Get Adobe Flash player

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Донецької обласної
універсальної наукової бібліотеки
ім. Н. К. Крупської
Новакова Л. О.

«19» січня 2009 року


ПОЛОЖЕННЯ
про створення Електронної бібліотеки Донеччини

І. Загальні положення

1.1. Даний документ регламентує діяльність бібліотеки щодо створення Електронної бібліотеки Донеччини
1.2. Створення Електронної бібліотеки Донеччини регламентується законодавством України в галузі авторського права та культури. Зокрема законами України: № 32/95-ВР від 27.01.1995 р. «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами від 21.05.2009 р.), № 3792-XII від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» та ін. А також керується «Технологічною інструкцією зі створення Електронної бібліотеки Донеччини» та «Інструкцією з поцифрування книжкових та періодичних видань» Донецької ОУНБ
1.3. Електронна бібліотека Донеччини складається з трьох частин: повнотекстової бази друкованих творів авторів Донецького краю та книг про Донеччину, колекції поцифрованих періодичних краєзнавчих видань та бази аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки
1.4. Мета створення Електронної бібліотеки Донеччини– збереження інтелектуального надбання Донеччини для наступних поколінь
1.5. Об’єднання зусиль всіх бібліотечних закладів області щодо створення Електронної бібліотеки Донеччини (далі ЕБД)

ІІ. Завдання

2.1. Розширення інформаційного простору бібліотеки та регіону
2.2. Інтеграція інтелектуального потенціалу Донеччини в світовий інформаційний простір
2.3. Зміцнення наукових, виробничих та культурних зв’язків і формування позитивного іміджу регіону
2.4. Переведення в електронну форму краєзнавчих документів історико-культурного значення
2.5. Підвищення якості обслуговування користувачів в умовах постійно зростаючого обсягу інформаційних запитів
2.6. Зручний і швидкий пошук документів
2.7. Забезпечення локального та віддаленого доступу користувачів до інтегрованого краєзнавчого ресурсу бібліотеки
2.8. Доступність фондів бібліотеки засобами Інтернету 24 години на добу

ІІІ. Формування ЕБД

3.1. Відбір документів для розміщення в ЕБД здійснюється за принципом актуальності, наукового підходу, історизму та краєзнавчого аспекту
3.2. До включення в ЕДБ допускаються тільки книги, які вийшли друком
3.3. Розміщення електронних книг в ЕБД здійснюється на основі авторського договору, який укладається між автором або його спадкоємцем та бібліотекою
3.4. Створення колекції поцифрованих періодичних краєзнавчих видань здійснюється шляхом відбору видань історико-культурного значення та їх переведення в електронну форму
3.5. База аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки допускає включення видань, які не вийшли з друку, але мають наукову або методичну цінність

ІV. Відповідальність

4.1. Відповідальний за наповнення, якість ведення, редагування ЕБД – відділ краєзнавства та редактор бібліотеки
4.2. Відповідальний за поцифрування та технічну підтримку бази – відділ автоматизації бібліотечних процесів
4.3. Розміщення електронних документів на сайті бібліотеки здійснює модератор сайту

V. Права

5.1. Всі етапи створення повнотекстової бази друкованих творів авторів Донецького краю та книг про Донеччину виконуються на безоплатній основі