Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Директор Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської
Л.О. Новакова
“30” січня 2007 р.

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

обслуговування користувачів міського абонемента Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської

1. Загальні вимоги щодо правил користування відділом міського абонемента визначено в “Правилах користування Донецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Н.К. Крупської”.

2. Відділ міського абонемента обслуговує користувачів з 18-річного віку, які мають реєстрацію місця проживання в м. Донецьк, на підставі постійного квитка користувача з обов’язковою перевіркою реєстрації в комп’ютерній базі даних, де повинна бути повна адреса реєстрації, а також вказане поштове відділення. Забороняється видавати додому документи відділу міського абонемента користувачам, які відвідують бібліотеку за разовими квитками. За разовим квитком користувач може отримати інформацію про наявність того або іншого документа у фонді відділу міського абонемента. У разі, якщо єдиний примірник знаходиться у відділі міського абонемента, його можна видати користувачу для опрацювання в читальному залі, залишивши разовий квиток та замовлення користувача. При цьому реєстрація видачі здійснюється в режимі F11.

3. На формулярах користувачів, які мають тимчасову реєстрацію місця проживання, проставляється кінцева дата реєстрації. За місяць до закінчення дати реєстрації обслуговування користувача у відділі міського абонемента припиняється й поновлюється в разі продовження терміну реєстрації. В цьому разі формуляр оновлюється.

4. Обслуговування користувачів здійснюється на підставі замовлень користувачів, за нескладними темами допускається здійснення тематичного добору документів бібліотекарем без замовлень у разі відсутності черги на обслуговування користувачів.

5. Користувачі мають право отримати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше п’яти документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодичними виданнями поточного року – 15 днів.

6. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. Продовження терміну користування документами, які користуються підвищеним попитом (підручники, навчальні посібники, єдиний примірник), здійснюється за умови їх пред'явлення користувачами. Термін користування такими документами може бути продовжений не більш ніж один раз. Продовження терміну користування документами за телефоном не здійснюється.

7. У формулярі користувача бібліотекар повинен зробити позначку, скільки разів продовжується термін користування документами. Наприклад: 7.10.06.-7.11.06 2-й термін 1985350 84 Бронте Грозовой перевал повернути 1718148 84 Бронте Джейн Эйр У документи підвищеного попиту вкладається замінник документа і проставляється термін його повернення та номер квитка користувача. Замінник документа розставляється у фонд замість виданого документа і реєструє наявність підвищеного попиту.

8. Документи підвищеного попиту можуть відкладатися на бронеполиці тільки на добу, але якщо користувач в строк не забирає їх для користування, вони розставляються на полицю для інших користувачів.

9. Дані про документи, отримані користувачем у відділі міського абонемента, обов’язково заносяться до протоколу видачі в електронному варіанті і роздруковуються, а також записуються від руки, якщо документ не внесений до електронної бази даних. Користувачі при отриманні документів, роздрукованих у протоколі видачі, розписуються за список отриманих документів, а якщо документ записаний від руки, то за кожний. При поверненні документів підпис користувача погашається підписом бібліотекаря. Всі позначки в протоколі обслуговування користувача робляться чітко та охайно. Список документів у протоколі видачі користувача не перекреслюється. Бібліотекар проставляє підпис унизу протоколу (прийняв-підпис), таким чином він підтверджує повернення документів користувачем до фонду відділу. Якщо термін користування документом або документами продовжуються, то має бути роздрукований новий протокол з новим терміном користування документами, користувач проставляє підпис за список отриманих документів. Забороняється виносити документи за межі відділу міського абонемента, якщо вони не записані у формулярі користувача.

10. Користувачі, які порушили пункти 5 і 6 цієї інструкції і не повернули документи в зазначений термін, сплачують пеню за кожний документ і за кожний день затримки.

11. У разі неможливості самостійно відвідати бібліотеку в зазначений термін користувачі мають право доручити повернути документи у відділ міського абонемента довіреній особі. Користувачі, які не змогли повернути документи до бібліотеки в зазначений термін через хворобу або іншу поважну причину, пред’являють лікарняний лист або довідку бібліотекарю, який на звороті формуляра користувача разом з нарахованою пенею вказує причину іі скасування.

12. Розрахунок пені здійснюється відповідно до чинного “Переліку і тарифів на платні послуги Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської” шляхом множення кількості днів на кількість документів помножену на вартість послуги продовження терміну користування документами.

