Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Директор Донецької ОУНБ ім.Н.К.Крупської
Л.О.Новакова
“20” листопада 2003 р.

ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ
обліку, обробки та видачі документів на нетрадиційних носіях інформації (дискетах, CD-ROM)

І. Загальні положення

1.1. Інструкція визначає загальні правила обліку, обробки та видачі документів на нетрадиційних носіях інформації (нетрадиційних документів -НД).

ІІ. Порядок замовлення та обліку НД

2.1. Відбір НД здійснює відділ комплектування відповідно рекламних проспектів, каталогів тощо за участю спеціалізованих структурних підрозділів.

2.2. Облік НД ведеться відділом комплектування в КСО та за участю спеціалізованих структурних підрозділів в окремій інвентарній книзі з присвоєнням інвентарного номеру з відповідною літерою перед номером.

2.3. НД передаються відділом комплектування до відділу автоматизації бібліотечних процесів (ВАБП) із записом у обліковому журналі, та як партія НД по супроводжувальному документу до відділу обробки.

2.4. ВАБП здійснює облік НД в сумарній книзі відділу та первинну і технічну обробку НД, формує електронні записи до каталогу і друкує індикаторні картки, що передаються до відділу збереження основного фонду та відповідають даним супровідного документу партії.

2.5. Дані про сформовані електронні записи (перелік інвентарних номерів) передаються відділу обробки документів і організації каталогів для систематизації та подальшої обробки і відображення у карткових читацьких каталогах.

2.6. ВАБП для збереження НД використовує інвентарну розстановку.

2.7. Облік НД, що надійшли як додаток до книги, окремо від книги не обліковується. На НД проставляється інвентарний номер книги.

2.8. НД, що надійшли як додаток до книги передаються разом із книгою у відділ обробки документів і організації каталогів і окремо не підлягають обробці. На НД додатково друкується індикаторна картка.

2.9. Відділ зберігання основного фонду при передачі партій книг структурним підрозділам видає книги та відокремлює НД для передачі ВАБП із розпискою на індикаторній картці співробітника ВАБП про отримання НД.

2.10. ВАБП розставляє за інвентарними номерами НД, що надійшли як додаток до книги.

2.11. НД, що надійшли як додаток до періодичних видань або електронні версії НД періодичних видань передаються відділом комплектування фондів ВАБП без супроводжувальних документів. Сумарному обліку підлягають самостійні електронні версії НД журналів.

2.12. Структурні підрозділи, що отримують друкований варіант періодичних видань у картотеці відображають наявність копії на НД.

2.13. ВАБП веде картотеку періодичних видань на НД.

2.14. НД музичних творів зберігаються у відділі мистецтв із наданням можливості їх використання, за винятком тих, що можуть бути відтворені тільки за наявності комп’ютера.

ІІІ. Порядок видачі НД

3.1. ВАБП забезпечує збереження та надання користувачам НД.

3.2. ВАБП надає консультативну допомогу користувачам про наявність НД.

3.3. Для користування НД надаються комп’ютери. ВАБП забезпечує можливість роботи з НД.

3.4. НД надаються користувачам для перегляду на комп’ютері за плату відповідно до “Переліку платних послуг, що надаються в ДОУНБ”.