Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

українська | русский | english

Валерій Іванович Романько


ББК 91.9:26.891

Валерій Іванович Романько: Біобібліогр. покажч. / Донец. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської; Уклад. Т.М. Дрьомова; Вступ. ст. І. Зоца; Ред. Ю.О.Лебедєва; Відп. за вип. О.В.Башун.-Донецьк, 1999. - 37 с.

Покажчик відображає основні етапи життя, педагогічну, наукову та громадську діяльність відомого краєзнавця Донбасу, лауреата премії ім. В. Сосюри, доцента Слов'янського педагогічного інституту, канд. пед. наук В.І. Романька.

Розрахований на істориків, літературознавців, працівників бібліотек, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів та широке коло читачів.

ВІД УКЛАДАЧА

Біобібліографічний покажчик присвячений відомому краєзнавцю Донбасу Валерію Івановичу Романьку і вміщає матеріали про основні етапи його життя, педагогічну, наукову та громадську діяльність.

На початку покажчика дається література про життя та діяльність В.І.Романька, далі друковані праці за хронологією.

Включено книги, брошури, статті із збірників, журналів, газет українською та російською мовами, а також матеріали науково-практичних конференцій, рецензії.

Література у розділі про життя та діяльність В.І.Романька розташована за алфавітом, у розділі "Друковані праці В.І.Романька" - за хронологією публікацій. У межах розділу - за алфавітом авторів та назв.

При необхідності подані короткі анотації.

Бібліографічний опис складено згідно з ГОСТ 7.1-84, скорочення - з ГОСТ 7.12-93, РСТ УРСР 1743-82.

Допоміжний апарат складають іменний покажчик та список газет із зазначенням місця видання.

Біобібліографічний покажчик складено станом на 01.07.1999 року.

"Беру я сили з батьківських криниць:"

Слово про Валерія Івановича Романька

Не кожному щастить мати в житті улюблену справу, якою б "горів", якій би із задоволенням віддавав вільний час, яка б приносила тобі радість і насолоду.

В.І.Романько знайшов свою тему в науці, журналістиці, громадській роботі. Чільне місце вона посідає і в його педагогічній діяльності. Ця тема - пропаганда знань про рідний край - Донеччину, активізація в цьому регіоні краєзнавчого руху. І своїй справі він залишається вірним уже не один десяток років.

Завдяки невтомній праці на ниві краєзнавства ім'я кандидата педагогічних наук, доцента Слов'янського державного педагогічного інституту сьогодні відоме далеко за межами Донеччини. Він по праву став визнаним організатором краєзнавчого руху в нашому краї. З ним радяться, діляться планами, просять допомоги краєзнавці - ветерани та початкуючі, учні, вчителі, студенти.

Народився В.І.Романько 20 січня 1952 р. в селі Журавка Красноармійського району Донецької області. Так як школи в селі не було, то початкову освіту одержував в селі Червоний Яр за три кілометри, середню - в селищі Гродівка за п'ять кілометрів від Журавки.

Ще навчаючись в Гродівській середній школі, був залучений до збору матеріалів з історії школи, селища. Вчитель історії, вона ж організатор позакласної та позашкільної виховної роботи Ольга Михайлівна Ватуля доручила дев'ятикласникові Валерію Романьку організувати групу учнів по збору матеріалів про земляків - учасників Великої Вітчизняної війни. Зустрічалися з ветеранами в селі, записували їхні спогади. Здійснили поїздку в Донецьк до земляків - Героя Радянського Союзу Микити Олександрова та Власа Білявця, автора книги "Донецкие мстители". Ветерани тепло зустріли молодих односельців, поділилися спогадами, подарували пам'ятні речі для шкільного музею.

З 1969 по 1974 рік навчався на філологічному факультеті Донецького державного університету. Саме тут серйозно, на науковому рівні, зацікавився краєзнавчими проблемами. Від доцента М.П.Диченскова уже на першому курсі одержав завдання - зібрати матеріал про місцевих поетів та письменників з красноармійської газети "Маяк". Згодом у цього ж викладача прослухав спецкурс "Розвиток літературного життя в Донбасі та організація літературно-крєзнавчої работи в школі" та захистив на "відмінно" дипломну роботу про особливості використання місцевого матеріалу на уроках та в позаурочний час в 9-му класі середньої школи.

Перша газетна публікація з'явилася у "Маяку" (м. Красноармійськ) від 27 травня 1969 р. під назвою "Не забудемо школу", коли був випускником Гродівської десятирічки. В студентські роки друкувався в багатотиражці "Університетські вісті".

Але широку краєзнавчу роботу і активність у сількорівському русі розгорнув, коли працював в Новотроїцькій середній школі цього ж Красноармійського району. Спочатку був вчителем російської мови та літератури (1974-1977), потім організатором позакласної та позашкільної виховної роботи (1977-1979), директором школи (1979-1985).

Разом з учнями вів рукописний журнал "Наша творчість" (учні пробували писати вірші, нариси, замальовки), залучав школярів до збору літературно-краєзнавчого матеріалу з місцевої та обласних газет.

Багато випускників Новотроїцької школи і сьогодні згадують, як здійснювали з Валерієм Івановичем цікаві подорожі до Мінська, Хатині, Смоленська, Баку, Києва, Прикарпаття. Неодноразово з школярами він їздив у Донецьк, місто своєї студентської юності, де відвідували краєзнавчий та художній музеї, театри, проводили екскурсії по місту, зустрічі з письменниками.

Незабутнім для десятків старшокласників залишається і велопробіг на батьківщину випускника школи, Героя Радянського Союзу П.Т.Волкова, який організував та очолив Валерій Іванович. На велосипедах школярі проїхали по маршруту село Новотроїцьке - селище Шевченко - село Піщане, де відвідали пам'ятник герою, зустрілися з його рідними.

А ще в Новотроїцькому пам'ятають В.І.Романька як активного учасника художньої самодіяльності в місцевому Будинку культури, одного з найкращих футболістів та волейболістів (виступав за команду колгоспу ім.Суворова на районних та обласних змаганнях), любив біг на середні та довгі дистанції.

В роки комсомольської юності очолював Раду молодих вчителів при Красноармійському райкомі комсомолу на громадських засадах. За цю активну роботу був делегований від Донецької області на Всесоюзну нараду молодих вчителів в Москву, де виступав з доповіддю, про що в свій час сповіщали газети (Комсомолец Донбасса. - 1977 р. - 2 окт.; Маяк. - 1977. - 24 сент., 26 окт.).

І ще був активним сількором. Його замітки, нариси, статті про справи шкільні, про земляків-колгоспників, вчителів-колег часто з'являлися на сторінках газети "Маяк" та обласної "Комсомолец Донбасса". Двічі до Дня преси - 1977 р., 1978 р. - в "Маяку" йому оголошено Подяку.

З 1987 року на посаді старшого викладача, а потім доцента Слов'янського державного педагогічного інституту. В 1992 р. в Науково-дослідному інституті педагогіки України захистив кандидатську дисертацію на тему "Краєзнавство в системі вузівської підготовки майбутнього вчителя літератури". Взагалі краєзнавчі проблеми стали центральними в науковій, педагогічній, громадській роботі В.І.Романька. І це особливо яскраво проявилося в Слов'янську.

З 1992 р. В.І.Романько - голова Слов'янського міськрайонного краєзнавчого товариства. За його редакцією вперше на Слов'янщині вийшов з друку історико-краєзнавчий альманах під назвою "Відродження" (№ 1, 1993 р.). Жителі міста, особливо учні та вчителі, радо зустріли це видання. Теплі відгуки були і в пресі (газ. "Жизнь" від 29 вересня 1993 р. помістила статтю І.Костирі "Відродження", или "Кто мы? откуда мы?"; академік О.Р.Мазуркевич з Києва дав позитивну оцінку цьому виданню у цьому ж альманасі в статті "Від рідного краю - у широкий світ" та у всеукраїнському журналі "Рідна школа" № 8, 1994 р.).

