Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Новини

04.06.2014

Перегляд літератури «Доля природи у наших руках»

4 та 5 червня 2014 року в фойє 3–го поверху бібліотеки відбувся перегляд літератури «Доля природи у наших руках», присвячений Всесвітньому дню навколишнього середовища. На перегляді були представлені видання з відділу документів з гуманітарних та природничих наук, відділу документів з економічних, технічних і сільськогосподарських наук, відділу періодичних документів, відділу документів іноземними мовами.

Всесвітній день навколишнього середовища звертає увагу людей на проблеми екології. Він проводиться під егідою ООН, починаючи з 1972 року. Головна мета – стимулювати активну діяльність світового співтовариства щодо збереження балансу в природі, просування ідеї бережливого ставлення до природи, навколишнього середовища.

Збірник офіційних текстів законів «Екологічне законодавство України» (К., 2012) відкривається Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». В законодавчих документах серед першопричин екологічних проблем України називається існуюча система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, регулювання використання природних ресурсів, відсутність чіткого розмежування природоохоронних та господарських функцій. Ця проблема розглядається у статті «Деякі аспекти реформування системи державного контролю і нагляду у сфері охорони навколишнього середовища в Україні» (// Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – №3. – С.36-42) канд. юрид. наук О. В. Головкін.

Важливим сегментом сучасної екологічної політики держави є організаційно - управлінські та нормативно-правові важелі її реалізації, яким в Основних напрямах державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки приділено особливу увагу як гарантуючим засобам її прогнозованої результативності. Про це говориться в статті доктора юрид. наук, проф., акад. НАПрНУкраїни В. Андрейцева «Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави» (// Право України. – 2011. – №2. – С. 66-84).

Доповіді учасників Міжнародного Екологічного форуму «Довкілля для України» представлені у збірці «Об`єднання заради життя» (Донецьк, 2011). Вони присвячені проблемам екології промислового регіону, екологічним проблемам використання природних ресурсів в Україні, охорони довкілля та екологічній безпеці, промисловій екології.

Використання альтернативних джерел енергії – це шлях прискорення екологізації енергетики та запобігання техногенній небезпеці. Автор А. Б. Алхасов у монографії «Возобновляемая енергетика» (М., 2010) звертається до перспектив широкого використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), до яких російський вчений відносить ресурси геотермальної енергії, геліоенергетику, енергію вітру, малу гідроенергетику, енергію біомаси та океану. У книзі розглянуто технічні та економічні характеристики ВДЕ, наведено технологічні схеми енергетичних приладів, розрахунки, викладено принципи їх роботи. В окремому розділі монографії, присвяченому екологічним аспектам використання ВДЕ, автор переконливо доводить високий рівень екологічної та техногенної безпеки альтернативної енергетики.

Екологічна безпека – невід`ємна складова успішного існування соціому. Екологія сучасного міста – це найважливіша частина екології життя. Саме тому, забезпечення екологічності всіх міських територій – одне з найважливіших завдань центральної та місцевої влади, працівників комунального господарства, спеціалістів, науковців, громади тощо. Проблемам екологічної безпеки міських доріг, тротуарів, стадіонів, історії створення прибиральної техніки, конструюванню технічних щіток, присвячена монографія «Экология дорог, тротуаров, футбольних полей или Щетки спасут город» (СПб., 2008), одним із авторів якої став відомий російський футболіст Андрій Аршавін.