Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Бібліографічні ресурси

Електронний каталог
 • Основні
  • Алфавітний каталог
   Виконує функцію читацького. Включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи, збірники стандартів, дискети, компакт-диски. Хронологічні рамки необмежені. Складається з єдиного алфавітного ряду книг українською та російською мовами.

   Допом.: Алфавітна картотека заголовків (назв) художніх творів. Включає бібліографічні записи на заголовки творів художньої літератури таких жанрів: роман, повість, п'єса, поема українською та російською мовами, – опублікованих у вигляді окремих видань, а також у збірниках та виданнях, що продовжуються, зібраннях творів.
   З 2005 року включає бібліографічні записи на заголовки видань української художньої літератури. Організується і ведеться відділом обробки документів та організації каталогів. Розміщується в залі каталогів разом з іншими основними каталогами.
   ІІ поверх, кімната № 14

  • Систематичний каталог
   Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, альбоми, атласи, збірники стандартів, дискети, компакт-диски. Складається з 2-х рядів: Ряд 1. Організований за таблицями бібліотечної класифікації (ТБК) та УДК і включає документи до 1986 року. Ряд 2. Організований за таблицями ББК для обласних бібліотек і включає документи з 1987 року і дотепер. Відображає у відповідних класифікаційних діленнях документи українською та російською мовами в єдиному алфавітному ряді.

   Допом.: Алфавітно-предметний покажчик (АПП).
   Організується і ведеться відділом обробки документів та організації каталогів. Розміщується в залі каталогів разом з іншими основними каталогами.
   ІІ поверх, кімната № 14

  • Краєзнавчий каталог

   • Алфавітний каталог книг
    Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на книги, видання, що продовжуються, та інші документи фонду відділу краєзнавства. Хронологічні рамки необмежені. Складається з єдиного алфавітного ряду книг українською та російською мовами. Організується і ведеться відділом краєзнавства. Розміщується в приміщенні відділу.
    ІІІ поверх, кімната № 18
     

   • Зведений систематичний каталог
    Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на книги, окремі випуски видань, що продовжуються, статті з журналів і газет, інформаційні матеріали. Відображає у відповідних класифікаційних діленнях документи українською, російською та іншими мовами народів, які мешкають на території Донецької області. Хронологічні рамки необмежені.
    Складається з 3-х частин: Частина 1. Систематична. Організована за спеціальним варіантом таблиць ББК для краєзнавчих каталогів обласних бібліотек. Частина 2. Топографічна. Матеріал згрупований за населеними пунктами. Частина 3. Біобібліографічна. Організована за таблицями ББК, у відповідних класифікаційних діленнях – в алфавіті прізвищ персоналій. Організується і ведеться відділом краєзнавства. Розміщується в приміщенні відділу.
    ІІІ поверх, кімната № 18
     

  • Систематична картотека статей
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на статті з газет, журналів, збірників, видань, що продовжуються, а також на рецензії на художні твори українською і російською мовами. Хронологічні рамки: суспільні науки – 3–4 роки, природознавчі і технічні науки – 4–5 років, мистецтво, філологічні науки та художня література – 10 років, питання історії та персоналії – необмежені. Складається за таблицями ББК для обласних бібліотек. Організується і ведеться інформаційно-бібліографічним відділом. Розміщується в залі каталогів разом з іншими основними каталогами.
   ІІ поверх, кімната № 14
    

  • Спеціалізовані каталоги і картотеки державної нормативно-технічної документації, нот, звукозаписів, періодичних видань, літератури іноземними мовами та ін.
    

 • Допоміжні
   
  • Каталог видань колективних авторів
   Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на матеріали колективних авторів: праці, збірники праць, наукові записки тощо академій, інститутів, конгресів та ін. Хронологічні рамки необмежені. Складається з описів колективів, розставлених в алфавіті назв типів цих колективів, потім в алфавіті їх спеціалізації; описи однотипних колективів однакової спеціалізації – в алфавіті географічних прикметників у назвах колективів. Організується і ведеться відділом обробки документів і організації каталогів. Розміщується в залі каталогів разом з іншими основними каталогами.
   ІІ поверх, кімната № 14
    