З 1995 р. Валерій Іванович очолив і обласний історико-краєзнавчий альманах "Рідний край", який зареєстровано як додаток до газети "Донеччина". Як редактор цього нового видання він багато зробив в плані організаційному, творчому, щоб альманах побачив світ. За його редакцією уже вийшло з друку три номери альманаху.

Велику роботу провів В.І.Романько по збору даних про краєзнавців Донеччини. Він вів переписку, зустрічався особисто з людьми, які вивчали та активно пропагували матеріали про рідний край. Краєзнавець зі Слов'янська оформив архів-банк, де зібрав дані про більш ніж 80 чоловік: біографія, фото, розповідь про краєзнавчу роботу, перелік друкованих праць та наявність деяких з них. В результаті такої копіткої роботи видав книгу "Хранители памяти: О краеведах Донетчины". - Славянск, 1993. - Вып. 1, та збірник "Хранители памяти: Краеведы Донетчины". - Донецк, 1995. - Вып. 2. Таким чином, у двох випусках читачі познайомилися з 44 краєзнавцями Донеччини. Сам Валерій Іванович вважає, що ці видання - данина його особистої поваги та шани краєзнавцям за ту велику роботу, яку вони проводять по вивченню рідного краю та пропаганді знань про нього, за ту палку любов до батьківської землі, яка характерна цим людям.

В одній із рецензій на першу з названих книг про Валерія Івановича було сказано: "Верный сын шахтерской земли, собрав обширные данные о краеведах, составив, написав и издав эту книгу за свои средства, проделал не только огромный научно-исследовательский труд, а и проявил настоящее мужество, в таком, по нашим временам, материально не прибыльном предприятии. В его деятельности, как и в деятельности краеведов, о которых он нам рассказал, явно проступает славное, самоотрешенное подвижничество лучших представителей отечественной культуры. Да храни их всех Всевышняя Сила за то, что они сохраняют нашу - народную - память!" (И.Костыря. Сберечь себя // Донбасс. - 1993. - 29 сент.).

На презентації книги "Хранители памяти: О краеведах Донетчины" в обласній газеті "Донеччина" Валерій Іванович зібрав майже всіх героїв своїх нарисів, було фото на згадку (Донеччина. - 1993. - 18 листоп.; Світлиця. - 1993. - 15 жовт.).

В останній час Валерій Іванович, підключивши краєзнавчий актив з усіх куточків донецького краю, проводить роботу по підготовці до друку біобібліографічного довідника "Краєзнавці Донеччини".

Таким чином, дякуючи багато в чому саме Валерію Романьку, ім'я краєзнавця у нас по праву підняте на потрібну висоту: в "Календар знаменних і пам'ятних дат Донецької області" внесено ювілеї краєзнавців, в обласній бібліотеці ім.Н.К.Крупської на них ведеться картотека, їхня праця відмічається грамотами, подяками, державними нагородами, щоквартально проводяться Донецькі краєзнавчі читання тощо.

Теплі слова подяки заслужив В.І.Романько від учнів, вчителів, студентів за підручник "Література рідного краю" (Донецьк, 1995). До речі, вперше в Україні він дав тлумачення поняттю "література рідного краю". Від того, як в школі будуть розуміти це поняття, багато в чому залежить освітній та виховний рівень уроків з літератури та народознавства, багатьох позакласних заходів: життя та творчість яких саме письменників буде взято для вивчення, на які твори буде звернуто особливу увагу.

У навчальному посібнику "Література рідного краю", який вважається додатком до підручників з літератури, приведені матеріали про життя та творчість письменників-земляків М.Петренка, П.Безпощадного, П.Байдебури, Б.Горбатова, Г.Костоправа, В.Сосюри, Г.Бойка, Л.Жарикова, М.Анциферова, В.Стуса, В.Шутова, М.Рибалка, І.Костирі. В додатку даються матеріали про зв'язки письменників українських та зарубіжних з Донбасом, завдання для тестової перевірки знань з теми "Література рідного краю", список лауреатів літературних премій ім.В.Сосюри та ім.В.Шутова, перелік літературно-краєзнавчих музеїв та кімнат на Донеччині. В книзі також вміщені цікаві фотографії.

До речі, вперше Валерієм Івановичем як науковцем розроблені "Основні професійні вимоги до вчителя, який проводить літературно-краєзнавчу роботу", і педагоги чіткіше уявили собі шляхи, по яких треба йти до самовдосконалення саме на ниві шкільного краєзнавства.

12 травня 1994 р. на базі Слов'янського педінституту пройшла Всеукраїнська краєзнавча науково-практична конференція на тему "Краєзнавство в системі народної освіти: проблеми, пошуки, перспективи". Її організатором та керівником був В.І.Романько. На пленарному засіданні з доповідями виступили А.Скрипник (м.Київ), В.Романько (м.Слов'янськ), І.Овчаренко (м.Слов'яногірськ), В.Оліфіренко (м.Донецьк). Секційні засідання пройшли по чотирьом темам. За редакцією В.Романька вийшли тези конференції.

Через два роки знову з ініціативи та під керівництвом В.І.Романька в Слов'янську пройшла друга Всеукраїнська конференція, тепер на тему "Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи", де він виступив з головною доповіддю та став упорядником і редактором матеріалів цієї конференції.

Тісно співпрацює В.Романько з обласною газетою "Донеччина". Багато його цікавих матеріалів з'явилося на її сторінках. А з січня 1994 року щомісячно за його редакцією при активній участі заступника редактора Валерія Сергійовича Шептухи виходить краєзнавча сторінка "Рідний край", яка стала другом і порадником багатьох читачів області.

Валерій Іванович став ініціатором проведення обласного конкурсу на тему "Історія мого роду в історії країни". На сторінках "Донеччини" друкувалися кращі роботи школярів, студентів, дорослих про свій рід, про сімейні реліквії. Переможців конкурсу запросили до редакції, де їм були вручені спеціальні призи.

Учасник науково-практичних конференцій в Донецьку, Москві, Ніжині, Рівному, Чернігові, Мелітополі, Слов'янську; доцент Слов'янського педагогічного інституту; кандидат педагогічних наук; почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавців; член Спілки журналістів України; заступник голови правління Донецької обласної організації Всеукраїнської Спілки краєзнавців; співголова Донецьких краєзнавчих читань на базі обласної наукової бібліотеки ім.Н.К.Крупської; делегат 2-го з'їзду краєзнавців України; член правління Всеукраїнської Спілки краєзнавців; редактор обласного альманаху "Рідний край". Має більше 200 наукових, науково-популярних, методичних статей у збірниках, журналах, газетах.

За книгу "Хранители памяти: О краеведах Донетчины", підручник "Література рідного краю" та активну пропаганду знань про життя та творчість В.Сосюри удостоєний звання лауреата обласної літературної премії ім. В.Сосюри (1995).

На професійному рівні володіє як російською, так і українською мовами, що для донецького регіону має особливе значення. У січні 1997 року йому вручено диплом, який свідчить, що В.І.Романько успішно склав державні іспити в Донецькому державному університеті і одержав другу освіту за фахом "Вчитель української мови та літератури".

І поки державні мужі дискутують про шляхи та форми духовного відродження в Україні, В.Романько, підключивши велику армію учнівської та студентської молоді, вчительство, широку громадськість, успішно проводить це відродження в донецькому краї.

Багато зробив В.І.Романько на краєзнавчій ниві, в науці, педагогіці та журналістиці. Але, думається, що це тільки добрий початок. Попереду ще велика робота і добрі врожаї.

В інтерв'ю після вручення премії ім. В.Сосюри Валерій Іванович сказав: "Задумав багато. Теплі відгуки про мою краєзнавчу діяльність студентів, вчителів, колег з педінституту, слова підтримки і поради краєзнавців з різних куточків не тільки донецького краю, а й з Києва, Бердянська, Мелітополя, Харкова - все це ще раз підтверджує, що моя робота потрібна. А премія ім.В.Сосюри - це почесне звання, яке накладає на мене велику відповідальність і примушує працювати ще активніше, наполегливіше. Про необхідність активніше працювати мені завжди нагадують слова В.Сосюри:

Працювать, працювать, безумовно,

Кожній хвилі нема ж вороття!

