЛ: Б151341

Современные методики обучения иностранным языкам в школе [Текст] : библиогр. указ. / Крым. респ. учрежд. «УНБ им. И. Я. Франко», отд. иностр. лит. «Дружба народов» ; сост. Л. В. Алферов. – Симферополь, 2011. – 96 с.
Шифр зберігання: А 61697; 91.9:74; С56
Місце зберігання: ІЛ: 2104094

Чтение как вид речевой деятельности [Текст] : библиогр. указ. / Крым. универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко ; сост. Л. В. Алферова. – Симферополь : КУНБ, 2010. – 95 с.
Шифр зберігання: Б 98890; 91.9:74; Ч-77
Місце зберігання: ІБВ: 2104100
У покажчику представлені бібліографічні описи публікацій з навчання читанню іноземними мовами: англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською для студентів-іноземців.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА

Електронні видання [Текст] : довідник / уклад. Т. Ю. Киричок. – К. : КПІ, 2011. – 397 с. – ISBN 978-966-622-381-7.
Шифр зберігання: Б 98998; 76.176.1; Е50
Місце зберігання: ВГПН: 2104059
У довіднику систематизовані знання щодо нового засобу комунікації та отримання інформації: теоретичні та практичні засади розробки, розповсюдження, користування електронними виданнями.
Зміст

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / [упоряд. П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричка. – К. : НТУУ КПІ, 2011. – 895 с. – ISBN 978-966-622-390-9.
Шифр зберігання: Б 98989; 76.17; У45
Місце зберігання: ІБВ: 2104017
Словник видано за державною програмою «Українська книга» на замовлення Держкомтелерадіо України й покликаний сприяти уніфікації української професійної термінології, вирішенню проблеми впровадження новостворених українських термінів, запозичених з іншомовного середовища.
Словник включає понад п’ять з половиною тисяч термінів і професійних словосполучень.

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФІЯ

Библиотек@ в меди@пространстве [Текст] : метод. рекомендации / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», электрон. чит. зал ; сост. И. Нижник. – Симферополь, 2012. – 20 с.
Шифр зберігання: Б 98954; 78.375.2; Б59
Місце зберігання: НМВ: Б151335
Методичні рекомендації присвячені актуальній проблемі в інноваційній діяльності бібліотек: використанню соціальних мереж у просуванні бібліотеки та її послуг.

Библиотечные штемпели и экслибрисы частных коллекций в фондах КРУ «УНБ им. И. Я. Франко» [Текст] : исследование / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. редкой кн. ; [сост. О. М. Каира]. – Симферополь, 2011. – 24 с.
Шифр зберігання: Б 98938; 78.375.4; Б59
Місце зберігання: СРК: Б151330

Бібліотечна Донеччина в цифрах [Текст] : (стат. зб. 2010-2011 рр.) / Донец. облдержадмін., упр. культури і туризму, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. О. А. Соколова. – Донецьк : ДОУНБ ім. Н. К. Крупської, 2012. – 33 с.
Шифр зберігання: 78.34(4Укр-4Дон); Б59
Місце зберігання: НМВ: Б151302(2)
                         ВКЛ: Б151302
Зміст

Виртуальное пространство электронного читального зала: хит-парад новинок [Текст] : webлиогр. список / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», электрон. чит. зал ; [сост. Н. Лозович]. – Симферополь, 2011. – 8 с.
Шифр зберігання: Б 98955; 78.375.2; В52
Місце зберігання: НМВ: Б151320
Вебліографічний список знайомить з новинками порталу Кримської республіканської наукової бібліотеки ім. І. Я. Франка. Серед них – Інтернет-круїз «Вокруг света: театры мира», який пропонує подорож відомими театрами Греції, Італії, Франції, Австрії, Англії, Німеччини, США, Росії, України, Австралії та Аргентини.

