Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.
Повернутися до списку

Наркоманія: від відчаю до надії

(до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом)

Виставка присвячена актуальній, нажаль, проблемі сьогодення – наркоманії.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1987 році.

Видання, що представлені на виставці, розповідають про руйнівну дію наркотиків на здоров’я, наслідки їх вживання, профілактичну антинаркотичну роботу, формування мотивації до здорового способу життя.

Наркологія. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням психоактивними речовинами [Текст] / О. К. Напрєєнко, Л. В. Животовська, Н. Ю. Петрина, Л. В. Рахман ; за ред. О. К. Напрєєнка. – К. : Здоров’я, 2011. – 208 с.
У книзі викладено сучасні уявлення про етіологію та патогенез залежності від психоактивних речовин. Розглянуто клінічні характеристики та діагностику алкоголізму, нарко- і токсикоманій, способи їх лікування. Висвітлено основні критерії гострої та хронічної інтоксикації, постінтоксикаційного стану, психічних та поведінкових розладів при алкоголізмі, наркоманіях, токсикоманіях. Зосереджено увагу на психопрофілактиці цих захворювань, основних методах психокорекції та психотерапії в наркології.
Романова Л. И. Наркопреступность: цена, характеристика, политика борьбы [Текст] : монография / Л. И. Романова. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 304 с.
У монографії міститься кримінологічна характеристика наркозлочинності в суспільстві, аналізуються причини та умови розповсюдження наркотиків, подається поняття і класифікація наркозлочинця, в історичному аспекті показується розвиток державної антинаркотичної політики, пропонується система заходів з боротьби та профілактики наркотизування населення.
Резник А. Иммигранты и наркотики (демографический, статистический и культурологический анализ) [Текст] / А. Резник, Р. Израйловиц. – М. : Весь Мир, 2011. – 220 с.
Книга присвячена вивченню проблеми вживання наркотиків російськомовними іммігрантами в Ізраїлі. Основу книги склали результати досліджень, які виконані в ряді міжнародних проектів. Особливий інтерес викликає порівняння емпіричних даних про специфіку вживання наркотиків іммігрантами та корінними ізраїльтянами, що дозволяє зробити висновок про ситуацію з наркотиками не тільки в Ізраїлі, але і в Росії, інших країнах колишнього СРСР. Унікальна база даних дає можливість запропонувати нові шляхи і засоби роботи з наркоманами, критично оцінити особливості наркополітики в Ізраїлі та на пострадянському просторі.
Юношев О. В. Примусове лікування від наркоманії: за і проти (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) [Текст] : монографія / О. В. Юношев. – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС, 2007. – 256 с.
У монографії аналізується стан протидії з боку держави розповсюдженню наркоманії в Україні за період з 1994 до 2005 року, стан боротьби зі злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, а також місце примусового лікування від наркоманії у цій боротьбі.
Зозуля Є. В. Міжнародно-правові аспекти діяльності органів внутрішніх справ України у протидії транснаціональному наркобізнесу [Текст] / Є. В. Зозуля // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / Донецький юридичний інститут. – 2012. – № 2 (49). – Донецьк, 2012. – С. 81-88.
У статті розглянуто окремі міжнародно-правові аспекти співпраці органів внутрішніх справ України з правоохоронними структурами країн-учасниць СНД та Європейського Союзу в протидії організованим злочинним угрупуванням, що займаються наркобізнесом. Проаналізовано діяльність МВС щодо реалізації програм міжнародного співробітництва у боротьбі з незаконним обігом наркотиків на сучасному етапі державотворення в Україні.
Ульрих Т. А. Организация работы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни студентов в высшем учебном заведении [Текст] : монография / Т. А. Ульрих. – Пермь : Перм. гос. техн. ун-т, 2009. – 115 с.
У монографії узагальнено досвід організації профілактичної роботи в російських та інших закордонних ВНЗ. Сформульовані сучасні вимоги до організації профілактичної роботи в молодіжному середовищі. Надана комплексна модель організації роботи з профілактики наркоманії і формування здорового стилю життя студентів на прикладі Пермського державного технічного університету. Запропоновані інноваційні форми організації роботи, які пов’язані з формуванням нових студентських спілок, включенням студентів в соціально значущу та фізкультурно-оздоровчу діяльність. Розроблені критерії оцінки профілактичної роботи в ВНЗ і рекомендації з формування здорового способу життя.
Копытин А. С. Арт-терапия наркоманий. Лечение, реабилитация, постреабилитация [Текст] / А. С. Копытин, О. В. Богачев. – М. : Психотерапия, 2008. – 172 с.
Посібник присвячено методу арт-терапії, що використовують під час лікування, реабілітації та постреабілітації наркозалежних пацієнтів. Як інструменти арт-терапевтичної діагностики та корекції автори використовували такі методики: малювання мандалів, гербів, талісманів, груповий малюнок і групова фреска, зображення тварини в комфортному для неї середовищі і «створення подоби собі». У книзі показана можливість застосування в процесі терапії мультимодальних арт-терапевтичних технік та технік візуально-наративного підходу, подається опис процесу групової арт-терапії з наркозалежними в ремісії.
В фокусе – подросток [Текст] / авт.-сост. : А. Р. Борисевич, В. Н. Пунчик, Л. М. Волкова. – Минск : Красико-Принт, 2012. – 128 с. – (Деятельность класного руководителя).
В основі цієї книги теоретичні аспекти девіантної поведінки підлітків, методика проведення корекційних занять, азбука безпеки, правопорушень і види юридичної відповідальності.
У розділі застосування метода проектів дається розробка уроку профілактики шкідливих звичок «Ім’я біди – наркотики».