Ні! Я зовсім іще не заповнив

Золотої анкети життя.

(Донеччина. - 1995. - 12 січ.)

Віриться, що цікаві задумки, намічені плани Валерія Івановича Романька здійсняться і "анкета життя" його буде поповнюватися новими друкованими працями та краєзнавчими знахідками.

Ігор Зоц, Головний редактоp газети "Донеччина", член Спілки журналістів України, почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавців.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ В.І.РОМАНЬКА

 1. Баштова В. Жити у віках // Вісті. - 1998. - 8 груд.

  Про презентацію книг "просвітян" Слов'янська - В.Горбачука, В.Овчаренка, В.Романька, що пройшла в центральній міській бібліотеці.

 2. Баштова В. "Я в вас живий..." // Вісті. - 1998. - 5 лют.

  Про участь В. Романька у вечорі, присвяченому 100-річчю від дня народження Сосюри, який пройшов у ЦБ м. Слов'янська.

 3. Безрученко Є. Меморіал П. Т. Волкова // Маяк. - 1981. - 28 лют.

  Про участь В.Романька у мітингу, присвяченому відкриттю фінальних змагань з волейболу пам'яті Героя Радянського Союзу П.Т.Волкова.

 4. Бойко Є. "Я син моєї прекрасної і трагічної нації" // Донбасс. - 1998. - 14 апр.

  Серед видань, що вийшли до ювілею Сосюри, згадується книга В.Романька "Захисник і пропагандист рідного слова: Володимир Сосюра і українська мова" (Слов'янськ, 1998. - 39 с. ).

 5. Бондарчук О. Перший рубіж // Унів. вісті. - 1970.- 14 лют.

  Про участь профорга першокурсників філологічного факультету В.Романька в громадській роботі.

 6. Васильєва Н. Ідуть хлопці в армію служити // Маяк. - 1971. - 11 листоп.

  В.Романько - ведучий вечора проводів до армії групи юнаків с.Новотроїцьке.

 7. Ворона Н. "В ті роки далекі...": [Вірші] // Ворона Н. В схватке мыслей и чувств. - Донецк, 1997. - С.41.

  Присвячується В.І.Романьку.

 8. Всеукраїнська конференція // Донеччина . - 1994. - 26 трав.

  Повідомлення про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Краєзнавство в системі народної освіти", що відбулася у м. Слов'янську, та виступ В.Романька.

 9. Всеукраїнська Спілка краєзнавців: хроніка 1993 р. // Краєзнавство. - 1994. - № 1-2.- С.95.

  Про присвоєння звання "Почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавців" В.Романьку.

 10. Всеукраїнська Спілка краєзнавців: хроніка 1994-1995 рр. // Краєзнавство. - 1995. - № 1-4.- С.90-91.

  Хроніка 1995 р. містить інформацію про те, що підписано до друку альманах "Рідний край" та другий випуск збірника "Хранители памяти: Краеведы Донетчины".

 11. [Встреча с автором книг "Хранители памяти", "Литература родного края" - В.И.Романьком. Есть фото] // Злагода. - 1995. - 22 апр.

 12. Газета "Донеччина" встановлює премію "Плекаймо рідну мову" // Донеччина. - 1998. - 12 берез.

  Серед тих, хто пропагує українське слово в донецькому краї, названо ім'я В.І.Романька.

 13. Гайворонський П. Вивчаємо творчість письменників-земляків // Донеччина. - 1996. - 28 трав.

  Участь В.Романька у науково-практичній конференції з проблем вивчення літератури рідного краю у Красноармійському педучилищі.

 14. Гайворонський П. Сторінка-скарбниця // Донеччина. - 1994. - 8 верес.

  Про краєзнавчу сторінку "Рідний край", яку веде В.І.Романько у газеті "Донеччина".

 15. Гайворонський П., Винниченко О. Щиро вдячні... // Світлиця. - 1998. - 27 лют. - (Дод. до газ. "Донеччина").

  Автори публікації висловлюють подяку тим, хто дав рецензію на твір "Чорний колір - шляхетний колір". Серед них названо В.І.Романька.

 16. Гармаш В. "Беру я сили з батьківських криниць..." // Вісті. - 1997. - 25 лют.

  Про презентацію обласного альманаху Рідний край" № 2-3 (1997) та відзначення на цьому вечорі 45-річчя В.І. Романька.

 17. Генов Н. "Донеччино моя, життя мого любов!" // Донбасс. - 1997. - 19 марта.

  Про презентацію альманаху "Рідний край" № 2-3 (1997) та його створювачів - Шептуху, Зоца, Романька.

 18. Глущенко В. Міжнародна наукова конференція у Слов'янську // Вісті. - 1993. - І8 трав.

  Про участь у конференції В. Романька.

 19. Горбач І. Спасибі вам, добрі люди // Донеччина. - 1998. - 12 лют.

  Автор висловлює подяку тим, хто допоміг передплатити газету "Донеччина" окремим особам та організаціям. Названо також прізвище В.І.Романька.

 20. Готуємось до з'їзду краєзнавців України // Донеччина. - 1995. - 11 лип.

  Про участь В.І.Романька в урочистому пленумі, присвяченому 70-річчю Українського комітету краєзнавців (Харків).

 21. Гросов А. Талисман поэта // Сел. жизнь. - 1999. - 26 апр. - 2 мая.

  Посилання на книгу В.Романька "Пушкин в донецком Приазовье: реальность и вымысел".

 22. Давидова О., Лук'янова О. Незабутні зустрічі // Вісті. -1998. - 5 берез.

  Подяка викладачу педінституту В.Романьку за організацію поїздки до Донецька.

 23. Є пісні на його слова!: [Л. Хімич] // Донеччина. - 1998. - 26 лют.

  Відгук на статтю В.Романька "Де вони, пісні на слова В. Сосюри" (Світлиця.- 1998. - 4 січ.).

 24. Жевжик Г. Захиснику і пропагандисту рідного слова // Вісті. - 1998. - 15 січ.

  Про участь В.Романька у сосюринському святі в обласній філармонії та презентацію його книги "Захисник і пропагандист рідного слова: Володимир Сосюра і українська мова".

 25. Жуковський С. Краєзнавцю // Світлиця. - 1998. - 16 січ.- (Дод. до газ. "Донеччина").

  Вірш, присвячений В.І.Романьку.

 26. Зайцев М. Людина праці в народній поезії: До підсумків XV фольклор. експедиції в Красноармійському районі // Маяк. - 1980. - 2 серп.

  Про участь В. Романька в організації роботи по збору фольклору донецького краю.

 27. Звітують краєзнавці Слов'янщини // Донеччина. - 1996.- 25 квіт.

  Звітно-виборча конференція краєзнавців у Слов'янську та виступ на ній голови товариства В. Романька.

 28. ЗІ святом вас, друзі газети! // Донеччина. - 1996. - 5 черв.

  Подяка редакції газети у зв'язку з Днем журналіста краєзнавцям краю, в тому числі В.Романьку.

 29. Золоті грамоти - слов'янцям // Вісті. - 1999. - 9 лют.

  Про нагородження В.Горбачука та В.Романька "Золотими" грамотами Донецького обласного товариства української мови ім.Т.Г.Шевченка.

 30. ЗОЦ І. Громада, що єднає українців // Світлиця. - 1998. - 4 груд. - (Дод. до газ. "Донеччина").

  Подяка дописувачам газети, в тому числі В.Романьку.

 31. ЗОЦ І. Увага завжди приємна // Донеччина. - 1998. - 23 квіт.

  Подяка всім, хто співпрацює з газетою, також В.Романьку.

 32. ЗОЦ І.О. Організатор краєзнавчого руху на Донеччині: [В.І.Романько] // Романько В.И. Хранители памяти: Краеведы Донетчины - Донецк, 1995. -Вып. 2. - С.39-44.

 33. Іменна премія // Донеччина. - 1998. - 25 черв.

