Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

I квартал 2014 року
VI квартал 2013 року
ІII квартал 2013 року
ІI квартал 2013 року
І кварталу 2013 року
ІV кварталу 2012 року
I півріччя 2012 року

ІІІ квартал 2012 року

ПРИРОДОЗНАВЧІ НАУКИ

Донбасс [Текст] = Donbass. Guidebook : путеводитель / [авт.-сост. Н. Е. Зикрач, А. Г. Непомнящая ; пер. с англ. К. Эклер, О. Эклер ; фото Н. Е. Зикрач и др.]. - Донецк : Люкс-Принт, 2012. - 107 с. - (Справочное издание). - ISBN 978-966-97180-1-3.
Шифр зберігання: Б 99285; 26.890(4Укр-4Дон); Д67
Місце зберігання: BKЛ: 2105099
Цей путівник - яскраве, ілюстроване видання, яке містить інформацію про історію, культуру, пам'ятки Донеччини, надає корисні поради туристу про торговельні центри, ресторани, транспорт, банки тощо. Видання на російській та англійській мовах.
Зміст

ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Російсько-українсько-англо-німецький словник з ливарного виробництва [Текст] : близько 20000 сл. і словосполучень / С. П. Дорошенко, А. М. Фесенко, Р. В. Лютий [та ін.] ; за ред. С. П. Дорошенка ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т", Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 597 с. - ISBN 978-966-379-577-5.
Шифр зберігання: В 8278; 34.61; Р75
Місце зберігання: ІЛ: 2105127
Чотиримовний словник містить основні терміни та поняття з ливарного виробництва та суміжних галузей науки і техніки.

Словарь-справочник по машиностроительному черчению [Текст] / А. К. Кралин, В. А. Талалай, Р. И. Рыбалко, С. В. Дёмочкин. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2012. - 166 с. - ISBN 978-617-579-405-0.
Шифр зберігання: Б 99149; 30.112; С48
Місце зберігання: ТСЛ: 2104696
Словник-довідник є навчальним посібником, до якого увійшли необхідні дані для виконання та читання машинобудівних креслень та технологічної документації. Містить зображення та умовні позначення, що часто використовуються у машинобудуванні та короткі пояснення до них.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Аксенова, Л. В. Энциклопедия современного виноградарства [Текст] / Л. В. Аксенова. - Донецк : БАО, 2011. - 239 с. - ISBN 978-966-481-531-1.
Шифр зберігання: Б 99309; 42.36; А42
Місце зберігання: АБ: 2105050
Книжка знайомить виноградарів-аматорів з правилами закладення винограднику та догляду за ним, особливостями виноградної лози, характеристиками сортів. Також даються поради досвідчених виноградарів зі збереження винограду упродовж тривалого часу у свіжому вигляді, його перероблення, методів боротьби зі шкідниками та хворобами винограду.

МЕДИЦИНА

Домашній лікар [Текст] : кишеньк. довід. / уклад. І. С. Алексєєв, О. О. Єрошенко. - Донецьк : Глорія Трейд, 2012. - 831 с. - ISBN 978-617-536-258-7.
Шифр зберігання: А 61768; 53.5; Д66
Місце зберігання: ВГПН: 2104745
Довідник містить інформацію про симптоми та перебіг різних хвороб, методи діагностики та лікування засобами народної та офіційної медицини.
Видання має такі додатки: аптечка домашнього лікаря, словник медичних термінів, алфавітний покажчик хвороб, сумісність продуктів харчування і груп крові.

Лазебний, О. Травник [Текст] : ілюстр. енцикл. здоров'я та довголіття / священик Олександр Лазебний ; упоряд. О. В. Зав'язкін. - Донецьк : БАО, 2012. - 159 с. : іл. - ISBN 978-966-481-763-6. - ISBN 978-966-481-724-7.
Шифр зберігання: В 8260; 53.525; Л17
Місце зберігання: ЗОФ: 2104730
У книжці представлені описи, методи заготівлі та показання до застосування лікувальних рослин в якості профілактичних засобів та ліків. Надані рецепти лікарських засобів із загальновідомих і доступних рослин, способи їх приготування та вживання є підсумком досліджень народного досвіду.

