Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.
Повернутися до списку

"ВІЛ/СНІД: правове регулювання, політика профілактики, медична допомога"
(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Він став одним з найбільш визнаних міжнародних днів здоров'я і важливою віхою для підвищення рівня обізнаності про це захворювання. Якщо люди розуміють як передається Віл-інфекція, як їй можна запобігти і усвідомлюють сьогоднішню реальність життя з ВІЛ - вони можуть піклуватися про власне здоров'я і здоров'я інших, допомогти тим, хто живе з ВІЛ.Старко О. Кримінальна відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини [Текст] / О. Старко // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 8. - С. 141-143.

Україна за темпами поширення ВІЛ/СНІДу посідає одне з перших місць у Східноєвропейському регіоні. За даними статистики станом на жовтень 2013 року в Україні зареєстровано 241,320 ВІЛ-інфікованих та 65,449 хворих на СНІД. На сьогодні ВІЛ/СНІД визнається невиліковною хворобою, що призводить до смерті. Масове її поширення становить загрозу для особистості, громадської та державної безпеки, спричиняє важкі соціально-економічні та демографічні наслідки. Тому перед світовою спільнотою загалом і кожною державою зокрема стоїть завдання попередити її поширення. Для цього можуть застосовуватись і правові засоби, у тому числі й кримінально-правового впливу, про які йдеться у статті.Налётов С. В. Основы биоэтики [Текст] : учеб. пособие/ С. В. Налётов, Я. Ю. Галаева. - Донецк : Ноулидж, 2012. - 135 с.

Епідемічне поширення ВІЛ-інфекції стало джерелом етичних проблем, що стосуються не тільки особистості і міжособистісних відносин, а й усього світового співтовариства. Біоетика, вивчаючи особистість у нових умовах життя, пов'язаних із прогресом медико-біологічних наук, знаходить усе ширше застосування в розв'язанні проблем, зумовлених стрімким зростом кількості хворих на СНІД.

ВИЧ-инфекции у детей [Текст] : учеб. пособие / Э. Н. Симованьян, В. Б. Денисенко, Е. В. Бекетова и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 221 с. - (Медицина).

ВІЛ-інфекція у дітей характеризується швидким розвитком клініки СНІДу та летальним кінцем. Тому важливого значення набуває аналіз факторів ризику, вчасне діагностування захворювання у жінок дітородного віку, проведення адекватного лабораторного обстеження дітей, а також своєчасного призначення високоактивної антиретровірусної терапії. Незважаючи на актуальність проблеми ВІЛ-інфекції у дітей та швидке зростання обсягу інформації, в вітчизняній літературі практично відсутні видання, що містять цілісну картину сучасних аспектів етіології, епідеміології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей. Цей учбовий посібник заповнює прогалини, брак інформації з проблем ВІЛ-інфекції у дітей.

Типы социальных представлений о ВИЧ-инфицировании и СПИДе [Текст] / Т. П. Емельянова, Т. В Дробышева, Д. В. Иванова и др. // Психологический журнал. - 2011. - Т. 32. - № 4. - С. 57-69.

Автори статті здійснили емпіричне дослідження змісту та структури соціальних уявлень різних соціально-демографічних груп та запропонували сучасну типологію соціальних уявлень про ВІЛ/СНІД. Обміркували систему зв'язків між змістом соціальних уявлень і соціально-демографічних особливостей членів груп-володарів різних типів ("зовнішньо стурбовані", "які недооцінюють загрозу", "самовпевнені", "насторожені") соціальних уявлень.Гордейчук С. Підготовка лідерів до профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу [Текст] / C. Гордейчук // Директор школи. Україна. - 2010. - № 9. - С. 35-37.

Профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу серед підлітків і молоді в Україні є нагальною суспільною проблемою. Завдяки спільним зусиллям державних і громадських організацій поступово зростає усвідомлення суспільством того, що ці проблеми стосуються усієї молоді. Участь лідерів серед підлітків і молоді у програмах із профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу дає можливість самореалізуватись у корисних і цікавих заходах, відчути себе причетними до державних справ.Медсестринство против ВИЧ и туберкулёза [Текст] : учеб. пособие для младших мед. специалистов в последипломном периоде обучения / Донецкое училище повышения квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров ; Донецкая областная санитарно-эпидемиологическая станция ; Ассоциация медсестер Донецкой области ; В. К. Фролов, А. М. Червоная, Г. Н. Дараган и др. - Донецк : Ноулидж, 2012. - 82 с.

Вагомий внесок в проведення заходів протидії ВІЛ-інфекції роблять молодші медичні спеціалісти. Ця робота допоможе поглибити теоретичні знання цієї групи медичних робітників про етіологію, епідеміологію, клініку, діагностику, лікування ВІЛ-інфекції та туберкульоз, а також підвищити їх практичну готовність до проведення лікувально-профілактичних та протиепідеміологічних заходів. Ілюстрації, схеми, малюнки і графіки, які супроводжують викладення матеріалу, сприяють більш чіткому його засвоєнню. У посібнику міститься перелік законодавчих та нормативно-правових актів України та використаної літератури.Заїка Л. А. Противірусні, протипухлинні та імуномодулюючі властивості препарату Ізатізон [Текст] : монографія / Л. А. Заїка, О. І. Болсунова, А. І. Потопальський. - К. : Колобіг, 2010. - 212 с.

Монографія присвячена унікальному вітчизняному комплексному противірусному, протипухлинному препарату "Ізатізон", який має імуномодулюючу властивість. Наявність специфічного розчинника у складі "Ізатізону" переводить молекулу з енергетично найвигіднішої конформації у високоенергетичну біологічно активну. Глава книги "Анти-віл-активність препаратів" виявляє перспективність застосування препарату при СНІДі.