  Про започаткування премії "Молодий краєзнавець". В. Романько - її ініціатор.

 34. Колесник Н. На всесоюзну нараду // Маяк. - 1971. - 24 верес.

  Про участь В.Романька у Всесоюзній нараді молодих вчителів у Москві.

 35. Конференція краєзнавців області // Донеччина. - 1996.- 27 черв.

 36. Конференція у Слов'янську // Донеччина. - 1996. - 5 груд.

  Повідомлення про Всеукраїнську конференцію "Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої работи", де з головною доповіддю виступив В.Романько.

 37. Костыря И. Открывая родной край // Акцент. - 1997. - 3 апр.

  Про видання історико-краєзнавчого альманаху "Рідний край" та його редактора В.Романька.

 38. Котляров О. Уроки любові до рідного краю // Вісті. - 1996. - 12 берез.

  Про уроки літератури рідного краю, які провів В.І.Романько в СШ № 17 м.Слов'янська.

 39. Краеведы объединяются // Сел. Донетчина. - 1992. - 24 марта.

  Утворення у Слов'янську міського товариства краєзнавців, головою якого обрано В.І.Романька.

 40. Краєзнавець, педагог, журналіст: [До 45-річчя від дня народження В.І.Романька] // Вісті. - 1997. - 21 січ.

 41. ЛЯХ Р.Д. П'ять років дії // Донеччина. - 1996. - 25 черв.

  В статті про краєзнавчий рух на Донеччині відмічено краєзнавчі доробки В.Романька.

 42. Мазоха Р. Школа як мати // Донеччина. - 1997. - 19 берез.

  Про краєзнавчу та викладацьку діяльність В.І.Романька, випускника Гродівської школи Красноармійського району.

 43. Мазур П. Відгук на відгук // Донеччина. - 1993 . - З0 берез.

  Про відгук Г. Монастиренка на статтю В.І.Романька "Перші рудознавці Донбасу".

 44. Мазур П. Тим, хто прийде після нас // Донеччина.- 1994. - 10 листоп.

  Розповідається про краєзнавчі здобутки В. Романька.

 45. Мазуркевич О.Р. Воскресіння нетлінного, відродження заповітного // Рідна шк. - 1994. - № 8. - С. 22-23.

  Про успіхи слов'янських краєзнавців та їх керівника В. Романька.

 46. Медовников С. Единственное место на земле // Жизнь. - 1997. - 26 февр.

  Презентація альманаху "Рідний край", підготовленого В.Романьком.

 47. Момот Р. Виховання сільської молоді // Маяк. - 1976. - 31 січ.

  Про виступ вчителя В.Романька на пленумі Красноармійського райкому комсомолу.

 48. Монастиренко Г. Де ми живемо? // Донеччина. - 1992. - 22 груд.

  Про краєзнавчу роботу на Слов'янщині, яку розгорнув В.І.Романько.

 49. Монастиренко Г. "Ой, люди, люди, небораки" // Донеччина. - 1993. - 23 лют.

  Відгук на статтю В.Романька "Перші рудознавці Донбасу" (Донечина. -1993. - 11 лют.).

 50. Награды краеведам Донбасса // Донбасс. - 1994. - 11 июня.

  Про нагородження В.І.Романька званням "Почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавців".

 51. Наказ по редакції // Донеччина. - 1994. - 10 листоп.

  Заснування обласного альманаху "Рідний край" та призначення редактором видання В.І.Романька.

 52. НЕ Для "порайонно думаючих"//Культура і життя. - 1988.- 9 жовт.

  Про значення краєзнавчої літератури в навчанні студентів Слов'янського педінституту.

 53. Нова книга краєзнавця // Донеччина. - 1998. - 16 лют.

  Про нову книгу В.Романька "Захисник і пропагандист рідного слова: Володимир Сосюра і українська мова".

 54. Оліфіренко В. Дослідники рідного краю // Донбас. - 1994. - № 1-6. - С.101-102.

  Про краєзнавчі доробки В.Романька.

 55. ПАК В. Открытый урок // Комсомолец Донбасса. - 1982. - 16 апр.

 56. ПАК В. Продолжение следует // Комсомолец Донбасса. - 1982. - 10 марта.

  Про Новотроїцьку СШ Красноармійського району, очолювану В.І.Романьком.

 57. Петренко В. Краєзнавча конференція // Вісті.- 1996. - 28 листоп.

  Повідомлення про відкриття Всеукраїнської конференції на тему "Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи". Відкрив конференцію В. І. Романько.

 58. Петренко В. Утворено товариство краєзнавців // Вісті. - 1992. - 14 берез.

  Про обрання В.І.Романька головою Слов'янського товариства краєзнавців.

 59. Поздоровляємо! // Вісті. - 1994. - 4 черв.

  Подяка редакції газети "Вісті" журналістам та краєзнавцям краю, також В.І.Романьку до Дня журналіста.

 60. Прихильникам української лірики // Маяк. - 1998. - 21 лют.

  Про вихід книги В. Романька "Захисник і пропагандист рідного слова: Володимир Сосюра і українська мова".

 61. Проценко Н. За заповітами вождя // Маяк. - 1980. - 1 квіт.

  Участь у районній науково-практичній конференції у с.Новоекономічне.

 62. Валерій Романько: "Беру я сили з батьківських криниць...": Отаманові донецьких краєзнавців - 45! // Донеччина.- 1997.- 16 січ.

  Краєзнавча сторінка газети, присвячена 45-річчю від дня народження В.Романька та 30-річчю його краєзнавчої діяльності.

 63. Рукасов В. Інститутська наука: нові здобутки // Вісті. - 1993. - 22 квіт.

  Проректор Слов'янського педінституту розповідає про наукові досягнення викладачів вузу, в т. ч. В.І.Романька.

 64. Рукасов В. Наука в институте: шаги вперед // Совет.- 1995. - 21 янв.

  Про наукові здобутки викладачів Слов'янського педінституту, також про науково-краєзнавчі доробки В.Романька.

 65. Ситник А. Всеукраїнська Спілка краєзнавців: хроніка 1993 // Краєзнавство. - 1994. - № 1-2. - С. 95.

  Про присвоєння звання "Почесний член Всеукраїнської Спілки краєзнавців" найактивнішим краєзнавцям з усіх регіонів України, також В.І.Романьку.

 66. Спор, спор, спор! : Диспут в читательской аудитории // Лит. газ. - 1978. - 13 дек.

  Участь у диспуті про шкільну п'ятиденку.

 67. Справжній полковник та інші допомагають у передплаті на газету "Донеччина" // Донеччина. - 1998. - 5 лют .

  Доцент Слов'янського педінституту В.І.Романько передплатив газету "Донеччина" 5-ти сільським школам Слов'янського району та райметодкабінету.

 68. Терлецька Т. Добрий початок // Маяк. -1976. - 13 листоп.

  Про участь В.І.Романька у громадській діяльності Новотроїцької школи.

 69. У Київ на з'їзд краєзнавців // Вісті. - 1996. - 24 груд.

  Інформація про участь В.Романька у роботі 2-го Всеукраїнського з'їзду краєзнавців.

 70. Українська мова та культура на Донбасі // Донеччина.- 1999. - 4 лют.

  Про нагородження ста "Золотими" грамотами з нагоди 10-річчя Донецького обласного товариства української мови ім. Т.Г.Шевченка. Серед нагороджених - В. Романько.

 71. ХАЙ все збудеться // Маяк. - 1969. - 1 січ.

  Інтерв'ю газети з випускником Гродівської СШ В. Романьком про майбутню професію.

 72. Харитонова О. І все ж - хто перший? // Вісті. - 1993. - 15 черв.

  Про статтю В. Романька "Хто першим виявив вугілля Донбасу?" (Вісті. - 1993. - 6 лют.).

 73. ЧУБ В. Коли над селом опускається вечір // Маяк. - 1997. - 8 жовт.

  Про участь В.Романька в агітбригаді при Новотроїцькому будинку культури.