Стан і розвиток сільських бібліотек України в 2008-2010 рр. [Текст] : (інформ.-стат. огляд) / Нац. парлам. б-ка України ; уклад. С. Кравченко, І. Цуріна. – К. : НПБУ, 2011. – 27 с.
Шифр зберігання: Б 98541; 78.347; С76
Місце зберігання: НМВ: Б151272

Стан і розвиток сільських бібліотек України в 2008-2010 рр. [Текст] : (стат. табл.). – [Б. м. : б. в.], [2012]. – 52 с. + табл.
Шифр зберігання: А 61493; 78.347; С76
Місце зберігання: НМВ: Б151273

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] / підгот. М. Й. Ахвердова [та ін]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Кн. палата України, 2011.
[Вип. 4] : Основна таблиця: 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка: основні ділення: 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама [Текст]. – 151 с. – ISBN 978-966-647-155-3.
Шифр зберігання: 78.364.111.3; У59
Місце зберігання: ОЛОК: 2104032
[Вип. 5] : Основна таблиця: 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість [Текст]. – 263 с. – ISBN 978-966647-159-1.
Шифр зберігання: 78.364.111; О-75
Місце зберігання: ОЛОК: 2104034
[Доп. вип. А] : Алфавітно-предметний покажчик (зведений) [Текст] : до другого видання таблиць УДК. – 699 с. – ISBN 978-966-647-161-4.
Шифр зберігання: 78.364.111.3; У59
Місце зберігання: ОЛОК: 2104035

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : зміни і допов. (2007-2008) / Держ. наук. установа «Книжкова палата Укр. ім. Івана Федорова» ; пер. з англ. Б. С. Волох ; голов. ред. М. І. Волох. – К. : Кн. палата України, 2011. – 135 с. – ISBN 978-966-647-162-1.
Шифр зберігання: В 8220; 78.364.111.3; У59
Місце зберігання: ОЛОК: 2104031

 

***
Библиографы-юбиляры 2011 [Текст] : науч.-вспом. библиогр. указ. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», информ.-библиогр. отд. – Симферополь, 2011. – 72 с. – (Корифеи библиографии).
Вып. 2 / [сост. Н. В. Бурлакова, Э. М. Асанова, О. А. Павлова]. – 44 с.
Шифр зберігання: Б 98941; 91.9:78; Б59
Місце зберігання: ІБВ: Б151342
Вып. 3 / [сост. О. А. Павлова, Э. М. Асанова]. – 72 с.
Шифр зберігання: Б 98952; 91.9:78; Б59
Місце зберігання: ІБВ: 2104099

 

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 2011.
Вип. 81 : ...за ІІ півріччя 2010 року. – 111 с.
Шифр зберігання: П 1879-81; 91.9:78; Б59
Місце зберігання: ІБВ: 2101974
Вип. 82: ...за І півріччя 2011 року. – 111 с.
Шифр зберігання: П 1879-82; 91.9:78; Б59
Місце зберігання: ІБВ: 2103210

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської: сторінки історії та сучасність (1926-2011 рр.) [Текст] : бібліогр. покажч. Вип. 4 / Упр. культури Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. Т. М. Дрьомова [та ін.]. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2011. – 79 с.
Шифр зберігання: П2526-4; 91.9:78.3; Д 67
Місце зберігання: ВКЛ: 2102258
                         НМВ: 2102259
                         ІБВ: 2102260

Крымское Республиканское Учреждение «Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко» в 2010 году [Текст] : библиогр. список / Крым. респ. учреждение «УНБ им. И. Я. Франко», отд. краевед. изд. и библиогр. ; сост. Л. В. Дымченко. – Симферополь, 2011. – 20 с.
Шифр зберігання: Б 98924; 91.9:78; К85
Місце зберігання: ІБВ: Б151329

Українські бібліографи: біографічні відомості. Професійна діяльність. Бібліографія [Текст]. Вип. 3 / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Кононенко. – К., 2011. – 191 с. – ISBN 978-966-7547-55-4.
Шифр зберігання: П 2695-3; 91.9:78; У45
Місце зберігання: ІБВ: 2102024

Мовознавство

Бріцин, В. М. Українсько-російський і російсько-український словник [Текст] = Украинско-русский и русско-украинский словарь : сфера ділового і проф. спілкування / В. М. Бріцин, О. О. Тараненко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Вища шк., 2011. – 551 с. – ISBN 978-966-642-446-7.
Шифр зберігання: Б 98970; 81.411.4; Б87
Місце зберігання: Д: 2104048

Новікова, О. О. Українська мова фахового спрямування [Текст] : словник-довідник / О. О. Новікова, Д. А. Воробйова. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 211 с. – ISBN 978-617-579-253-7.
Шифр зберігання: Б 98443; 81.411.4; Н73
Місце зберігання: ВГПН: 2102826

Орфографический словарь школьника [Текст] / [сост. Э. В. Белик]. – Донецк : БАО, 2012. – 383 с. – ISBN 978-966-338-678-2.
Шифр зберігання: А 61377; 81.411.2; О-70
Місце зберігання: АБ:2101591

