Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Джон Джеймс Юз: факти з життя

(до 200 річчя від дня народження британського гірничого інженера, засновника Юзівки (тепер м. Донецьк)

Гонимов И. А. Старая Юзовка, 1869-1905 / И. А. Гонимов ; под. ред. Н. Н. Попова. – М. ; К. : ОГИЗ, 1937. – 255 с. : ил. – (История фабрик и заводов).

Це видання вважається одним з перших творів з історії становлення та розвитку нашого краю, насамперед металургійного заводу Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізоробного та рейкового виробництва. На тлі будівництва та розвитку заводу знаковою фігурою постає Джон Юз. Автор характеризує підприємця як експлуататора робітничого класу, єдиновладну, неординарну особистість, яка здатна розпоряджатись як підприємством так і людськими долями. Книга базується на спогадах очевидців того часу.

Жаров А. А. Старая Юзовка / А. А. Жаров, В. П. Степкин ; Донец. обл. обществ. совет по развитию туризма, сохранению ист. и духов. наследия. – Донецк : [Преса України]. – 2014. – 231 с. : ил. – (ВИД – взгляд на историю Донецка ; кн. № 4).
Про Джона Юза: С. 3-43.

Науково-популярне видання донецьких краєзнавців, що базується на архівних документах та дореволюційній пресі, доповнено фотоматеріалами, присвяченими Юзівці та його засновнику. Автори пропонують здійснити подорож у минуле нашого міста, та знайомлять з людьми, які мали пряме відношення до створення та розвитку Юзівки. Це насамперед Джон Юз – перший директор-розпорядник Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізоробного та рейкового виробництва. Жага знань та розширення практичного досвіду привели підприємця у наш край. Валлієць побачив пряму вигоду від організації заводу у межах Донецького кам’яновугільного басейну. Завдяки завзятості та бажанню отримувати надприбутки Юз поступово розширював свої володіння, перекуповуючи землі у місцевих землеробів. Автори крок за кроком наводять факти з життя підприємця та його родини, та стверджують, що саме Юз є засновником міста під назвою Донецьк.


Юз і Юзівка = Юз и Юзовка / В. А. Гайдук, В. Г. Ляшенко, В. І. Мозговий, І. П. Навка ; під заг. ред. В. А. Гайдука ; Фонд підтримки прогресивних реформ. – Донецьк : Кардинал, 2000. – 315 с. : ілюстр. – Текст парал. укр., рос. мовами.

Минуле нашого краю нерозривно пов’язане з ім’ям Джона Юза. Автори книги дають можливість пізнати історію свого краю, ознайомитись з відомостями про життя Джона Юза, його роль у становленні краю. У виданні постать Юза характеризується не тільки крізь його діяльність у різних сферах життя, а й крізь життя і діяльність сучасників і продовжувачів справи підприємця у Донбасі. Крім першої авторської частини, видання містить переклад книги англійського дослідника Е. Г. Боуїна «Джон Х’юз (Юзівка) 1814–1889», художні твори і фольклор, які так або інакше торкаються постаті Джона Юза.

Дынгес А. Англичанин по происхождению / А. Дынгес. – [Донецк], 1999. – 16 с. : ил.

Видання знайомить з початком становлення Джона Юза як особистості, його прагненнями до знань та розширенням практичного досвіду. Перед читачем підприємець постає як люблячий, турботливий, а разом з тим суворий голова родини, чудовий стратег, який створив велику промислову імперію. Описані факти будівництва підприємства, не оминув автор і дозвілля родини.

Нестерцов В. Д. Деловая элита Донбасса ХIX – начала ХХ вв. : монография / В. Д. Нестерцов, С. М. Нестерцова, Е. В. Щербинина. – Донецк : Юго-Восток, 2007. – 179 с.
Про Джона Юза: С. 164-177.

Монографія являє собою узагальнююче дослідження історичних, економічних і соціальних параметрів джерела і розвитку підприємництва Донбасу ХIX – початку ХХ ст. Автори підкреслюють, що у постаті Джона Юза регіон здобув не тільки талановитого інженера, але й енергійного підприємця, який з успіхом і в короткий термін організував виробничий процес на металургійному заводі.
Степкин В. П. Полная история Донецка (1779-1991) / В. П. Степкин, В. И. Гергель. – Донецк : Алекс, 2008. – 560 с.