 74. Шевченко А. Славные имена Донбасса // Донбасс. - 1997.- 11 марта.

  Про презентацію альманаху "Рідний край (№ 2-3, 1997 р.).

 75. Шептуха В. День народження газети ["Донеччина"] // Донеччина. - 1993. - 14 квіт.

  Про В.Романька як керівника конкурсу "Історія мого роду в історії країни".

 76. Шептуха В. Краєзнавці Донеччини // Донеччина.- 1993.- 18 листоп.

  Зустріч в редакції газети "Донеччина" з краєзнавцями краю, також В.І.Романьком.

 77. Шептуха В. Ти знов сюди прийшов // Донеччина.- 1998. - 15 січ.

  Серед тих, хто прийняв участь у святкуванні пам'яті Сосюри в м.Сіверську, названо ім'я В.Романька.

 78. Шептуха В. Хранителі пам'яті: В редакції газети "Донеччина" відбулася презентація нової книги В.Романька про краєзнавців Донецького краю // Донеччина. - 1995. - 20 квіт.

 79. Шишенко В. З новою програмою // Маяк. - 1976. - 26 листоп.

  Про участь В.Романька у виступах агітбригади колгоспу ім.Суворова.

 80. Щира подяка: За активну участь у пресі та в зв'язку з Днем радянської преси редакція газети "Маяк" оголошує щиру подяку своїм найкращим робсількорам [в т. ч. В.І.Романьку ] // Маяк. - 1977. - 5 трав.; 1978. - 5 трав.

 81. Щиро вам вдячні, наші друзі! // Донеччина. - 1995. - 6 черв.

  Про поздоровлення-подяку у зв'язку з Днем журналіста, також В.І.Романьку.

 82. ЩИРО дякуємо: До дня народження газети "Донеччина" // Донеччина. - 1993. - 14 квіт.

  Подяка за внесені особисті кошти на видання газети, в т. ч. В.І.Романьку.

 83. Яринко Л. Звучать зворушливі поетові рядки...// Маяк. - 1998. - 3 груд.

Про зустріч студентів Красноармійського педучилища з доцентом Слов'янського педінституту В.Романьком.

Лауреат премії ім. В.М. Сосюри

84. Генов Н. Новые лауреаты: [Г.Кривда, В. Романько, А.Лазоренко] // Донбасс. - 1995. - 24 янв.

85. Генов Н. Рождественские лауреаты: [Г. Кривда, В. Романько, А.Лазоренко] // Веч. Донецк. - 1995. - 13 янв.

86. Довідник-путівник: премії Донецького обласного фонду культури та їхні лауреати: премія ім. В.М.Сосюри (1993-1995 рр.) // Рідний край. - 1995. -№ 1. - С.169-170.

87. Звернення лауреатів обласної літературної премії ім.В.М.Сосюри // Донеччина. - 1996. - 25 квіт.

88. Капуста Н. Лауреаты премии им. В.Н.Сосюры: [Г.Кривда, А.Лазоренко, В.Романько] // Жизнь. - 1995. - 11 янв.

89. Лауреати літературних премій Донецького обласного фонду культури: Премія ім. В.М.Сосюри // Романько В. Література рідного краю. -Донецьк, 1995. - С.103.

90. Лунало сосюринське слово: [Лауреати обл. премії ім. В.М.Сосюри - С.Жуковський, Г.Кривда, А.Мироненко, А.Сенников, В.Романько] // Донеччина. - 1995. - 11 трав.

91. Нові лауреати [письменник Г.Ф.Кривда, доц. В І.Романько, журналіст А.І.Лазоренко] // Донеччина. - 1995. - 12 січ.

92. Почуття глибокої любові: [Інтерв'ю з лауреатом обл. літ. премії ім.В.М.Сосюри (1994 р.), доц. Слов'ян. пед. ін-ту, краєзнавцем В.І.Романьком] //Донеччина. - 1995. - 12 січ.

93. Савенко В. Наш земляк - лауреат премії ім. В.М.Сосюри // Вісті. - 1995. - 14 січ.

94. Сорока А. Лауреаты фонда Сосюры // Взгляд . - 1995. - 3 февр.

95. [Фото лауреатів обласної літературної премії ім. В. Сосюри (1995)] // Донеччина. - 1995. - 14 черв.

96. [Романько: фото] // Маяк. - 1976. - 2 жовт.

[Фото В.І.Романька] див. №№ 11, 32, 44, 51, 62, 75, 90.

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ В.І.РОМАНЬКА

1969

97. Комсорг Наташа // Унів. вісті. - 1969. - 25 жовт.

Про студентське життя Наташі Гмирі.

98. Не забудемо школу // Маяк. - 1969. - 27 трав.

Про останній дзвінок в Гродівській СШ розповідає її випускник.

1970

99. Вожата // Унів. вісті. - 1970. - 16 трав.

Про однокурсницю Тетяну Васильєву, вожату СШ №14 м.Донецька.

1975

100. За високу успішність // Маяк. - 1975. - 24 січ.

Про успіхи у навчанні учнів Новотроїцької СШ Красно-армійського району.

101. Ну-мо, дівчата! // Маяк - 1975. - 14 берез.

Про проведений в сільському клубі Новотроїцького вечір, присвячений жіночому святу.

102. Океан любові // Маяк. - 1975. - 19 верес.

Про заслуженого вчителя України Г.В. Мисик.

103. Табір праці та відпочинку // Маяк. - 1975 . - 18 жовт.

Про внесок вчителів Новотроїцької СШ в роботу і відпочинок учнів в період літніх канікул.

1976

104. За прикладом старших // Маяк. - 1976. - 15 жовт.

Про роботу школярів по збиранню пізніх культур в колгоспі ім.Суворова.

105. Завдання молодих педагогів // Маяк. - 1976.- 7 верес.

Звіт про районні вчительські збори молодих вчителів Красно-армійського району.

106. ЇЇ турботи // Маяк . - 1976. - 26 трав.

Нарис про передову доярку колгоспу ім. Суворова Н.Р.Дем'янюк, кавалера ордена "Знак пошани", учасницю ВДНГ СРСР.

107. Оволодіваємо майстерністю // Маяк . - 1976.- 19 берез.

Про форми роботи з молодими вчителями у Красноармійському районі.

108. Пам'яті поета-воїна // Маяк. - 1976. - 20 лют.

Про відзначення 70-річчя від дня народження Муси Джаліля в Новотроїцькому.

109. Сумлінність депутата // Маяк. - 1976. - 2 жовт.

Про ударну працю доярки колгоспу ім. Суворова, депутата райради О.В.Заїченко.

110. Так почались заняття // Маяк. - 1976. - 8 жовт.

Про початок занять в системі комсомольської політосвіти у Новотроїцькій СШ.

111. Чтоб шаги твои были легки // Комсомолец Донбасса. - 1976. - 18 апр.

Про роботу з молодими вчителями розповідає голова ради молодих вчителів В.Романько.

 1977

112. Дерзай, молодий колего! // Маяк. - 1977. - 21 верес.

Голова районної ради молодих вчителів розповідає про форми роботи з молодими педагогами.

113. З любов'ю до землі // Маяк. - 1977. - 26 жовт.

Скорочений варіант виступу В. Романька на Всесоюзній нараді молодих вчителів у Москві про трудову та професійну підготовку школярів Красноармійського району.

114. Зробили правильні висновки // Маяк. - 1977. - 17 верес.

Звіт про звітно-виборчі партзбори бригади № 3 колгоспу ім.Суворова.

115. Зустріч у школі // Маяк. - 1977.- 30 груд.

Про зустріч школярів Новотроїцької школи з передовиками сільського господарства колгоспу ім. Суворова.

116. Любов до рідного краю // Маяк. - 1977. - 14 жовт.

Автор ділиться досвідом роботи по використанню краєзнавчого матеріалу на уроках з учнями Новотроїцької середньої школи.

117. Пам'яті героя // Маяк. - 1977. - 12 жовт.

Про велопробіг учнів Новотроїцької СШ, присвячений пам'яті Героя Радянського Союзу П.Т. Волкова.