13. Якщо користувач не має змоги сплатити пеню, на зворотньому боці формуляра користувача в день стягнення пені бібліотекар проставляє дату, коли нараховувалася пеня, кількість днів, за які стягується пеня, кількість документів і суму стягнення, а користувач підтверджує своїм підписом суму стягнення, що записується на борг користувачеві. Наприклад: 11.09.06. 20 дн. х 2 х 20 = 8,00 грн (підпис користувача).

14. Пеня нараховується, починаючи з наступного дня після призначеної дати повернення документів. Якщо день повернення припадає на вихідний, санітарний або святковий день, пеня нараховується з першого робочого дня бібліотеки. Далі розрахунки ведуться за календарні дні без виключення днів, коли бібліотека не обслуговувала користувачів.

15. Якщо користувач має суму боргу менш ніж 20 грн, він повинен сплатити його протягом двох місяців. Якщо борг складає 20 грн і більше, користувач повинен до кінця поточного року погасити борг нарахованої пені. У разі сплати боргу частинами сума внеску грошей повинна ділитися на чинну ціну вартості послуги продовження терміну користування.

16. Користувачі, які мають заборгованість пені більше 20 грн, позбавляються права користування відділом міського абонемента до повного її погашення. Формуляри таких користувачів зразу відкладаються для внесення до бази даних боржників. Перереєстрація користувачів, які мають заборгованість по пені, забороняється. Дані про боржників кожного місяця вносяться до бази даних користувачів.

17. Неоплачені суми пені за попередні терміни користування подаються для оплати в перерахунку зменшення кількості днів помножену на кількість документів і на вартість послуги продовження терміну користування, про що робиться позначка на зворотньому боці формуляра, коли користувач сплачує суму боргу. Наприклад: 15 дн. х 1 док. х 10 коп. = 1,50 грн 7 дн. х 1 док. х 20 коп. = 1,40 грн При зміні тарифів пені, вона нараховується відповідно до нових тарифів, чинних на той час, коли користувачам нараховується заборгованість за несанкціоноване продовження терміну користування документами.

18. Користувачі повинні дбайливо ставитися до отриманих документів, при отриманні перевіряти їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку (наприклад: немає сторінок, книга помальована, ушкоджений або обмальований штрихкод). Обов’язково проштампувати місця ушкодження і поставити свій підпис. За виявлені дефекти при поверненні документів відповідальність несе користувач. Це також стосується пошкодження штрихкодів на документах. За ушкодження штрихкоду користувачі позбавляються права обслуговування у відділі міського абонемента на 2 місяці.

19. Користувачі, які втратили або пошкодили документи з фонду відділу міського абонемента, повинні замінити їх аналогічними, визнаними бібліотекарем рівноцінними або їх копіями. Якщо неможливо здійснити таку заміну, користувач відшкодовує кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається комісією по роботі з фондом залежно від цінності документа.

20. Оформлення заміни здійснюється головним бібліотекарем відділу міського абонемента шляхом прийняття документа і запису його в зошит обліку документів, прийнятих замість втрачених. Зошит мусить бути прошитий і пронумерований. Головний бібліотекар вносить дані про втрачений документ і про прийнятий натомість з обов’язковим підписом користувача.

21. Користувачі, які втратили читацький квиток, для отримання нового квитка повинні розрахуватись з відділом абонемента (повернути всі документи, сплатити пеню) і одержати довідку про відсутність заборгованості для сектору реєстрації читачів, статобліку та контролю. У довідці про відсутність заборгованості необхідно вказати номер читацького квитка, прізвище, ім'я та по батькові користувача. Номер втраченого квитка блокується.

22. Формуляри користувачів відновлюються після перереєстрації в новому році. Формуляри користувачів та протоколи обслуговування після повернення документів або покриття вартості загублених документів зберігаються три роки і після цього списуються по акту та підлягають знищенню.

23. У разі ушкодження комп’ютера або програми і неможливості обслуговувати користувачів, оголошується технологічна перерва для усунення причин ушкодження.

24. У разі неможливості обслуговування користувачів в електронному режимі за технічними причинами, користувачі можуть тільки здати документи. Бібліотекар повинен дати розписку про прийняті документи. 25. Обслуговування користувачів припиняється після дзвінка (17 годин 45 хвилин). Вимоги користувачів приймаються до 17 годин 35 хвилин.