Украинско-русский словарь по горному делу [Текст]. В 2 т. Т. 1 «А – Н» : 100 000 терминов и терминосочетаний / сост. И. Г. Манец. – Донецк : Донбасс, 2011. – 418 с. – ISBN 978-966-1615-44-0.
Шифр зберігання: М 5099-1; 81.411.4; У45
Місце зберігання: ЗОФ: 2101162
                         ВГПН: 2103165
                         АБ:2103166, 2104013
                         ІБВ: 2103167
Доцільність і актуальність укладення представленого лексичного посібника обумовлена змінами у мовній системі, необхідністю упорядкування й удосконалення термінології різних аспектів гірництва, забезпечення гармонізації нормативної документації, зростанням у цій галузі міжнародних зв’язків нашої країни.
Зібраний масив найуживаніших суто фахових, геологічних, мінералогічних та інших термінів з гірництва відредаговано та подано разом із їх точними відповідниками російською мовою.
Галузевий професійно-орієнтований словник призначений науковій та інженерній громадськості, перекладачам, викладачам, аспірантам і студентам технічних вузів.

***
Георгий Иванович Шкляревский – профессор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина [Текст] : (к 90-летию со дня рождения ) : биобиблиогр. указ. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Филол. фак. ; сост. О. С. Журавлева ; ред. Ю. Ю. Полякова. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2011. – 27 с.
Шифр зберігання: Б 99023; 91.9:81; Ш66
Місце зберігання: ІБВ: Б151418

Іноземні мови

Англійсько-український словник термінів мистецтва [Текст] / упоряд. М. В. Якубяк, М. І. Бурак, С. І. Кищак ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів : ЛНАМ, 2011. – 304 с. – ISBN 978-966-8734-14-4.
Шифр зберігання: Б 98977; 81.432.1; А64
Місце зберігання: ІЛ: 2104026
Представлений словник – перша спроба широкомасштабного лексикографічного джерела в галузі українського мистецтвознавства та філології.
До видання увійшли терміни образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, мистецтвознавства, естетики мистецтва; поняття на означення технічних дій, засобів і приладів, які використовують митці під час прикладної творчої роботи. Містить понад 20000 англомовних термінів.

Кубарьков, Г. Л. Английский язык. Справочник школьника и студента [Текст] / Г. Л. Кубарьков. – Донецк : БАО, 2011. – 479 с. – ISBN 978-966-481-159-7.
Шифр зберігання: Б 98345; 81.432.1; К88
Місце зберігання: ІЛ: 2102068
За допомогою довідника можна кількісно збільшити словарний запас (до текстів надається словник трудних термінів); удосконалити свої знання з теоретичної і практичної граматики сучасної англійської мови (виклад в таблицях); розібратися у труднощах відмінності американського та британського варіантів фонетики мови.

Масюченко, І. П. Англійська мова [Текст] : довід. школяра і студента / І. П. Масюченко. – Донецьк : БАО, 2011. – 446 с. – ISBN 978-966-548-459-2. – ISBN 978-966-548-063-1.
Шифр зберігання: Б 98329; 81.432.1; М32
Місце зберігання: ІЛ: 2102041
Довідник містить матеріал, обсяг яких відповідає програмам з англійської мови для середніх загальноосвітніх шкіл. Викладені основи фонетичної, лексико-граматичної будови, орфографії. Довідник зручний в практичному застосуванні – складається з трьох частин: вступного фонетичного курсу; основної частини, у якій викладено нормативний курс граматики; лексико-тематичного довідника.

Мерхелевич, Г. В. Толковый словарь английских предлогов [Текст] = Dictionary of english prepositions / Г. В. Мерхелевич ; Науч.-техн. б-ка, Учеб.-метод. центр иностр. яз. АРПИ. – Донецк : АРПИ, 2011. – 105 с. – (Преподаем на английском). – ISBN 978-966-2555-00-4.
Шифр зберігання: А 61494; 81.432.1; М52
Місце зберігання: ІЛ: 2103190

Нікульшина, Т. М. Словник номінацій ірреального світу [Текст] : (на матеріалі сучас. англ. та укр. мови) / Т. М. Нікульшина ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Донецьк, 2012. – 249 с. – ISBN 978-966-317-127-2.
Шифр зберігання: Б 98965; 81.432.1; Н65
Місце зберігання: ІЛ: 2103698
Становлення у другій половині ХХ століття когнітивної науки спричинило новий імпульс для дослідження феномену ірреального, можливість виокремити його нові грані.
У словнику ірреальність визначається номінаціями на позначення ірреальних об’єктів: позиціонування Бога, ангелів, святих та ін. Джерельну базу видання становить лексикографічна література, опублікована в період з 1971 по 2009 роки. Містить 3303 одиниці на англійській та українській мові.