118. Пусть не слабеет зов земли // Комсомолец Донбасса. - 1977. - 2 окт.

Скорочений варіант виступу В. Романька на нараді молодих вчителів у Москві.

119. Свято букваря [у Новотроїцькій школі] // Маяк.- 1977. - 30 груд.

120. Село моє - гордість моя: [З історії Новотроїцького] // Маяк. - 1977. - 1 трав.

1978

121. Життєві шляхи Марина // Маяк. - 1978. - 25 листоп.

Нарис про передового комбайнера колгоспу ім. Суворова В.О.Марина.

122. Зустріч, яка виховує //Маяк .- 1978. - 8 жовт.

Про зустріч школярів-старшокласників Новотроїцької СШ з передовиками та головними спеціалістами колгоспу ім. Суворова.

123. Працює комісія // Маяк. - 1978. - 27 жовт.

Голова комісії з народної освіти при Новотроїцькій сільраді народних депутатів розповідає про роботу цієї комісії. Написано під псевдонімом В.Романюк.

1979

124. Трудова чверть у розпалі // Маяк. - 1979. - 7 лип.

Про роботу табору праці та відпочинку школярів на базі колгоспу ім. Суворова.

1980

125. Використовуємо праці вождя // Маяк. - 1980. - 18 квіт.

Про вивчення ленінської спадщини у Новотроїцькій СШ.

126. Олександр Блок про донецький край // Маяк. - 1980. - 28 листоп.

Про вірш О. Блока "Новая Америка", присвячений донецькому краю.

1982

 127. Урок дружби, інтернаціоналізму // Маяк. - 1982. - 5 берез.

Про поїздку школярів Новотроїцької школи до Баку.

 1983

 128. Маяковський і Донбас // Маяк. - 1983. - 20 лип.

Про особисті та творчі зв'язки поета з донецьким краєм.

129. НА порозі зрілості // Маяк. - 1983. - 2 квіт.

Про зустріч старшокласників з головними спеціалістами та передовиками виробництва колгоспів ім. Суворова, "Батьківщина", ім.Мічуріна, де йшла мова про вибір майбутньої професії.

1985

130. Виховувати кращим прикладом // Маяк. - 1985.- 28 черв.

Про педагогічні проблеми, які щоденно вирішують вчителі Новотроїцької школи.

131. Операція "Годівниця" // Маяк. - 1985. - 13 берез.

Про різноманітні форми допомоги птахам та звірям у зимовий та весняний час.

132. Чекаємо листів // Патріот Батьківщини.- 1985. - 5 трав.

Прохання до тих, хто в роки війни зустрічав танк з написом "Від Стародубцевої", виготовлений на кошти жительки Новотроїцького Красноармійського району, повідомити автора статті.

1986

133. Контакт // Рад Донеччина. - 1986. - 16 груд.

Про співпрацю СШ № 54 м. Донецька та кафедри історії України Донецького держуніверситету.

1987

134. Делегат гришинських шахтарів // Маяк. - 1987. - 17 січ.

Про більшовика Е.Медне, який був делегатом 2-го Всеросійського з'їзду Рад від Гришинської Ради Донецького басейну.

135. За новим методом // Маяк. - 1987. - 17 черв.

Про наукові досягнення вчених кафедри фізики Красно-армійського філіалу ДПІ.

136. Ідуть екзамени // Маяк. - 1987. - 17 черв.

Про вступні іспити до Красноармійського філіалу ДПІ. Надруковано під псевдонімом В.Романов.

137. Краеведческий материал на уроках литературы // Рус. яз. и лит. в сред. учеб. заведениях УССР.- 1987. - № 3. - С.30-37.

Наукова стаття про методи використання краєзнавчого матеріалу на уроках літератури.

138. Прикрі недогляди // Рад. Донеччина.- 1987. - 25 груд.

Про видання фізичної карти для середніх шкіл "Донецька область".

139. Пушкін і Донбас // Маяк. - 1987. - 6 листоп.

1988

140. ЗОВ родной земли // Соц. Донбасс. - 1988. - 4 июня.

Про книгу І.Костирі "Сторожевой курган".

141. Славний син Донбасу: До 80-річчя від дня народження письменника Б.Горбатова // Комуніст. - 1988. - 15 лип.; Маяк. - 1988. - 15 лип.

142. "Тобі, любов моя...": Роздуми з проблем літературно-краєзнавчого виховання // Рад. Донеччина. - 1988. - 1 берез.

1989

143. НЕ маємо права забувати: Світлій пам'яті письменників А.Ахматової і М. Зощенка // Маяк. - 1989. - 3, 7, 14 берез.

144. Н.А.Островский в Донбассе // Литературно-общественная деятельность Н.А.Островского и современность: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. - Ровно, 1989. - С.35-37.

145. Просветитель и тираноборец: К 240-летию со дня рождения А.Н.Радищева // Рус. яз. и лит. в сред. учеб. заведениях УССР. - 1989. - № 8. - С. 71-76.

146. ЭТО нужно нам: О постановлении ЦК ВКП(б) "О журналах "Звезда" и "Ленинград" // Рус. яз. и лит. в сред. учеб. заведениях УССР. - 1989. - № 3. - С.14-17.

147. Тяжелый удар по советской литературе. Истоки и судьба постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. "О журналах "Звезда" и "Ленинград" // Веч. шк.- 1989. - № 1. - С. 56-58.

1990

148. Методические указания к литературно-краеведческому материалу "Русские писатели и Донбасс" / Сост. В.И.Романько. - Славянск: СГПИ, 1990. - 43 с.

149. Психолого-педагогические условия подготовки учителя к использованию краеведческого материала на уроках русской литературы // Психологические условия профессионального становлення личности: Материалы науч. конф. - М., 1990. - С.165-169.

150. РОЛЬ литературного краеведения в активизации познавательной деятельности (на примере изучения творчества А.П.Чехова) // Актуальные вопросы изучения в вузе курса методики преподавания языка и литературы в школе: Тез. респ. науч.-практ. конф. - Нежин, 1990. - С.94-95.

1991

151. Гуртуйтесь, краєзнавці! // Вісті. - 1991. - 26 груд.

Про організаційну роботу по створенню Слов'янської міськ-районної організації краєзнавців.

152. Краєзнавчий матеріал при вивченні творчості П.Г.Тичини в школах Донбасу // Літературно-громадська діяльність П.Г.Тичини і сучасність: Тези ювіл. читань.- Чернігів, 1991. - Ч.2. - С.66-67.

153. РОЛЬ литературно-краеведческих музеев в формировании личности школьника // Личность и познавательные процессы: Сб. ст. Всесоюз. науч.-практ. конф. - М.. 1991.- Ч.1.- С.106-110.

154. Шануймо і вивчаймо // Сіл. Донеччина.- 1991. - 17 груд.

Про організацію краєзнавчого осередку у Слов'янському педінституті.

1992

155. Краєзнавство - річ захоплююча // Вісті. - 1992. - 4 лип.

Про різноманітні форми роботи Слов'янської міськрайонної організації краєзнавців розповідає її голова.

1993

156. Альманах краєзнавців [Слов'янщини "Відродження"] // Вісті. - 1993. - 14 верес.

157. Відродження: Краєзнав. альманах / Голов. ред. В.І.Романько. - Слов'янськ, 1993.- № 1.- 51 с. - Рец.: Мазуркевич О. Від рідного краю - у широкий світ // Відродження.- 1993.- № 1.- С.44-49; Крок до читача // Вісті. - 1993. - 23 верес.; Костыря И. "Відродження", или кто мы? Откуда мы? // Жизнь.- 1993.- 29 сент.; Крок до відродження // Донеччина.- 1994.- 26 січ.

158. Вчаться бути вчителями // Вісті.- 1993. - 18 берез.

Про хід педагогічної практики студентів факультету початкових класів Слов'янського педінституту.

159. Знати рідний край // Відродження. - Слов'янськ, 1993. - № 1. - С.3-4.

Передмова до альманаху "Відродження".