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Історія. Історичні науки

Гісем, О. В. Історія України [Текст] : довід. + тести : повний повторюв. курс, підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання. - 4-е вид., доп. та перероб. - Кам'янець-Подільский : Сисин О. В., 2012. - 611 с. - ISBN 978-617-539-075-7.
Шифр зберігання: Б 99384; 63.3(4Укр); Г51
Місце зберігання: АБ: 2105484
Довідник є розробкою, яка поєднує теоретичні відомості з історії стародавньої України до нашого часу та систему тестових завдань. Кожна тема починається з хронології основних подій, містить теоретичні відомості. Наприкінці теми - поняття та терміни, персоналії, тестові завдання з вибором вірної відповіді, на встановлення відповідності, правильної послідовності. Довідковий апарат містить хронологічну таблицю, алфавітний покажчик та ілюстрований перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов'язкових для розпізнавання абітурієнтами.
Зміст

Латыш, В. В. Античные монеты [Текст] : иллюстр. слов. / В. В. Латыш. - М. : Любимая кн., 2011. - 292 с. - (Библиотека античной истории и нумизматики). - ISBN 978-1-932525-74-8
Шифр зберігання: Б 99245; 63.221(0)3; Л27
Місце зберігання: ВГПН: 2104993
Словник є довідником з нумізматики епохи Античності. Книжка містить більше 800 словарних статей, у яких приводяться нумізматичні коментарі до зображених на монетах богів, міфологічних героїв, персоніфікацій, а також храмів та культових споруд, предметів матеріальної культури греків, римлян та інших цивілізацій античності. Окремі статті присвячені термінології грецької та римської чеканки, розглянуті монетні вагові стандарти.

Економіка. Економічні науки

Європейська стратегія розвитку Дунайського регіону [Текст] : глосарій термінів / упоряд. О. А. Дьяков, О. В. Кравченко, І. В. Студенников, Г. І. Хомечко ; за заг. ред. О. В. Кравченко ; Центр регіон. дослідж., МБО "Екологія - Право - Людина". - Львів : ЦРД, 2012. - 35 с.
Шифр зберігання: Б 99280; 65.9(453); Е24
Місце зберігання: ТСЛ: Б151442
Словник містить переклад термінів, довідкову інформацію щодо міжнародних документів Європейської стратегії.

***
Баширов Іслам Халідович [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. П. Ткаченко, Т. Г. Гербер, Ю. В. Момотова [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, наук. б-ка. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. - 76 с. - (Серія "Провідні вчені ДонНУЕТ" ; вип. 26). - ISBN 978-617-579-394-7.
Шифр зберігання: Б 99206; 91.9:65; Б33
Місце зберігання: ІБВ: 2104753
Покажчик присвячено декану факультету маркетингу Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кандидату економічних наук, академіку Академії економічних наук та Академії технологічних наук України І. Х. Баширову. Видання містить більше 270 бібліографічних описів наукових праць вченого та праць, виданих під його редакцією, опублікованих з 1966 по 2011 рік. Також представлені дисертації та наукові роботи студентів та аспірантів, виконані під керівництвом І. Х. Баширова.

Політика. Політичні науки.

Нации, народы, этносы [Текст] : энцикл. слов. / сост. О. А. Михневич, А. А. Челядинский. - Минск : БЭ, 2011. - 261 с. - ISBN 978-985-11-0573-7.
Шифр зберігання: Б 99244; 66.3(0); Н35
Місце зберігання: ІБВ: 2104979
Словник представляє сучасну концепцію розвитку етнонаціональних відносин, подає визначення найбільш вживаних понять та термінів у даній сфері. Містить біля 1700 енциклопедичних статей. Особливу увагу приділено національним проблемам у Росії та Білорусії, проблемам багатонаціональних співтовариств.

Политические системы современных государств [Текст] : энцикл. справ. В 4 т. Т. 2. Азия / МГИМО, Ин-т обществ. проектирования. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 596 с. - (Политический атлас современности). - ISBN 978-5-7567-0637-6.
Шифр зберігання: М 5170-2; 66.3(0); П50
Місце зберігання: ЗОФ: 2104984
Довідник є невід'ємною частиною науково-освітнього проекту "Політичний атлас миру сучасності". Другий том видання всебічно представляє політичну структуру сучасних держав Азії. Містить інформацію політичного, економічного, соціального та історичного характеру.
Зміст

Військова справа. Військова наука.

Біла книга 2011. Збройні Сили України [Текст] : щорічник / дизайн О. М. Москаленко. - К. : МОУ, 2012. - 83 с.
Шифр зберігання: В 8266; 68.4(4Укр); Б61
Місце зберігання: ЗОФ: Б151431
Збройні Сили України перебувають у стані реформування для приведення їх у відповідність до змін середовища безпеки та можливостей держави. Сьоме видання щорічника висвітлює реформування, розвиток та поточний стан Збройних Сил України у 2011 році.

Освіта. Педагогічні науки.