Попов, Ю. В. Розмовник українсько-італійський [Текст] / Ю. В. Попов. – Донецьк : БАО, 2011. – 254 с. – ISBN 978-966-548-826-2. - ISBN 978-966-548-781-4.
Шифр зберігання: А 61389; 81.473.1; П58
Місце зберігання: ІЛ: 2101602
Видання буде корисним тим, хто відвідує Італію, але не володіє італійською мовою. Побудований за тематичним принципом. У кінці розділів за темами подається необхідний словниковий запас. Після кожного італійського слова або речення наводиться практична транскрипція.

Русско-английский словарь-разговорник [Текст] = A guide to english for russian speakers / под ред. Г. В. Мерхелевича ; Учеб.-метод. центр. иностр. яз. АРПИ. – 4-е изд., испр. и доп. – Донецк : АРПИ, 2011. – 264 с. – (Серія «Путешествуем с английским»). – ISBN 978-966-2555-03-5.
Шифр зберігання: А 61495; 81.432.1; Р89
Місце зберігання: ІЛ: 2103189
Словник розрахований на тих, хто певною мірою вже володіє англійською мовою, проте потребує розширення запасу висловів для використання у спілкуванні з іноземцями.
Зміст

Сологуб, О. О. Українсько-французький розмовник [Текст] / О. О. Сологуб. – Донецьк : БАО, 2011. – 154 с. – ISBN 978-966-548-714-2.
Шифр зберігання: А 61412; 81.471.1; С60
Місце зберігання: ІЛ: 2101603
Розмовник стане корисним для осіб, які не володіють французькою мовою. Матеріал розміщений за тематичним принципом, кожен розділ має свою назву, наприклад, «На кордоні», «У готелі», «Пошта. Телеграф. Телефон», «У магазині» тощо. Усі французькі слова і вирази супроводжуються практичною транскрипцією на українській мові.

Французско-русский и русско-французский словарь школьника : 20000 [Текст] / упоряд. Э. В. Белик, Е. Н. Опанасенко. – Донецк : БАО, 2011. – 383 с. – ISBN 978-966-481-577-9.
Шифр зберігання: А 61411; 81.471.1; Ф84
Місце зберігання: ІЛ: 2101606
Словарь содержит 20 000 слов общественно-политической, общеупотребительной и бытовой лексики и специальную терминологию из многих отраслей знаний. Слова расположены в алфавитном порядке. Состоит словарь из словарных статей, каждая из которых содержит заглавное слово, его перевод, необходимые пояснения и примеры.

***
Английский язык [Текст] : информ. список лит. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. иностр. лит. «Дружба народов» ; [сост. Л. В. Алферова]. – Симферополь, 2011. – 28 с.
Шифр зберігання: Б 98931; 91.9:81; А64
Місце зберігання: ІЛ: Б151325

В помощь изучающим иностранные языки : информ. список новых поступлений CD-ROM [Текст] : II полугодие 2011 г. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», электрон. чит. зал ; сост. И. Нижник. – Симферополь, 2011. – 12 с.
Шифр зберігання: Б 98956; 91.9:81; В11
Місце зберігання: ІЛ: Б151328

Літературознавство

Андрій Володимирович Недзвідський [Текст] : біобібліогр. покажч. / М-во культ. і туризму України, Одес. нац. наук. б-ка. ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. – Одеса, 2011. – 125 с. – (Письменники Одеси ; вип. 29).
Шифр зберігання: А 61517; 91.9:83; Н62
Місце зберігання: ІБВ: 2103367

Владимир Викторович Федоров [Текст] : биобиблиогр. указ. к 70-летию со дня рождения / Донец. нац. ун-т ; сост. А. А. Кораблев [и др.]. – Донецк : ДонНУ, 2011. – 137 с. – (Выдающиеся ученые Донецкого национального университета). – ISBN 978-966-639-496-8.
Шифр зберігання: Б 98671; 91.9:83; Ф33
Місце зберігання: ІБВ: 2103462
У покажчику представлені наукові праці, публікації щодо філологічних концепцій відомого вченого, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри російської літератури Донецького національного університету Володимира Вікторовича Федорова, а також нариси і спогади його колег й учнів. Публікації та відгуки про ювіляра розкривають основні напрями його діяльності.

Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. парламент. б-ка України ; бібліогр.-упоряд. Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; наук. ред. В. О. Кононенко ; авт. вступ. ст. С. В. Тримбач, В. Г. Ковтун. – К. : Основа-Принт, 2011. – 514 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип.14). – ISBN 978-966-2044-57-7.
Шифр зберігання: Б 98587; 91.9:83; Д72
Місце зберігання: ІБВ: 2103213
Черговий випуск з серії біобібліографічних покажчиків «Шістдесятництво: профілі на тлі покоління» присвячений неоднозначній фігурі українського культурного простору, Героєві України, відомому поетові, перекладачеві, кіносценаристові, драматургові, громадському діячеві – Івану Федоровичу Драчу з нагоди його 75-річчя. Автори поставили за мету всебічно розкрити творчу і громадсько-політичну діяльність митця з максимально можливою повнотою. Вступна стаття на 50-ти сторінках – це розгорнутий літературознавчий нарис, який висвітлює життєвий і творчий шлях І. Ф. Драча, діяльність митця на ниві кінематографії, а також як політика.

М. П. Старицький в Одесі [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. І. С. Шелестович. – Одеса : ОННБ, 2010. – 124 с. – (Літературна Одеса ; вип. 13).
Шифр зберігання: В 8107; 91.9:83; С77
Місце зберігання: ІБВ: 2101857

Отечество нам Царское Село [Текст] : к 200-летию со дня основания Царскосел. лицея : рек. библиогр. указ. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. «Рус. лит.-худож. центр им. А. С. Пушкина» ; [сост. Е. С. Лях]. – Симферополь, 2011. – 28 с.
Шифр зберігання: Б 98934; 91.9:83; О-82
Місце зберігання: ІБВ: Б151336

Поэзия борьбы, и мысли, и свободы... [Текст] : к 140-летию со дня рождения Леси Украинки (1871-1913) : рек. библиогр. указ. / Крым. респ. Учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», информ.-библиогр. отд. ; [сост. О. А. Павлова]. – Симферополь, 2011. – 36 с.
Шифр зберігання: Б 98933; 91.9:83; П67
Місце зберігання: ІБВ: Б151339

Свобода светла полетом... [Текст] : к 120-летию со дня рождения М. А. Булгакова : рек. библиогр. указ. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», Информ.-библиогр. отд. ; [сост. Н. В. Бурлакова]. – Симферополь, 2011. – 56 с.
Шифр зберігання: Б 98932; 91.9:83; С25
Місце зберігання: ІБВ: 2104095

У терновім колі [Текст] : Одес. письм. орг. у 1920-1950 рр. : біобібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. – Одеса, 2011. – 169 с.
Шифр зберігання: А 61518; 91.9:83; У11
Місце зберігання: ІБВ: 2103366

Мистецтво. Мистецтвознавство

Булах, А. Г. Каменное убранство Петербурга [Текст] : шедевры архитектур. и монумент. искусства Сев. столицы / А. Г. Булах. – СПб. : МиМ-Дельта ; М. : ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 2009. – 315 с. – ISBN 978-5-9524-4511-6.
Шифр зберігання: Б 98374; 85.113(4Рос); Б90
Місце зберігання: ТСЛ: 2102209
Зміст

Колесников, В. В. Тлумачний словник джазу [Текст] / В. В. Колесников ; Донец. держ. муз. акад. ім. С. С. Прокоф'єва, Донец. обл. від-ня Нац. Всеукр. муз. спілки. – Донецьк, 2010. – 254 с. : іл. – ISBN 978-966-72-71-45-9.
Шифр зберігання: Б 98164; 85.318.5; К60
Місце зберігання: М: 2101237
На сучасному етапі джаз міцно закріпився як у повсякденності, так і у концертній практиці. Професійне навчання джазу введене в багатьох музичних вищих і середніх навчальних закладах. Тлумачний словник джазу містить понад 430 музичних термінів з основних розділів. На сторінках словника подано багатий і цінний матеріал про джаз від його народження до сьогодення, представлено систематизовану, вичерпну інформацію про джаз як явище, потужний культурний напрям світового масштабу. Це видання є якісно новим типом музичного джазового словника, аналогів якому як в Україні, так і в країнах СНД, досі немає.

