Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Новини

11.05.2014

Перегляд літератури «Інформаційно-комунікаційні технології на шляху до стабільного розвитку»

11 травня 2014 року у відділі документів з економічних, технічних і сільськогосподарських наук відкрився перегляд літератури «Інформаційно-комунікаційні технології на шляху до стабільного розвитку», присвячений Всесвітньому дню електрозв’язку та інформаційного суспільства. Це свято відзначається з 2006 року за рішенням Генеральної Асамблеї ООН у зв’язку з тим, що у травні 1865 року у Парижі було підписано першу Міжнародну телеграфну конвенцію і створено Міжнародний союз електрозв’язку.

Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, адже інформатизація суспільства є найперспективнішим шляхом до економічного, соціального та освітнього розвитку. В наш час процес розбудови інформаційного суспільства набув глобального характеру, кожна країна шукає своє місце в такому оновленому соціумі та розробляє власні національні стратегії входження до інформаційного світу. Проблемам інформаційних технологій та комунікацій, сучасним напрямкам розвитку зв’язку, реаліям та перспективам існування суспільства в інформаційному просторі присвячені понад 100 видань, що експонуються на перегляді. В тому числі: монографії, збірки наукових праць, навчальні посібники, енциклопедії та довідники, видання популярного характеру, журнальні публікації з найактуальніших питань інформатизації суспільства.

Однією з таких публікацій є стаття «Телевидение или телеинфокоммуникации? Что ждет нас "за углом высоких технологий"?», що уміщена у журналі «Электросвязь» (2013, № 3). В цьому матеріалі провідних російських вчених та спеціалістів в галузі ІТ йдеться про особливості еволюції інфокомунікацій, прогнозується їх подальший розвиток. Автори статті впевнені, що у найближчому майбутньому соціум чекають інтерактивне телебачення у поєднанні з державними, комунальними і сервісними послугами та створення «довіреного простору» з метою розповсюдження контенту. Загалом, у матеріалі надано «портрет» майбутнього суспільства з інфокомунікаціями на межі фантастики.

Останнім часом відбувається бурхливий розвиток техніки бездротових персональних, локальних, міських мереж зв’язку та мереж малого радіусу дії. Впровадженню цих інноваційних технологій присвячена книга «Беспроводные технологии от последней мили до последнего дюйма» (М., 2009). У виданні розглянуто технічні принципи реалізації пристроїв бездротового доступу.

На сучасному етапі інфокомунікації та провідні інформаційні технології широко застосовуються у всіх сферах життя, в тому числі в економіці. Так, наприклад, бізнес сьогодні не зможе нормально функціонувати без використання ІТ. Принципам моделювання бізнес-процесів за допомогою інформаційних технологій, аналізу схем отримання інформаційного продукту, застосуванню ІТ в управлінні і роботі комп’ютерних мереж присвячено навчальний посібник «Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів» (К., 2012).

Інформаційні та комп’ютерні технології, в тому числі Інтернет, широко використовуються у навчанні і вихованні. Книга І. Ю. Анохіної «Дети и персональный компьютер: Растим таланты» (Донецьк, 2011) стане у нагоді як дітям (від 7 до 17 років), так і вчителям, вихователям, батькам. Адже авторка цього корисного практичного видання надає необхідні матеріали, що сприятимуть процесу опанування засад комп’ютерної грамоти дітьми. А їх наставники, спираючись на підказки мудрої книги, зможуть кваліфіковано допомогти дітям під час навчання.

Перегляд триватиме до 21 травня.