160. Зустріч краєзнавців [Слов'янська та Артемівська зі студентами Слов'янського педінституту] // Вісті.- 1993.- 21 груд.

161. Перші рудознавці Донбасу // Донеччина. - 1993. - 11 лют.

Відгук на книгу В.Подова "Открытие Донбасса''.

162. Почути голос письменників-земляків // Відродження. - Київ, 1993. - № 3-4. - С.14.

Рекомендації до складання розділу шкільної програми "Література рідного краю".

163. Рідна моя Слов'янщина // Донеччина. - 1993.- 8 черв.

Про вихід першого номера альманаху "Відродження".

164. "Слово о полку Ігоревім" в педагогічному вузі (краєзнавчий аспект) // Писемні пам'ятки східнослов'янськими мовами ХІ-ХІІ ст.: Тези наук.-практ. конф. - Київ; Слов'янськ, 1993.- С.199-201.

165. Хранители памяти: О краеведах Донетчины.- Славянск, 1993.- Вып. 1. - 53 с.- Рец.: Глущенко В. Нужная книга // Хранители памяти.-Славянск, 1993.- Вып.1. - С. 3-4; Янко М. О краеведах Донетчины //Дружков. рабочий.-1993.-28 сент.; Гайворонський П. Про краєзнавців і для них // Маяк.- 1993.- 28 верес.; Костыря И. Сберечь себя / Донбасс.- 1993.- 23 сент.; Шептуха В. Хранителі пам'яті народної // Світлиця.- 1993.- 15 жовт.- (Дод. до газ. "Донеччина"); Шептуха В. Краєзнавці Донеччини // Донеччина.- 1993.- 18 листоп.

166. ХТО першим виявив вугілля Донбасу? // Вісті.- 1993.- 6 лют.

Про книгу В.Подова "Открытие Донбасса".

167. Чехов на Славянщине // Відродження. - Слов'янськ, 1993. - № 1. - С.41-44.

1994

168. Володимир Сосюра і українська мова // Донеччина. - 1994. - 14 груд.

169. Вшануймо пам'ять поета-земляка [В.Сосюри] // Вісті. - 1994. - 13 груд.

170. "Донецький степ я люблю..." // Вісті. - 1994. - 29 січ.

Про перебування А.П.Чехова у донецькому краї.

171. Дослідник літературної історії // Овчаренко І. Літературне Придінців'я. - Слов'яногірськ, 1994.- С 3-4.

Передмова до книги І.Овчаренка "Літературне Придінців'я".

172. Зустріч з письменником [І. Костирею в редакції газети "Донеччина"] // Донеччина.- 1994. - 17 лют.

173. І залунала пісня над селом // Донеччина. - 1994. - 23 лют.

Про педпрактику студентки Слов'янського педінституту О.Камак в рідному с. Високопілля Олександрівського району.

174. Рец.: Книга про літературне Придінців'я // Вісті.- 1994.- 20 жовт.; Донеччина. - 1994. - 24 листоп. - Рец. на кн.: Овчаренко І. Літературне Придінців'я.- Слов'яногірськ, 1994.- 123 с.

175. Конкуренція // Вісті.- 1994.- 15 лют.

Про постачання місту Слов'янську молока. Написана під псевдонімом І.Журавка.

176. Краеведение как важная социально-педагогическая проблема // Краєзнавство в системі народної освіти: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукр. краєзнав. наук.-практ. конф., Слов'янськ, 12 трав. 1994 р.- Слов'янськ, 1994. - С.9-11.

177. Краєзнавча конференція // Донеччина. - 1994. - 19 трав.

Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Краєзнав-ство в системі народної освіти: проблеми пошуки, перспективи", яка відбулася у Слов'янську.

178. Краєзнавчий матеріал на уроках української мови / Прокопен- ко В.І., Романько В.І. // Краєзнавство в системі народної освіти: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукр. краєзнав. наук.-практ. конф., Слов'янськ, 12 трав. 1994 р. - Слов'янськ, 1994. - С. 43.

179. Нове видання "Орфографічного словника" // Донеччина. - 1994. - 5 жовт.

Про видання "Орфографічний словник української мови". - (К.: Довіра, 1994.- 864 с.)

180. Обмін досвідом [краєзнавців Артемівська та Слов'янська] // Донеччина. - 1994. - 12 січ.

181. Основні види позакласної роботи з літературного краєзнавства в старших класах середньої школи / Суровцева Р.Ф., Романько В.І. // Краєзнавство в системі народної освіти: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукр. краєзнав. наук.-практ. конф., Слов'янськ, 12 трав. 1994 р. - Слов'янськ, 1994. - С.50.

182. Продовження традицій // Донеччина.- 1994. - 10 листоп.

Аналіз краєзнавчої роботи на Донеччині та плани щодо випуску першого номера історико-краєзнавчого альманаху "Рідний край".

183. "Рідний край": Щоміс. сторінка / Ред. В. І. Романько // Донеччина.- 1994.- 12, 26 січ., 17 лют., 8 квіт., 5, 26 трав., 23 серп., 8, 22 верес., 6 жовт., 10, 24 листоп.

184. Рец.: Сіль Донеччини // Вісті. - 1994. - 13 січ. - Рец. на кн.: Горшков В.П., Грищенко А.В. Соль земли Донецкой.-Донецк, 1992.- Вып.1,2.

185. Слов'янський педінститут: план набору виконано, прийом документів продовжується // Донеччина. - 1994. - 3 серп.

186. Справедлива, чуйна і уважна // Донеччина. - 1994.- 16 черв.

Про депутата Слов'янської міськради, доцента педінституту З.І.Ікуніну.

187. Центр освіти, науки і культури // Донеччина.- 1994. - 24 берез.

Про успіхи та перспективи Слов'янського педінституту.

188. "ЯКЕ щастя, що я - українець, що я син своєї прекрасної і трагічної нації" // Світлиця.- 1994.- 16 груд. - (Дод. до газ. "Донеччина").

Маловідомі факти про В.Сосюру та його зв'язки з донецьким краєм.

1995

189. Бунин на Донце // Рідний край. - Донецьк, 1995. - № 1.- С.64-65.

190. Важкий шлях Григорія Баглюка: [До 90-річчя від дня народження письменника] // Донеччина. - 1995. - 12 січ.

191. Всегда в строю: поэт-фронтовик Николай Рыбалко // Рідний край. - Донецьк, 1995. - № 1. - С.59-63.

192. Володимир Миколайович Сосюра (1898-1965) // Романько В.І. Література рідного краю. - Донецьк, 1995. - С.48-51.

193. Готуємо спеціалістів з української філології / Горбачук В., Романько В. // Донеччина. - 1995. - 25 трав.

Про особливості навчання на філологічному факультеті Слов'янського педінституту.

194. Література рідного краю: Навч. посібник. - Донецьк, 1995. - 59 с., 4 л. іл. - Рец.: Білокобиленко М. Знати літературу рідного краю // Донеччина. - 1995. - 21 лют.; Те ж. - Вісті - 1995. - 23 лют.; Мельник Л. Край родной в литературе // Краматор. правда. - 1995. - 11 марта; Гайворонський П. Книга з літературного краєзнавства // Маяк. - 1995. - 14 берез.; Темир С. Литература родного края // Сел. край. - 1995. - 18 марта; Мазуркевич О. Рідний край у шкільному навчанні // Педагогічна газ. -1995. - 15 верес.; Білокобиленко М., Глущенко В. Знати літературу рідного краю // Рідний край.-1997.- № 2-3, ч. II. - С.85-87.

195. Литературно-краеведческие экскурсии в работе учителя-словесника // Проблемы русского языка, русской литературы и методики их преподавания в школе и вузе. - Славянск, 1995. - С.43-46.

196. Першовідкривачі вугільного Донбасу // Рідний край. - Донецьк, 1995. - № 1. - С.92-99.

197. Придбайте альманах // Вісті. - 1995. - 7 груд.

Про вихід першого номера альманаху "Рідний край".