Брецко, Ф. Ф. Правознавство [Текст] Ч. 1. Практичний курс. 9 клас : конспект-довідник / Ф. Ф. Брецко. - Харків : Основа, 2012. - 127 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство"). - ISBN 978-617-00-1371-2.
Шифр зберігання: М 5172-1; 74.266.7; Б87
Місце зберігання: ЗОФ: 2105217
Навчальний посібник-довідник розрахований на методистів, вчителів, студентів педагогічних факультетів. Являє собою збірку опорних конспектів з курсу "Правознавство. Практичний курс. 9 клас". За кожною темою пропонуються домашні, а також творчі завдання.
Зміст

***
Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж. ; уклад. Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик ; гол. ред. О. С. Онищенко. - К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2012. - 196 с. - ISBN 978-966-02-6371-0.
Шифр зберігання: Б 99340; 91.9:74; С40
Місце зберігання: ІБВ: 2105173
                      АБ: 2105174
Сірополко Степан Онисимович - визначний український вчений, громадський діяч, педагог, бібліолог. Його діяльність була спрямована на розвиток наукової думки та українського руху кінця ХІХ - початку ХХ ст. Покажчик відображає праці та рукописи вченого, публікації про нього та його діяльність.

       Бібліотечна, бібліографічна та науково-інформаційна діяльність

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка (1886-2011) [Текст] : кат. вид. б-ки та публ. про її діяльн. / Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" ; [уклад. О. П. Куніч, Н. І. Полянська, Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик та ін.]. - Харків : [б. в.], 2011. - 454 с.
Шифр зберігання: Б 99335; 91.9:78; Х21
Місце зберігання: ІБВ: 2105170

Музейна справа

Словник-довідник термінології музейництва [Текст] / Р. Микульчик, П. Слободян, Є. Діденко, Т. Рак ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 126 с. + CD. - (Термінографічна серія "СловоСвіт" ; № 15). - ISBN 978-617-607-271-3.
Шифр зберігання: Б 99328; 79.1; С48
Місце зберігання: ВГПН: 2105238
                    ІБВ: 2105239
Словник є спробою упорядкування української музейної терміносистеми та містить 1340 основних термінів та понять з музеєзнавства, обліково-фондової роботи, експозиційної діяльності та ін.

Філологічні науки

Англо-русский толковый словарь цифровых терминов [Текст] = Dicital printing & imaging glossary / [сост. К. Бек, О. Розум, В. Мойсеенко]. - К. : Аркуш, [2012]. - 99 с.
Шифр зберігання: Б 99332; 81.432.1; А64
Місце зберігання: ВА: ВА2115
Словник вміщує понад 1000 термінів на англійській та російській мові з термінології, яка використовується у сфері комп'ютерних технологій, цифрового друку, растрової графіки.

Петелин, В. В. Михаил Александрович Шолохов [Текст] : энциклопедия / В. В. Петелин ; Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М. А. Шолохова, Шолохов. центр. - М. : Алгоритм, 2011. - 958 с. - ISBN 978-5-9265-0663-8.
Шифр зберігання: Б 99238; 83.3(4Рос)6; П29
Місце зберігання: ІБВ: 2104995
У виданні вперше глибоко й детально висвітлюються особистість та творчість М. О. Шохолова, його новаторство, листи, історія написання творів, аналізуються шолоховські образи та їх місце в російській літературі ХХ століття.
Зміст

Ретинская, Т. И. Словарь арго французской учащейся молодежи [Текст] / Т. И. Ретинская ; под общ. ред. Э. М. Береговской. - 2-е изд., стер. - М. : ЛИБРОКОМ, 2012. - 163 с. - ISBN 978-5-397-02849-3.
Шифр зберігання: Б 99241; 81.471.1; Р44
Місце зберігання: ІЛ: 2104980
У сучасній французькій мові багато лексики арго використовує як молодь із бідних кварталів, так і менеджери з вищою освітою. У словнику зібрані слова та вирази, які існують у мовному вжитку французьких школярів, студентів. Видання містить переклад на російську мову ненормованої лексики французької студентської молоді.

Cавенко, А. С. Мотивационно-сопоставительный словарь русского и английского языков. Орнитонимы [Текст] / А. С. Савенко ; под ред. О. И. Блиновой. - М. : ЛЕНАНД, 2012. - 198 с. - ISBN 978-5-9710-0398-4.
Шифр зберігання: Б 99229; 81.432.1; С12
Місце зберігання: ІЛ: 2104977

Савенко, А. С. Мотивационно-сопоставительный словарь русского и английского языков. Фитонимы [Текст] / А. С. Савенко ; под ред. О. И. Блиновой. - М. : ЛЕНАНД, 2012. - 187 с. - ISBN 978-5-9710-0399-1.
Шифр зберігання: Б 99230; 81.432.1; С12
Місце зберігання: ІЛ: 2104976
Ці словники - великий внесок у розвиток співставної лексикології, типології російської та англійської мов. Словники нового типу надають інформацію про мотивовані, немотивовані, напівмотивовані назви рослин (фітонімів) та назви птахів (орнітонімів) двох мов. У словниках представлені результати досліджень мовної свідомості носіїв російської та англійської мов.

