Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Директор Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської
Л.О. Новакова
“ 15 ” січня 2004 р.

 
І Н С Т Р У К Ц І Я
по організації роботи по популяризації документів у Донецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Н.К. Крупської

І. Основні положення

1.1. Інструкція регламентує роботу щодо популяризації документів у бібліотеці.

ІІ. Форми популяризації документів.

2.1. Виставка – експозиція різних документів бібліотеки до 50 примірників, об’єднаних відповідним принципом відбору. За змістом виставки можуть бути універсальні, галузеві, тематичні, персональні, календарні, нових надходжень. За видами видань – книжкові, періодичних видань, бібліографічних видань, комплексні, що включають декілька видів документів, у тому числі на нових носіях інформації (CD-ROM, платівки, відеокасети тощо).

2.2. Виставка мистецьких творів (картин, фото, творів декоративно-прикладного мистецтва).

2.3. Віртуальна виставка представляє документи або мистецькі твори в електронній формі на сайті бібліотеки.

2.4. Перегляд – експозиція різних документів, що включає понад 50 примірників відповідної теми, або галузі знань і представляє документи всіх видів за декілька років.

2.5. Лекція – форма популяризації знань, що включає усне висвітлення матеріалу відповідної тематики.

2.6. Літературний, тематичний, музичний вечір включає лекцію, літературну, тематичну або музичну частину (виступи бібліотекарів, фахівців, митців, демонстрація відеофільмів, CD-ROM тощо). На вечорі може бути представлена виставка.

2.7. Читацька конференція передбачає обговорення книг широкою читацькою аудиторією.

2.8. Прем’єра книги представляє нову книгу користувачам бібліотеки.

2.9. Огляд літератури передбачає виклад у короткій формі основного змісту документів по окремій темі за відповідний період або представлення узагальненого їх змісту.

2.10. Огляд бібліографічних посібників за формою проведення відповідає огляду літератури але представляє бібліографічні посібники.

2.11. День інформації – комплексний захід, що передбачає інформацію про нові надходження документів взагалі з окремої галузі за відповідний період з включенням виставки та бібліографічного огляду.

2.12. День фахівця – комплексний захід, що передбачає відкритий перегляд документів з конкретної спеціальності за останні роки і супроводжується бібліографічними оглядами, лекціями, екскурсіями по бібліотеці. В залежності від тривалості захід може бути декадою або тижнем фахівця.

2.13. День бібліографії – масова форма популяризації бібліографічних знань. Поєднуються усні та наглядні форми: огляди бібліографічних посібників, консультації, виставки бібліографічних та інформаційних видань.

2.14. Краєзнавчі читання проходять у формі наукових конференцій, тематичних вечорів краєзнавчої тематики.

2.15. Заняття університету народознавства включають лекції, тематичні, літературні, музичні, обрядові вечори.

2.16. Клуби за інтересами проводяться у формі засідань на обрану тему з можливим експонуванням документів.

ІІІ. Організація роботи популяризації документів у бібліотеці

3.1. Структурні підрозділи у річному плані визначають види, форми, тематику та кількість заходів щодо популяризації документів.

3.2. Заходи можуть проводитись безпосередньо у структурному підрозділі, холах або інших приміщеннях бібліотеки і поза її межами як одним структурним підрозділом так і декількома в координації.

3.3. Координацію роботи щодо популяризації документів здійснює сектор організації дозвілля, наочної інформації і зв’язків з громад кістю (ОДНІ).

3.4. У заходах, що проводяться декількома структурними підрозділами визначається основний відділ, сектор, а решта – учасники, складається графік чергування учасників заходу та співробітників ОДНІ.

3.5. Зав. сектором ОДНІ складає річний план заходів по бібліотеці щодо популяризації документів на підставі планів структурних підрозділів, готує місячні плани для представлення користувачам на рекламному стенді бібліотеки, надає інформацію про заходи в ЗМІ та для розміщення на www-сайті бібліотеки.

3.6. Керівники структурних підрозділів своєчасно подають назви заходів у сектор ОДНІ для підготовки афіш та заголовків заходів художником.

3.7. Сектор ОДНІ керує роботою художника, передає замовлення на виконання афіш та заголовків художнику, а готові – віддає структурним підрозділам.

3.8. Зав. сектором ОДНІ відповідає за наочну інформацію в бібліотеці.

3.9. Сектор ОДНІ складає графік чергування на спільних заходах структурних підрозділів і бере участь у чергуванні.

3.10. Структурні підрозділи розробляють розділи виставки перегляду; при спільних заходах розділи розробляє основний відділ у координації з учасниками.

3.11. Документи для виставок, переглядів відбираються за каталогами, картотеками бібліотеки та безпосередньо у підсобних фондах.

3.12. На всі представлені на виставці, перегляді документи друкується картка з електронного каталогу або пишеться від руки і вкладається у документи для обліку видачі документів і вивчення ефективності заходу.

IV. Облік роботи щодо популяризації документів

4.1. Структурні підрозділи ведуть журнал обліку заходів з популяризації документів де вказують дату, назву, кількість представлених документів, кількість відвідувачів, кількість виданих документів, або у щоденнику обліку роботи відділу, сектору.

4.2. Комплексні заходи, що включають одночасно проведення різних форм (наприклад, виставку та бібліографічний огляд тощо) обліковується як один захід, але складові цього заходу записуються до журналу обліку заходів.

4.3. Спільні заходи декількох структурних підрозділів рахуються основним відділом, а учасники обов’язково вказують букву “У” в облікових документах і обліковують тільки показники свого підрозділу.

4.4. Користувачі розписуються на представлених у документах, картках, що є підставою для обліку, картки зберігаються протягом року.

4.5. Кількість відвідувачів заходу рахується структурним підрозділом, що його проводить, на спільних заходах відвідування рахує основний відділ, а учасники рахують кількість представлених документів із структурного підрозділу та видачу цих документів.

4.6. Щоквартально структурні підрозділи підраховують у журналі обліку заходів з популяризації документів показники роботи і подають до сектору ОДНІ кількість відвідувань та видачі документів, що є підставою для обліку показників по бібліотеці.

4.7. Загальний облік учасників масових заходів обліковується на терміналі “ворота” комп’ютерної програми UniLib шляхом сканування даних при видачі та пропуску користувачів до бібліотеки по квитку “масовий захід”.

4.8. Сектор ОДНІ щорічно аналізує проведені заходи з популяризації документів і на підставі журналів обліку структурних підрозділів складає річний звіт щодо популяризації документів у бібліотеці, визначає заходи, що можуть бути проведені у наступні роки і формує, картотеку назв виставок і переглядів, що допомагає у розробці майбутніх заходів бібліотеки.