Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

(Витяг)

Запис до бібліотеки здійснюється у автоматизованому режимі на підставі паспорта зі штампом прописки або реєстрації, а для студентів – і студентського квитка. Право користування бібліотекою надається з 18-річного віку (виняток – студенти вузів III-IV рівня акредитації та студенти останнього курсу технікумів). Право користування абонементом надається виключно мешканцям м. Донецьк з 18-річного віку. Читацький квиток видається на 5 років. При запису в бібліотеку читач отримує "Правила користування бібліотекою" і своїм підписом зобов'язується їх виконувати. Нові читачі записуються до бібліотеки після навчання в школі "Новий читач". У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку. Перереєстрація читачів проводиться щорічно з пред'явленням паспорта. Разове відвідування бібліотеки користувачами в окремих випадках допускається тільки в разі пред'явлення паспорта і отримання разового читацького квитка, який повертається після відвідання бібліотеки; постійні читачі, які не мають при собі квитка, обслуговуються як разові. Передача читацького квитка іншій особі і користування чужим квитком не допускається. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати його вартість у розмірі, що відповідає накладним витратам, і отримати дублікат читацького квитка.

При відвіданні бібліотеки читачі зобов'язані здавати в гардероб верхній одяг, портфелі, сумки та інші речі (вагою не більше 4 кг), друковані видання, які не належать бібліотеці. Гардероб видає номерок та прозорий пакет для необхідних речей, який повертається при виході з бібліотеки. При втраті номерка стягується його вартість, як застава. У разі його повернення застава повертається користувачу. При відвіданні бібліотеки читач пред'являє контролеру читацький квиток, який здається бібліотекарю при одержанні літератури. Тимчасовий вихід з бібліотеки дозволяється тільки після здачі літератури і пред'явлення читацького квитка контролеру.

Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою (абонемент) одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін  користування  новими  надходженнями,  документами підвищеного читацького попиту, періодикою – до 15 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. При неповерненні літератури у встановлений строк читач оплачує продовження терміну користування літературою за кожне видання і за кожний день затримання. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі одноразово, обмежується 5-ма примірниками, довідкові, енциклопедичні видання, книги з мистецтва – 3-ма примірниками. Видача читачу документів в читальних залах протягом дня не обмежується. В читальних залах дозволяється бронювати літературу за плату. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, отримані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки читальними залами. Видача літератури здійснюється за листками-вимогами.

Фондами читальних залів читач має право користуватись тільки в приміщенні бібліотеки. Читачі, яким потрібно отримати літературу у двох відділах, одержують картку на обслуговування в іншому підрозділі.

При отриманні документів на абонементі читач розписується у формулярі за кожний примірник видань. При поверненні документів підпис читача погашається підписом бібліотекаря. Формуляр є документом, який засвідчує дату і факт видачі документів користувачу і прийому бібліотекарем літератури. Користуючись документами з бібліо-течного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або його копією. Якщо неможливо здійснити таку заміну, робиться кратне грошове відшкодування його вартості. Розмір відшкодування визначається комісією по роботі з фондом залежно від цінності видання. Користувачі в бібліотеці повинні поводити себе культурно, витримано, тактовно, дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється в спеціально відведеному місці на третьому поверсі. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

Розташування відділів та секторів

2 поверх
1. Сектор реєстрації користувачів кімн. № 1 305-33-71
2. Каталоги, електронний каталог кімн. № 14 305-33-34
3. Інформаційно-бібліографічний відділ кімн. № 12 305-34-67
4. Абонемент кімн. № 10 305-33-71
5. МБА, ІПС "Нормативні акти України" кімн. № 2 305-33-71
6. Сектор Інтернету кімн. № 11 335-01-88
7. Відділ маркетингу кімн. № 6 335-22-39
8. Центр "Вікно в Америку" кімн. № 10а 335-42-81
3 поверх
1. Відділ періодичних документів кімн. № 16 337-34-08
2. Відділ документів з гуманітарних та природничих наук кімн. № 15 337-28-74
3. Кафедра обслуговування науковців кімн. № 15а 337-28-74
4. Відділ краєзнавства кімн. № 18 305-34-67
5. Відділ документів іноземними мовами кімн. № 19 337-35-68
6. Ксерокопіювання кімн. № 17 337-34-08
4 поверх
1. Відділ документів з економічних, технічних і сільськогосподарських наук кімн. № 21 335-16-53,
2. Сектор рідкісних документів кімн. № 22 335-16-53
3. Бібліотека канадсько-українського центру кімн. № 25 337-35-68
4. Відділ мистецтв кімн. № 27 337-35-68

Адреса електронного каталогу:library.donetsk.ua

Додаткові платні послуги бібліотеки:

 • ксерокопіювання
 • списки літератури для курсових, дипломних робіт
 • оформлення бланків замовлень на книги
 • підбір літератури за темою
 • резервування книг
 • екскурсії по бібліотеці
 • тексти Законів України
 • користування ЕОМ
 • Інтернет
 • послуги E-mail
 • школа "Читач бібліотеки".

Відділи обслуговування працюють з 900 до 1800


Вихідний день – п'ятниця. Санітарний день – останній вівторок місяця