***
Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка 1928-2011 [Текст] / авт.-упоряд. Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; Нац. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка. – (2-е вид. , випр. та допов.). – К. : НКХМ, 2011. – 631 с.
Шифр зберігання: В 8179; 85.374.3; А69
Місце зберігання: ЗОФ: 2103359
У каталозі вперше в повному обсязі представлено всю продукцію Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка, створену багатьма поколіннями великого талановитого колективу за 83 роки – від 1928 до 2011 рр. Більш як за вісім десятиріч довженківці створили понад 1000 фільмів.
У роботі над каталогом було використано студійні інформаційні матеріали – монтажні аркуші, титри, анотації – для того, щоб відомості про картини були вичерпними та достовірними.

Вера Сергеевна Роик (1911-2010) [Текст] : библиогр. указ. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. краевед. изд. и библиогр. ; [сост. Л. В. Дымченко]. – Симферополь, 2011. – 20 с. : ил. – (Художники Крыма).
Шифр зберігання: Б 98940; 91.9:85; Р65
Місце зберігання: ІБВ: Б151327

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького [Текст] : библиогр. указ. / Крым. респ. учрежд. «УНБ им. И. Я. Франко», отд. краевед. изд. и библиогр. ; сост. А. В. Павловская, А. А. Слепченко. – Симферополь, 2011. – 153 с.
Шифр зберігання: А 61696; 91.9:85; К85
Місце зберігання: ІБВ: 2104106

Релігія

Ивченко, В. Ф. Энциклопедия духовного наследия [Текст]. Т. 2. «В – Г» / В. Ф. Ивченко, Г. Н. Юршина. – Донецк : ЛАНДОН-ХХІ. – 2011. – 562 с. – ISBN 978-966-2569-40-7.
Шифр зберігання: М 5141-2; 86; И25
Місце зберігання: ЗОФ: 2103952
В енциклопедії зібрано великий масив матеріалу для вивчення різних складових духовного надбання: духовності, світових релігій, філософії, атеїзму, езотеріки тощо, представлений у вигляді словника.
Енциклопедія містить багато історичних відомостей з минулого й цікаві факти сьогодення.

Комрат, Є. П. Жіночі й чоловічі імена та святі покровителі [Текст] / Є. П. Комрат. – Донецьк : БАО, 2012. – 255 с. – (Таємниці долі). – ISBN 978-966-481-658-5. – ISBN 978-966-338-431-3.
Шифр зберігання: Б 98328; 86.411.4; К63
Місце зберігання: АБ:2102072
 

Лазебный, А. (священник). Все праздники Православной Церкви. Почитаемые иконы [Текст] / священник Александр Лазебный. – Донецк : БАО, 2012. – 447 с. – ISBN 978-966-481-157-3.
Шифр зберігання: А 61390; 86.372; Л17
Місце зберігання: ВГПН: 2101607
Видання містить детальний опис традицій святкування пам’ятних днів в Православ’ї, зображення найбільш шанованих ікон й багато іншої корисної інформації.

ФІЛОСОФІЯ

Исследователь человеческого познания Дэвид Юм [Текст] = David Hume : (1711–1776) : информ. список лит. / Крым. универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко ; сост. Л. В. Алферова. – Симферополь : КУНБ, 2011. – 8 с.
Шифр зберігання: Б 98889; 91.9:87; И88
Місце зберігання: ІБВ: Б151323

Фрэнсис Бэкон. Философ промышленной эры [Текст] : библиогр. указ. лит. / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. иностр. лит. «Дружба народов» ; [сост. Л. В. Алферова]. – Симферополь, 2011. – 16 с.
Шифр зберігання: Б 98937; 91.9:87; Б97
Місце зберігання: ІБВ: Б151337

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. «З – Зор» / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – К. : ЕСУ, 2010. – 711 с. – ISBN 978-966-02-5721-4.
Шифр зберігання: М 3729-10; 92.0; Е64
Місце зберігання: ЗОФ: 2102147
ІБВ: 2102148
ВКЛ: 2102278

Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить – еще лучше! [Текст] : афоризмы из кинофильмов / [сост. А. Н. Титова]. – М. : Центрполиграф, 2010. – 509 с. – ISBN 978-5-9524-4926-8.
Шифр зберігання: А 61344; 94.8; Ж74
Місце зберігання: ВГПН: 2101421
ІБВ: 2101555

