Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.
Повернутися до списку

Правова основа місцевого самоврядування в Україні

На сьогоднішній день важливим питанням для демократичної держави являється питання місцевого самоврядування. Відділ періодичних документів пропонує ознайомитись з виставкою "Правова основа місцевого самоврядування в Україні", на якій представлені періодичні видання, що висвітлюють конституційно-правові засади місцевого самоврядування.Кравців В. С. Концептуальні засади реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні / В. С. Кравців, П. В. Жук // Регіональна економіка. - 2010. - №4. - С. 7-16.

У статті проаналізована чинна система адміністративно-територіального устрою. Виявленні її вади та обґрунтована необхідність реформування. Наведена перспективна модель адміністративно територіального устрою з розподілом повноважень між органами місцевого самоврядування.Шаповал В. Д. Інновації керівництва в органах місцевого самоврядування України / В. Д. Шаповал // Право і суспільство. - 2011. - №1. - С. 79-83

Системоутворююча природа місцевого самоврядування в управлінських новаціях визначається основними принципами функціонування системи місцевого самоврядування і здійснюється через процеси децентралізації. Невідповідність існуючої системи управління завданням соціокультурного розвитку потребує адміністративної реформи. Зростання ролі місцевого самоврядування у вітчизняних управлінських новаціях визначається загально соціальним процесом формування самоврядної парадигми управлінняНікончук А. М. Розвиток та формування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні / А. М. Нікончук // Право і суспільство. - 2011. - №6. - С. 48-53

У статті зазначені етапи еволюційного розвитку місцевого самоврядування в Україні з моменту набуття нею незалежності, що спричинило кардинальну зміну законодавства, але й досі адміністративно-територіальні одиниці не мають реальних важелів впливу на поліпшення соціально-економічної ситуації
Бондарук Т. Г. Механізм фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування / Т. Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №8. - С. 250-258

У статті визначені особливості механізму фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування в Україні. Наведена структура доходів місцевих бюджетів. Представлений механізм реалізації стратегії фінансового забезпечення. Сформульовані основні принципи забезпечення функцій місцевого самоврядуванняЛебединська О. Роль органів місцевого самоврядування у зниженні ризиків виникнення надзвичайних ситуацій / О. Лебединська, В. Михайлов // Вісник державної служби України. - 2011. - №3. - С. 71-76

Виникнення надзвичайних ситуацій призводить до загибелі великої кількості людей в Україні і світі. Отже існує необхідність впровадження дієвих заходів з метою подолання несприятливих явищ за допомогою участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, адже стихійні лиха та техногенні аварії виникають на місцевому рівні. Тому завдяки успішному проведенню державної політики за участі органів місцевого самоврядування сформовані основні пропозиції протидії надзвичайним ситуаціямЯловий В. Маяк, що підказує курс розвитку самоврядування / В. Яловий // Віче. - 2012. - №9. - С. 26-28

У статті обґрунтовується необхідність та важливість Консультаційної ради з питань місцевого самоврядування, яка набуває ознак постійно діючого консультативно-дорадчого органу при голові Верховної Ради України. Зазначені завдання, напрями та зміст роботи Консультативної радиПавлюк О. Роль політичних партій у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування в Україні під час виборів 2010 року / О. Павлюк // Пам'ять століть. - 2012. - №1/2. - С. 61-72

Стаття присвячена проблемі проведення виборів депутатів місцевих рад на прикладі виборів 2010 року. Визначені недоліки виборчого законодавства та проаналізовано ефект контамінації на місцевих виборахАбасов Г. Г. Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: поняття та специфічні ознаки / Г. Г. Абасов // Часопис Київського університету права. - 2010. - №4. - С. 81-86

Метою статті стало дослідження проблеми гарантій прав місцевого самоврядування в Україні. Подається визначення поняття "гарантії", наводяться об'єкти гарантій та притаманні їм специфічні ознаки, а також зазначається їх правова категоріяСкопненко Г. Постійні комісії рад - важлива складова місцевого самоврядування / Г. Скопненко, О. Нескромний, О. Мікрюкова // Віче. - 2012. - №3. - С. 48-49

У статті розкрито зміст та напрями роботи постійних комісій місцевих рад, обґрунтована важливість їх діяльності, порядок організації та правовий статус, що зазначено відповідно до статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"Батанов О. В. Проблеми реалізації економічних і соціальних прав людини у місцевому самоврядуванні / О. В. Батанов // Стратегічні пріоритети. - 2010. - №2. - С. 145-150

Щоб залишатись сучасною демократичною правовою державою необхідно здійснювати взаємозв'язок прав і свобод людини і інтересів держави і суспільства, що можливо лише за умов розвинутого місцевого самоврядуванн я