Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.
Повернутися до списку

Національне відродження України і православ'я

До 1025-річчя хрещення Київської Русі

Однією з перших офіційних спроб запровадження християнства на Русі вважається так зване «Аскольдове хрещення». Аскольд був першим з київських князів, хто прийняв нову віру у 860 році. А вже 955 року відбулося хрещення київської княгині Ольги, для якої найголовнішим було зміцнення зовнішньополітичних відносин із Візантією. В цей період починають з’являтися перші християнські храми в Києві.

Найпотужніший етап хрещення Русі розпочався за часів правління князя Володимира у 988 році. За літописними даними хрещення киян відбулося на річці Почайні, притоці Дніпра. Відтоді почалося хрещення людей і в інших містах і селах Русі. Хрещення дало поштовх об’єднанню Русі в єдину феодальну державу.Національний заповідник «Софія Київська» [Текст] = National Conservation area "St. Sopnia of Kyiv" / [за заг. ред. Н. М. Куковальської]. - К. : Балтія-Друк, 2011. - 222 с. : ілюстр. – (Бібліотека «Софії Київської».)
Видання «Національний заповідник "Софія Київська"» – яскраве, з оригінальним дизайнерським рішенням, вичерпною та цікаво написаною історією культових пам’яток не тільки Києва, а й України взагалі та багатою ілюстративною базою. У книжці представлені усі складові частини заповідника – ансамбль Софійського собору з монастирськими спорудами і мистецькою спадщиною Михайлівського Золотоверхого монастиря, Золоті ворота Києва, Кирилівська та Андріївська церкви, Генуезька фортеця у Судаку.Климов В. В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії [Текст] / В. В. Климов ; Нац. акад. наук України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Від-ня релігієзнавства. - К. : ІФ НАН України, 2008. - 879 с.
У монографії В. В. Климова «Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії» на великому джерельному матеріалі, переважно чернечо-монастирського походження, впродовж десяти століть (Х–ХІХ), на долевизначальних етапах національної історії досліджується позиція українських православних монастирів та чернецтва, їх впливи на ідейні переконання, ціннісні орієнтири, громадську позицію української спільноти, аналізується соціальна значущість діяльності цієї непересічної церковної структури у духовному становленні та розвитку народу України.Івченко А. С. Найвидатніші храми України [Текст] / А. С. Івченко. – Х. : Клуб Сімейн. Дозвілля, 2010. - 223 с. : ілюстр.
Україна, як і більшість Європейських країн, є переважно християнською державою, але при цьому саме християнство на її теренах досить неоднорідне. Велике значення також мають й інші релігійні громади, які історично пов’язані з Україною. А. С. Івченко у своїй книзі «Найвидатніші храми України» після ретельного дослідження, обрав сотню релігійних споруд серед десятків тисяч соборів, церков,костелів, кірх, синагог, мечетей, описи і зображення яких склали це видання.
Ви дізнаєтеся про історію створення 100 храмів, їх засновників, архітекторів, художників. Детально описується значення цих витворів людського генія в історії регіону.Відейко М. Ю. Україна: від Русі до Святої Русі [Текст] / М. Ю. Відейко. - К. : Кріон, 2010. - 255 с.
У книзі М. Ю. Відейка «Україна: Від Русі до Святої Русі» розповідається про тернистий шлях Руської землі до своєї доленосної мети – перетворення у Святу Русь. Цей шлях охоплює період з середини ІХ до початку ХІ століття та віддзеркалюється у літописах, билинах, та сагах того часу. Доповнюючи ці розповіді археологічними знахідками, автор намагається віднайти справжню картину тієї дійсності та відобразити її на сторінках видання.
«Скарбниця потребна й пожиточна» [Текст] : укр. монастир. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упоряд., вступ. ст. та комент. В. Шевчука. - К. : Либідь, 2012. - 485 с. : ілюстр.
"Скарбниця потребна й пожиточна": Українські монастирські літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше» – це унікальна багатожанрова збірка, яка представляє маловідомі, а то й зовсім незнані історично-літературні пам’ятки ХІ-ХVІІІ століття, що вийшли зі стін українських монастирів. Тексти доповнені ґрунтовною вступною статтею, коментарями та ілюстраціями.