Get Adobe Flash player
  • "ВІД РУЧНОГО НАБОРУ - ДО КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ" 
    Артамонова І. М. Від ручного набору - до комп'ютерної верстки / Артамонова Інесса Михайлівна, Безродний Володимир Павлович, Вовенко Віктор Федорович // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2012 : кол. моногр. / [авт.: І. М. Артамонова, В. П. Безродний, О. В. Безручко та ін. ; за наук. ред. О. М. Холода, О. В. Безручка]. У 2 т. Т. 2. Галузеві дослідження соціальних комунікацій. - К., 2013. - Розд. 2. - С. 52-81.