Современный англо-русский, русско-английский словарь [Текст] : 40000 слов + грамматика / [сост. Д. А. Романов]. - Донецк : БАО, 2011. - 767 с. - ISBN 978-966-548-149-2.
Шифр зберігання: Б 99394; 81.432.1; С56
Місце зберігання: АБ: 2105457

Мистецтво. Мистецтвознавство

Кох, В. Энциклопедия архитектурных стилей [Текст] : клас. труд по европ. зодчеству от античности до современности / Вильфрид Кох ; пер. с нем. Л. И. Кныша ; ред. А. Г. Максимович. - М. : БММ, 2011. - 527 с. - ISBN 978-5-88353-419-4. - ISBN 978-3-577-10480-7.
Шифр зберігання: Б 99234; 85.113(4); К75
Місце зберігання: ТСЛ: 2104994
21 видання Великої енциклопедії Вільфріда Коха містить надзвичайно широкий огляд європейських архітектурних стилів за 3 тисячоліття, великий обсяг ілюстрацій та іншої інформації про європейське зодчество. Розділи "Культова архітектура", "Укріплений замок і палац", "Міські і суспільні споруди", "Розвиток міст" наочно ілюструються приблизно 2800 архітектурними ескізами. Наприкінці книги наведено ілюстрований багатомовний словник, а також покажчики термінів, назв, імен.
Зміст

Рытов, Д. А. Русская ложка [Текст] : музык.-игровая энцикл. : учеб.-метод. пособие / Д. А. Рытов. - СПб. : Композитор, 2011. - 221 с. - ISBN 978-5-7379-0422-7.
Шифр зберігання: В 8268; 85.315.32; Р95
Місце зберігання: ЗОФ: 2104990
Автори посібника пропонують розглядати гру на ложках як засіб розвитку емоційної сфери дитини, та використовувати її в якості засобу для елементарного моделювання. Енциклопедія всебічно розкриває можливості ложок у дитячій музичній та художньо-прикладній діяльності. Представлені методики навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку грі на ложках, методика роботи з дитячим ансамблем ложкарів.
Зміст

***
"Радянське кіно" (1935-1938) [Текст] : сист. покажч. змісту журн. / авт.-упоряд. М. А. Лук'яненко ; наук. ред. В. О. Кононенко ; М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України. - К. : НПБУ, 2012. - 143 с. - ISBN 978-966-7547-57-8.
Шифр зберігання: А 61830; 91.9:85; Р15
Місце зберігання: ІБВ: 2105159
Покажчик виходить у рамках історико-бібліографічного дослідження "Матеріали до історії українського кіно". Відображає проблеми кіновиробництва, науково-технічної діяльності кіноустанов, новин кінотехніки, підготовки кадрів, інформацію про кіножиття за кордоном.

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

Большая Российская энциклопедия / пред. науч.-ред. совета Ю. С. Осипов [и др.]. - М. : Большая Рос. энцикл. - ISBN 5-85270-320-6.
Т. 18 : Ломоносов - Манизер [Текст]. - 2011. - 766 с. - ISBN 978-5-85270-351-4.
Шифр зберігання: М 4628-18; 92.0; Б79
Місце зберігання: ІБВ: 2104987
Т. 19 : Маниковский - Меотида [Текст]. - 2012. - 766 с. - ISBN 978-5-85270-353-8.
Шифр зберігання: М 4628-19; 92.0; Б79
Місце зберігання: ІБВ: 2104988
Видання є універсальним довідником, що забезпечує достовірність і актуальність інформації у всіх областях існуючого знання про світ та людство. У підготовці енциклопедії беруть участь провідні вчені.

Календар знаменних і пам'ятних дат' 2012 [Текст] : [III кв.] / уклад. А. С. Боліла, О. І. Бохан, Л. Ю. Рогальчук, С. С. Савченко. - К. : Кн. палата України, 2012. - № 3. - 99 с.
Місце зберігання: ІБВ
Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам'ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу. Подаються рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам'ятних дат. У цьому номері Календаря наведено дати подій, які відзначаються в липні - вересні цього року.

Україна і світ у часовому вимірі: 2011 рік [Текст] / Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт., Рос. ун-т дружби народів, Воронез. держ. архіт.-буд. ун-т ; [уклад. І. Є. Намакштанська, О. В. Романова, Г. Ю. Атанова та ін.]. - Донецьк : Донбас, 2011. - 382 с. - ISBN 978-617-638-069-6.
Шифр зберігання: Б 99174; 92.5; У45
Місце зберігання: ВГПН: 2104668
Щорічне видання містить інформацію про знаменні й пам'ятні дати суспільного, політичного, наукового та культурно-мистецького життя України і світу у 2011 році. Це історичні довідки, висловлювання, звичаї, обряди, традиції, поетичні сторінки та інше. Мета видання - познайомити світ з історією і сьогоденням України.