  • Алфавітний каталог документів з бібліотекознавства та бібліографознавства відділу науково-методичної роботи і соціологічних досліджень 
   Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на видання з бібліотекознавства та бібліографознавства, а також ротапринтні та інші документи. Хронологічні рамки: з 70-х років і дотепер. Організується і ведеться відділом науково-методичної роботи і соціологічних досліджень. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 26
    

  • Систематичний каталог відділу документів іноземними мовами 
   Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на книги, брошури, альбоми, атласи, автореферати дисертацій. Складається з 2-х рядів: Ряд 1. Організований за ТБК та УДК і включає документи до 1986 року. Ряд 2. Організований за таблицями ББК для обласних бібліотек і включає документи з 1987 року і дотепер. Відображає у відповідних класифікаційних діленнях документи 46 іноземними мовами. Організується і ведеться відділом документів іноземними мовами. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІІ поверх, кімната № 19
    

  • Систематичний каталог бібліографічних посібників
   Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на бібліографічні посібники українською та російською мовами. Хронологічні рамки: з 1947 року і дотепер. Складається з 2-х рядів: Ряд 1. Організований за ТБК та УДК і включає видання до 1986 року. Ряд 2. Організований за таблицями ББК для обласних бібліотек та включає видання з 1987 року і дотепер.
   Допом.: Алфавітна предметно-тематична картотека бібліографічних матеріалів. Організується і ведеться інформаційно-бібліографічним відділом. Розміщується в приміщенні інформаційно-бібліографічного відділу.
   ІІ поверх, кімната № 12
    

  • Систематичний каталог документів з бібліотекознавства фонду відділу науково-методичної роботи і соціологічних досліджень
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи на книги, статті періодичних видань та видань, що продовжуються, українською та російською мовами. Хронологічні рамки: понад 25 років. Складається за таблицями ББК для обласних бібліотек. Організується і ведеться відділом науково-методичної роботи і соціологічних досліджень. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 26,  
    

  • Предметна картотека з питань мистецтва
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на статті з книг, періодичних та нотних видань українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з 1995 року і дотепер. Складається з українського і російського рядів за основними видами мистецтв, у межах виду – за алфавітом предметів (ім'я, терміни, факти, явища). Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Письменники-лауреати премії в галузі літератури
   Тематична картотека Виконує функції читацької. Включає бібліографічні записи на книги, статті з періодичних видань українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з 1957 року і дотепер. З 1990 року картотека має фактографічний характер та включає відомості тільки про лауреатів Національної премії ім. Т.Г. Шевченка. Складається з розділів за видами премій, у межах розділу – в алфавіті авторів. Організується і ведеться інформаційно-бібліографічним відділом. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІ поверх, кімната № 12
    

  • На допомогу бібліотекарю (Форми і методи бібліотечної роботи)
   Тематична картотека Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на книги та статті з бібліотекознавства та бібліографознавства українською і російською мовами. Хронологічні рамки: 30 років. Складається з розділів за формами роботи. Організується і ведеться відділом науково-методичної роботи і соціологічних досліджень. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 26
    

  • Етнічні спільноти Донбасу
   Тематична картотека Виконує функції читацької. Включає бібліографічні записи на книги, брошури, видання, що продовжуються, статті з журналів та газет. Хронологічні рамки: з 1991 року і дотепер. Складається за таблицями ББК для обласних бібліотек, у межах розділів – у зворотній хронології. Організується і ведеться відділом краєзнавства. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІІ поверх, кімната № 18  
    

  • Алфавітний каталог періодичних видань
   Виконує функції читацького і службового. Включає бібліографічні записи на журнали, газети, видання, що продовжуються, українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з 1945 року і дотепер. Організується і ведеться відділом періодичних документів. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІІ поверх, кімната № 16
    

  • Алфавітна картотека поточних періодичних видань іноземними мовами
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на зарубіжні періодичні видання – журнали і газети. Хронологічні рамки: з 1992 року і дотепер. Організується і ведеться відділом документів іноземними мовами. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІІ поверх, кімната № 19
    