***
Календар знаменних і пам'ятних дат Донецької області. 2012 рік [Текст] / Донец. облдержадмін., упр. культури і туризму, Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. І. В. Гайдишева ; ред. Т. С. Литвин. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2011. – 112 с.
Шифр зберігання: П 2410-12; 92.5; К17
Місце зберігання: ІБВ: 2102276
                         ОДНІ: 2102277

Календарь знаменательных и памятных дат Крыма на 2012 год [Текст] / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», отд. краевед. изд. и библиогр. ; [сост. А. В. Павловская]. – Симферополь, 2011. – 104 с.
Шифр зберігання: 92.5; К17
Місце зберігання: НМВ: Б151316

Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год [Текст] : хронол. список / Крым. респ. учреждение «Универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко», информ.-библиогр. отд. ; [сост. М. В. Глушко]. – Симферополь, 2011. – 60 с.
Шифр зберігання: 92.5; К17
Місце зберігання: НМВ: Б151317

«Кіно» (1925-1933) [Текст] : сист. покажч. змісту журн. / Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. Н. Казакова, Р. Росляк ; авт. передм. Л. Брюховецька, С. Тримбач. – К. : НПБУ, 2011. – 255 с. – ISBN 978-966-7547-56-1.
Шифр зберігання: В 8170; 91.325; К41
Місце зберігання: ЗОФ: 2103222

Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 14. «Р» / голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУ НАН України, 2011. – 407 с. – (Національна бібліографія України). – ISBN 978-966-02-6085-6
14-й випуск видання містить бібліографічний опис книжок, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань (на літеру «Р»), що вийшли друком українською та російською мовами з 1861 по 1917 роки в Україні.
Шифр зберігання: П 2402-14; 91.11; К53
Місце зберігання: ІБВ: 2104284

Книги Донеччини – 2009 [Текст] : бібліогр. покажч. надходжень за 2009 р. / Упр. культури і туризму Донец. облдержадмін., Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської ; уклад. В. Ф. Горячева ; за участю С. Г. Бойцової ; ред. Т. С. Литвин ; наук. ред. Н. П. Авдєєнко ; відп. за вип. Л. О. Новакова. – Донецьк : Сх. вид. дім, 2010. – 95 с.
Шифр зберігання: 91.11; К53
Місце зберігання: НМВ: 2102261
                         ВКЛ: 2102262
                         ІБВ: 2102263

Періодичні видання Національної академії наук України, 2011 [Текст] / НАН України ; уклад. А. І. Радченко, М. В. Язвинський. – К., 2011. – 623 с. – ISBN 978-966-360-183-0.
Шифр зберігання: П 2736-11; 91.312; П27
Місце зберігання: ІБВ: 2102037

Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету [Текст] : біобібліографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т ; редкол.: І. В. Алєксєєнко (від. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 183 с. – ISBN 978-966-2569-08-7.
Шифр зберігання: Б 98840; 91.28; С69
Місце зберігання: ІБВ: 2103943

«Я знак бессмертия себе воздвигнул» [Текст] : (к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова) : науч.-вспом. библиогр. указ. / [сост. Е. С. Верба, М. В. Глушко ; ред. Н. В. Бурлакова] ; Крым. универс. науч. б-ка им. И. Я.Франко. – Симферополь : КУНБ, 2011. – 76 с.
Шифр зберігання: Б 98900; 91.28; Я11
Місце зберігання: ІБВ: 2104092

Студенческий портфель : информ. список новых поступлений СD-RОМ лит. [Текст] : ІІ полугодие 2011 г. / сост. И. В. Нижник ; Крым. универс. науч. б-ка им. И. Я. Франко. – Симферополь : КУНБ, 2011. – 16 с.
Шифр зберігання: Б 98891; 91.347; С88
Місце зберігання: ІБВ: Б151318

***
Метабібліографія України (2010) [Текст] : покажч. бібліогр. посіб. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; упоряд. І. А. Ігнатецька ; наук. ред. В. О. Кононенко. – К. : НПБУ, 2011. – 279 с.
Шифр зберігання: А 61365; 91; М54
Місце зберігання: ІБВ: 2102025

Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005). Ч. 2 [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К., 2011. – 183 с.
Шифр зберігання: М 5073-2; 91; П61
Місце зберігання: ІБВ: 2102020