Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

Затверджую:
Директор
Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської
Л.О. Новакова
"_17___"   _січня_________   2007 р.

 

 ІНСТРУКЦІЯ
щодо створення електронної бібліотеки Донеччини

 І. Загальні положення

1.1. Ця інструкція регламентує технологію та роботу бібліотеки щодо створення електронної бібліотеки Донеччини (ЕБД).

1.2. Електронна бібліотека Донеччини – упорядкована сукупність електронних книг, виданих на Донеччині або про Донеччину, розміщених на веб-сайті бібліотеки (Інтернет) або на інших видах електронних носіїв (дискеті, компакт-диску) з наданням доступу виключно в приміщенні бібліотеки (Інтранет).

1.3. ЕБД формується на підставі передачі бібліотеці авторських прав авторами книг шляхом укладання авторського договору з визначенням виду представлення книги в Інтернет або Інтранет

ІІ. Порядок відбору книг для розміщення в ЕБД та укладання авторських договорів

2.1. Відділ краєзнавства (ВК) аналізує нові надходження книг та відповідно до попиту користувачів обирає книги, що потребують розміщення.

2.2. ВК створює картотеку видавництв Донеччини та авторів.

2.3. ВК готує і розсилає видавництвам та авторам Донеччини інформаційні листи щодо створення бібліотекою ЕБД.

2.4. ВК здійснює підготовчу роботу з укладання авторського договору з автором книги або із видавництвом у разі переданих раніше йому авторських прав. У договорі обов'язково узгоджуються умови представлення книги в мережі Інтернет або Інтранет.

2.5. Електронний варіант книги на дискеті або компакт-диску передається до ВК, де перевіряється якість наданого варіанту книги і відповідність його друкованому варіанту. У разі виявлення технічних або інших причин неможливості розміщення електронного варіанту їх усуває автор або видавництво.Готовий електронний варіант передається бібліотеці в день підписання авторського договору автором.

2.6. Підготовлені і підписані авторами або видавництвами договори передаються для підпису директору бібліотеки. Після підписання один примірник повертається автору або видавництву, другий залишається в бібліотеці.

ІІІ. Порядок розміщення книг і створення ЕБД

3.1. ВК після підписання авторського договору передає на електронному носії (дискеті або компакт-диску) книгу до відділу автоматизації бібліотечних процесів (ВАБП) і реєструє її в журналі обліку книг для розміщення в ЕБД.

3.2. ВАБП, відповідно до визначених у авторському договорі умов, розміщує книгу в мережі Інтернет або Інтранет відповідно до норм на розміщення книг в ЕБД за галузевим принципом.

3.3. ВАБП після розміщення книги в ЕБД передає до медіа-центру електронний носій (дискету або компакт-диск) книги і здійснює запис у журналі обліку книг для розміщення в ЕБД про передачу електронного носія до медіа-центру і дату розміщення.

3.4. ВАБП після розміщення електронного варіанту книги робить відмітку про наявність електронного варіанту повного тексту книги в електронному каталозі бібліотеки.

3.5. У разі відсутності паперового варіанту книги в бібліотеці бібліографічний опис електронної версії книги здійснює ВАБП.

3.6. Архів електронних варіантів книг зберігається в медіа-центрі ВАБП. Електронні носії книг, у авторських договорах яких передбачено представлення електронного варіанту в мережі Інтранет, підлягають обробці відповідно до Інструкції обліку, обробки та видачі документів на нетрадиційних носіях інформації (дискетах, компакт-дисках) від 20.11.2003 р.