  • Картотека інформаційних матеріалів
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на експрес-інформацію, науково-технічні реферативні збірники, бібліографічну інформацію українською і російською мовами. Хронологічні рамки: 3–5 років. Складається з алфавітного ряду назв організацій, які їх видають. Організується і ведеться відділом обробки документів і організації каталогів. Розміщується в залі каталогів разом з іншими основними каталогами.
   ІІ поверх, кімната № 14
    

  • Географічна картотека місцевих періодичних видань
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на періодичні видання, які виходять на території Донецької та, частково, Луганської областей українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з 20-х років і дотепер. Складається з алфавітного ряду географічних назв, у межах розділу – в алфавіті назв періодичних видань. Організується і ведеться відділом краєзнавства. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІІ поверх, кімната № 18
    

  • Україна на сторінках преси. Нові надходження
   Тематична картотека. Виконує функції читацької. Включає бібліографічні записи на статті з газет і журналів українською і російською мовами. Хронологічні рамки: поточний рік. Складається за таблицями ББК для обласних бібліотек. Організується і ведеться інформаційно-бібліографічним відділом. Розміщується в залі каталогів разом з іншими каталогами. ІІ поверх, кімната № 14
    

  • Систематична картотека журнальних статей з фонду бібліотеки канадсько-українського центру
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на статті з журналів українською мовою. Хронологічні рамки: з 1994 року і дотепер. Складається за таблицями ББК для обласних бібліотек. Організується і ведеться бібліотекою канадсько-українського центру. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 25
    

  • Тематична картотека віршів
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на вірші з газет і журналів українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з 50-х років і дотепер. Складається з розділів, розташованих у тематичному порядку, в межах розділу – у зворотній хронології видань. Організується і ведеться інформаційно-бібліографічним відділом. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІ поверх, кімната № 12
    

  • Картотека некрологів
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на статті з періодичних видань українською і російською мовами. Хронологічні рамки: понад 40 років. Складається з алфавітного ряду прізвищ. Організується і ведеться інформаційно-бібліографічним відділом. Розміщується в приміщенні відділу. ІІ поверх, кімната № 12
    

  • Алфавітний каталог нотних видань
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи на вокально-хорові твори з нотних та періодичних видань українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з 1967 року і дотепер. Складається з алфавітного ряду прізвищ композиторів, у межах ряду – за алфавітом назв творів. Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Систематичний каталог нотних видань
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи нотних видань українською, російською та іншими мовами. Хронологічні рамки: з 1959 року і дотепер. Складається з 2-х рядів: Ряд 1. За ТБК. Ряд 2. За таблицями ББК для обласних бібліотек. Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Картотека назв пісень
   Виконує функції службової. Включає бібліографічні записи на пісні з нотних видань українською і російською мовами. Хронологічні рамки: понад 40 років. Складається з алфавітного ряду назв пісень. Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Алфавітний каталог звукозаписів
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи грамплатівок і компакт-дисків українською, російською та іншими мовами. Хронологічні рамки: грамплатівки – з 1974 року, компакт-диски – з 1998 року. Складається з алфавітного ряду прізвищ композиторів, виконавців, назв творів. Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Систематичний каталог звукозаписів
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи грамплатівок і компакт-дисків українською, російською та іншими мовами. Хронологічні рамки: з 1989 року і дотепер. Складається з 2-х рядів: Ряд 1. Історико-хронологічний. Ряд 2. Виконавський. Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Відеотека
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи відеокасет та відеокліпів з компакт-дисків. Хронологічні рамки: з 2002 року і дотепер. Складається з алфавітного ряду прізвищ авторів творів. Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Ізотека
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні описи репродукцій. Хронологічні рамки: з 1996 року і дотепер. Складається з розділів, згрупованих за різними жанрами і темами, у межах розділів – в алфавіті авторів. Організується і ведеться відділом мистецтв. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 27
    

  • Нумераційна картотека державної нормативно-технічної документації
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на державну нормативно-технічну документацію. Хронологічні рамки: з 1993 року і дотепер. Складається з ряду за порядком присвоєння документам номерів. Організується і ведеться відділом документів економічних, технічних і сільськогосподарських наук. Розміщується в приміщенні відділу.
   IV поверх, кімната № 21
    

