Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Новини

17.03.2014

Відкрилась книжкова виставка-полеміка «Економічні реформи в умовах світової кризи»

17 березня 2014 року у відділі документів з економічних, технічних і сільськогосподарських наук відкрилась книжкова виставка-полеміка «Економічні реформи в умовах світової кризи».

Монографії, збірки наукових праць, аналітичні доповіді, інші наукові та популярні видання, які представлені на виставці, присвячені складним дискусійним питанням реформування вітчизняної економіки в умовах світової фінансової кризи та в посткризовий період, подолання економічної депресії, модернізації національної промисловості тощо.

Експонована література презентує різні точки зору на низку актуальних полемічних проблем, пов’язаних з економічними процесами та явищами в України та світі, викликаними фінансовою кризою: наприклад, висвітлення спірних поглядів на історію, теорію, походження, сутність, вплив криз на глобальну економіку, а також на рівень економічного занепаду в Україні і на шляхи посткризового відродження національної економіки.

Так, вітчизняні вчені-автори аналітичної доповіді «Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ» (К., 2010) вважають світову економічну кризу «жорстокою» та визнають, що Україна опинилась серед найбільш потерпілих від кризи країн. Аналогічну точку зору мають і Л. І. Антошкіна, В. А. Вісящев та В. К. Антошкін у монографії «Посткризисная экономика: проблемы и решения» (Донецьк, Бердянськ, 2011). Автори стверджують, що криза та пов’язані з нею трагічні події потрясли всю систему глобальних економічних відносин.

Натомість відомі російські журналісти О. Хінштейн та В. Мединський у бестселері «Кризис» (М., 2009) пропонують читачам інший погляд на природу криз: кризи, мов приливи і відливи, настають самі по собі, підкорюючись невідомим закономірностям. Публіцисти вважають, що економічна криза – це не апокаліпсис, не трагедія, а цілком природне явище; мине час і про нинішню кризу забудуть, слов’янські країни подолають її, а можливо криза виявиться тією переломною віхою з якої почнеться нова сторінка історії.

Експоновані видання пропонують також різне бачення стану посткризової української економіки, реформ, необхідних для виходу з кризи, перспектив для нашої держави тощо.

Наприклад, автори монографії «Геоекономічні сценарії розвитку і Україна» (К., 2010) вважають, що здатність нашої економіки до реформ є обмеженою. Вони пропонують такий сценарій: спочатку – подолання кризи, а потім – відновлення економічної активності і певні реформи. У монографії висловлено думку, що в Україні вже з’явились певні ознаки стабілізації.

У свою чергу, в аналітичній доповіді «Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності» (К., 2013), з огляду на економічні реалії останнього часу, підкреслюється думка, що проведення реформ в Україні сьогодні супроводжується великими ризиками та складнощами. Основним стратегічним завданням для подолання наслідків кризи автори видання вважають мотивацію національного бізнесу та зростання і розвиток внутрішнього ринку.

Інформаційні ресурси, представлені на виставці, надають можливість кожному відвідувачу сформувати власний незалежний погляд щодо впливу світової кризи на українську економіку та подолання посткризового занепаду.

За традицією у підготовці експозиції брав участь постійний користувач відділу, донецький економіст, спеціаліст з теорії економічних циклів, автор багатьох книг та журнальних публікацій Олександр Сергійович Смірнов. Підбір літератури для виставки здійснювався згідно з рекомендаціями та коментарями вченого-економіста.

Виставка триватиме до 31 березня.