Книга донецького краєзнавця ґрунтується на дореволюційних періодичних виданнях та матеріалах з архівів України та Росії. Підрозділ «Юзовский период (конец ХIX века – 1917 г.)» містить інформацію про життя Джона Юза. Постать підприємця можна вважати головною діючою особою другого етапу формування Донбасу і його культури. Авантюрист, який прагнув надприбутків, завдяки природному розуму та енергії, дипломатичному хисту, створив перший на півдні Росії рельсопрокатний завод.Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні 1860–1914 рр. : Індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії / Р. Лінднер ; наук. ред. і рец. О. М. Доніс ; пер. з нім. В. І. Швед. – К. ; Донецьк : Промінь, 2008. – 494 с.
Про Джона Юза: С. 200-213.

Юза вважають піонером важкої індустрії на Донбасі. У його біографії простежується зв’язок з долями російських та українських підприємців ХIХ сторіччя. Розділ містить інформацію про життя цієї людини, розкрите питання родини та дозвілля, надана характеристика російського періоду життя валлійця, висвітлена його роль у становленні міста. Автор наголошує, що просте походження не завадило Юзу у його бажанні отримати знання, завдяки інтелектуальним та підприємницьким здібностям він завоював прихильність ділових партнерів, тим самим підтверджуючи свій статус капіталіста, інженера, далекоглядного підприємця . Видання ґрунтується на фактичному матеріалі з архівів та бібліотек України, Росії, США, Німеччини.
Литвинова О. А. Дороссийский период карьеры Джона Хьюза (Юза) / О. А. Литвинова // Історичні і політологічні дослідження. – 2012. – № 1. – С. 142-148.

На початку XIX століття Великобританія пережила період стрімкої індустріалізації. Вуглевидобувна та металургійна промисловість містечка Мертир Тидвілу отримала новий виток у своєму розвитку, до міста потягнувся робітничий клас. Саме в цей період Джон Юз почав працювати у батька на місцевому заводі. Факти, наведені у статті автора доводять, що ділові якості Юза були сформовані ще в доросійський період його діяльності та були блискучо використані під час організації металургійного виробництва у Юзівці.
Ясенов Е. Первооткрыватель Донбасса : [Джон Юз] / Е. Ясенов // Меркурий. – 2012. – №1/2. – С. 20-21.

Автор статті підкреслює, що завдяки своїй молодості та працьовитості, Юзу вдалося започаткувати свою справу і в подальшому скласти концесію з Росією на розробку вугільних родовищ та будівництво заводу у Катеринославській губернії. У оповіді Юз постає як цілеспрямована людина, з досить великими амбіціями, яка бачить подальшу перспективу своєї підприємницької діяльності.
Жаров А. Джон Юз Английский промышленник, прославивший донецкие степи / А. Жаров // Донбасс европейский. – Донецк, 2012. – С. 31-35. – Текст парал. рус., англ.

Автор статті розповідає про факт знайомства Джона Юза з російськими інженерами і появу Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізоробного та рейкового виробництва та стверджує, що валлійському промисловцю по праву належить честь вважатись першим успішним організатором виробництва сталі у донецьких степах.

Ганский О. Британец Юз купил Донбасс за 24 тысячи фунтов стерлингов / О. Ганский // МЭР СНГ. – К., 2003. – С. 156-159.

У матеріалах, що узагальнені у статті, розповідається про отримання Юзом домашньої освіти, оволодіння усіма азами професії, проходження шляху від учня до досвідченого інженера-металурга. Завдяки багатому адміністративному досвіду та знанням психології, справи підприємця просувалися блискуче. Далекоглядний промисловець та активний носій ідеології індустріалізації отримав російське ім’я та реалізував свій потенціал в чужій країні.

Жаров А. Новые факты о Джоне Юзе / Анатолий Жаров // Донецкие новости. – 2014. – 30 апр.-7 мая (№ 17). – С. 39-40.

Завдяки наполегливим дослідницьким пошукам істориків та краєзнавців відкриваються нові факти з життя англійського підприємця, директора металургійного заводу Джона Юза. У своїй статті автор розповідає про цікаві подробиці взаємовідносин Юза з російським урядом, та про те, як підприємець купував землю у князя Лівена.