  • Систематична картотека неопублікованих документів з питань культури та мистецтва
   Виконує функції службової. Включає бібліографічні записи на неопубліковані документи українською і російською мовами. Хронологічні рамки: останні 5 років. Складається з розділів за систематичним порядком, у межах розділів – у зворотній хронології. Організується і ведеться сектором інформації з питань культури та мистецтва. Розміщується в приміщенні інформаційно-бібліографічного відділу.
   ІІ поверх, кімната № 12
    

  • Систематичний каталог авторефератів дисертацій, захищених на місцевому матеріалі та місцевими авторами
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи авторефератів дисертацій українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з 50-х років і дотепер. Складається за таблицями ББК для обласних бібліотек. Організується і ведеться відділом краєзнавства. Розміщується в приміщенні відділу.
   ІІІ поверх, кімната № 18
    

  • Алфавітний каталог рідкісних документів
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи на книги фонду рідкісних документів. Хронологічні рамки: з XVII до XXI століття. Організується і ведеться сектором рідкісних документів. Розміщується в приміщенні сектору. IV поверх, кімната № 22, тел. 335-16-53 39. Систематичний каталог рідкісних документів Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи на книги фонду рідкісних документів. Хронологічні рамки: з XVII до XXI століття. Організується і ведеться сектором рідкісних документів. Розміщується в приміщенні сектору.
   IV поверх, кімната № 22
    

  • Історія книги. Хронологічний каталог видань
   Виконує функції читацького та службового. Включає бібліографічні записи на книги фонду рідкісних документів. Хронологічні рамки: з XVII до XXI століття.
   Складається з 2-х частин: Частина 1. Включає бібліографічні записи на книги українською і російською мовами. Частина 2. Включає бібліографічні записи на іноземні книги. Документи розташовані за століттями і топографічними ознаками. Організується і ведеться сектором рідкісних документів. Розміщується в приміщенні сектору.
   IV поверх, кімната № 22
    

  • Алфавітна картотека періодичних видань сектору рідкісних документів
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на періодичні видання українською та російською мовами. Хронологічні рамки: з XVIII століття до 40-х років ХХ століття. Організується і ведеться сектором рідкісних документів. Розміщується в приміщенні сектору.
   IV поверх, кімната № 22
    

  • Систематична картотека статей сектору рідкісних документів
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи на статті з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською і російською мовами. Хронологічні рамки: з XVIII століття до 40-х років ХХ століття. Складається за таблицями ББК для обласних бібліотек. Організується і ведеться сектором рідкісних документів. Розміщується в приміщенні сектору.
   IV поверх, кімната № 22
    

  • Алфавітна картотека портретів у рідкісних документах
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні відомості про публікації портретів у книгах та періодичних виданнях. Хронологічні рамки: з XVIІI до XXI століття. Складається з алфавітного ряду прізвищ зображених осіб. Організується і ведеться сектором рідкісних документів. Розміщується в приміщенні сектору.
   IV поверх, кімната № 22
    

  • Картотека на додатки до книг на дискетах та компакт-дисках
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи дискет та компакт-дисків, додатків до книг. Хронологічні рамки: з 1998 року і дотепер. Складається з розділів за видами видань (дискети або компакт-диски) і розташовується за інвентарними номерами. Організується і ведеться відділом автоматизації бібліотечних процесів. Розміщується в медіа-центрі.
   ІІ поверх, кімната № 11
    

  • Картотека на електронні видання
   Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи електронних документів. Хронологічні рамки: з 1996 року і дотепер. Розташовується за інвентарними номерами. Організується і ведеться спільними зусиллями відділу обробки документів та організації каталогів і відділу автоматизації бібліотечних процесів. Розміщується в медіа-центрі.
   ІІ поверх, кімната № 11
    

  • Картотека РЖ ВІНІТІ на компакт-дисках Виконує функції читацької та службової. Включає бібліографічні записи компакт-дисків. Хронологічні рамки: з 1996 до 2003 року. Розташовується у алфавітному порядку. Організується і ведеться спільними зусиллями бібліографічного відділу та відділу автоматизації бібліотечних процесів. Розміщується в медіа-центрі. Примітка: з 2004 року доступ до цих видань надається в режимі on-line.
   ІІ поверх, кімната № 11