198. Рідний край: Іст.-краєзнав. альманах / Ред В.І.Романько. - Донецьк, 1995. - Вип.1. - 181 с. - Рец.: Гайворонський П. Альманах краєзнавців // Маяк. - 1994. - 1 листоп.; Гайворонський П. Знати рідний край // Маяк. - 1995. - 5 жовт.; Руссов В. На суд читателей - "Рідний край" // Донбасс. - 1995. - 31 окт.; Генов Н. С любовью о родном крае // Веч. Донецк. - 1995. - 2 нояб.; Наумов С. Родной край // Окно. - 1995. - 10 нояб.

199. Рідний край: Щоміс. сторінка / Ред. В.І.Романько // Донеччина. - 1995. - 24 січ., 14 лют., 21 берез., 20 квіт., 11 трав., 14 черв., 11 лип., 1 серп., 12 верес., 24 жовт., 23 листоп.

200. Хранители памяти: Краеведы Донетчины. - Донецк, 1995. - Вып. 2. - 61с.: ил.

201. ЯК ковток рятівної води // Донеччина. - 1995. - 16 лют.

Про нову книгу І. Костирі "Сказка о солнечных братьях".

1996

202. Видатні педагоги та методисти про важливість краєзнавчих знань у навчально-виховному процесі / Малишева О.О., Романько В.І. // Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Слов'янськ, 1996. - С.21-22.

203. Вчитель-краєзнавець: До 85-річчя від дня народження Миколи Тимофійовича Янка // Знаменні і пам'ятні дати Донецької області в 1997 році: Рек. бібліогр. довідник. - Донецьк, 1996. - С36-37.

204. ДЛЯ майбутніх поколінь...// Донеччина. - 1996. 12 верес.

Про роботу Артемівського краєзнавчого музею.

205. Донецькі обласні краєзнавчі читання як одна із форм професійного вдосконалення вчителів регіону / Башун О.В., Романько В.І. // Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи: Тези Всеукр. наук-практ. конф. - Слов'янськ, 1996. - С. 7.

206. Живий літопис: Про тритомне видання творів І.Костирі // Донеччина.-1996.- 31 груд.

207. Жизнь и труд наших земляков в произведениях А.Серафимовича / Коротких Е., Романько В.И. // Проблемы русского языка, русской литературы и методики их преподавания в школе и вузе. - Славянск, І996. - Вып. 3. - С.41-43.

208. Журнал "Громада" про нашого земляка [краєзнавця з Красноармійська П.Гайворонського] // Донеччина.-1996.- 25 квіт.

209. Зміцнюються зв'язки // Донеччина. - 1996. - 21 листоп.

Про спілкування краєзнавців Донеччини та Луганщини.

210. Літературно-краєзнавча підготовка майбутнього вчителя у педвузі - проблема сьогодення // Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих та середніх навчальних закладах: Матеріали наук.-практ. конф. - Мелітополь; Київ, 1996. - С. 99.

211. Наше родове коріння: Готуємося до 2-го Всеукраїнського з'їзду краєзнавців // Донеччина. - 1996.- 5 січ.

212. Обережно: квартирні крадіжки // Донеччина. - 1996. - 10 січ.

Про роботу відділу карного розшуку Слов'янського ВВС.

213. Перші краєзнавчі читання: [В Донец. обл. наук. б-ці ім. Н.К.Крупської] / Романько В.І., Дрьомова Т.М. // Донеччина. - 1996. - 12 берез.

214. Письменницьким трактом: 65 років від дня народження Івана Сергійовича Костирі // Знаменні і пам'ятні дати Донецької області в 1997 році: Рек. бібліогр. довідник. - Донецьк, 1996. - С. 24-25.

215. ПРО книговидавничі справи // Донеччина. - 1996. - 25 черв.

Репортаж з форуму "Книжкова справа Донбасу: історія, традиції, сучасність", який проходив у обласній бібліотеці ім. Н.К.Крупської.

216. Професійна підготовка вчителя до краєзнавчої роботи як психолого-педагогічна проблема сьогодення // Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Слов'янськ, 1996. - С.2-6.

217. Рідний край: Щоміс. сторінка / Ред. В.І.Романько // Донеччина. - 1996. - 5 січ., 20 лют., 25 квіт., 23 трав., 25 черв., 12 верес., 3, 29 жовт., 21 листоп., 5 груд.

218. Рідний край // Донеччина. - 1996. - 21 листоп.

Про підготовку до друку обласного краєзнавчого альманаху "Рідний край" (№ 2-3).

219. Слов'янськ - найбільш поінформоване місто // Донеччина. - 1996. - 25 черв.

Про періодичну пресу, яка виходить в останні роки у Слов'янську.

220. Спецкурс по литературе родного края как одна из форм подготовки будущего учителя к краеведческой работе в школе // Проблемы русского языка, русской литературы и методики их преподавания в школе и вузе. - Славянск, 1996. - Вып. 3. - С.31-33.

221. ЯК треба розуміти поняття "література рідного краю" // Теорія та практика професійної підготовки вчителя до краєзнавчої роботи: Тези Всеукр. наук.-практ. конф. - Слов'янськ, 1996.- С.30.

1997

222. Михаил Савельевич Альтер: [Биогр. очерк] // Михаил Савельевич Альтер: Биобиблиогр. указ. - Донецк, 1997. - С.4-6.

223. РЕЦ.: Безперервність історії // Донеччина. -1997. - 11 груд. - Рец. на кн.: Український календар пам'ятних дат / Упор. В.Т.Горбачук. - Донецьк: Лебедь, 1997. - 42 с.

224. Бузок біля батьківської хати // Донеччина. - 1997. - 12 берез.

Про творчий доробок, особливості художньої майстерності члена Спілки художників України О.І.Ворони.

225. Вершинні обрії науки і мистецтва: Роздум з приводу книги А.Федя "И душа с душою говорит" // Донеччина.- 1997. - 27 берез.

226. Допомога від української діаспори // Донеччина. - 1997. - 11 груд.

Про допомогу діаспори студентам і викладачам Слов'янського педінституту.

227. "Євшан" - літературно-мистецький альманах // Світлиця. - 1997. - 27 черв. - (Дод. до газ. "Донеччина").

Про вихід в Слов'янському педінституті альманаху.

228. Історії рідного краю - першочергову увагу // Педагогічна скарбниця Донеччини. - 1997.- № 2.- С. 22- 23.

229. ЇХ залишилося двоє // Донеччина.- 1997.- 12 берез.

Про ветеранів Великої Вітчизняної війни І.П.Романька та П.І.Жаботинського (с. Журавка, Красноармійського району).

230. РЕЦ.: Книга про літературне Придінців'я / Горбачук В.,Романько В. // Рідний край.- 1997. - № 2-3, ч.2. - С.87. - Рец. на кн.: Овчаренко І. Літературне Придінців'я. - Слов'яногірськ, 1994. - 123 с.

231. Краєзнавчі читання // Донеччина. - 1997. - 18 верес.

Про Донецькі краєзнавчі читання.

232. Література рідного краю: Навч. програма.- Слов'янськ, 1997. - 30 с.

233. Література рідного краю: тестова перевірка знань: [Метод. поради] // Рідний край. - 1997. - № 2-3. ч.2.- С. 30-33.

234. Рец.: Літопис українських краєзнавців // Рідний край.- 1997.- № 2-3, ч.2. - С. 92-93.- Рец. на журн.: Краєзнавство.- 1995.- № 32-35.

235. "Нам треба єднатися!..": Перший вірш В.Сосюри українською мовою // Донеччина. - 1997. - 25 груд.

236. Наше родове коріння: Стан краєзнавчої справи на Донеччині // Рідний край.- 1997. - № 2-3, ч.1. - С.97-101.

237. Нові висоти краєзнавців // Донеччина.- 1997. - 16 січ.

Про роботу II з'їзду краєзнавців України.

238. Основные пути совершенствования профессионального мастерства учителя в литературно-краеведческой работе // Слово и время: Сб. науч.- метод. ст. - Славянск, 1997. - С. 146-147.

239. Писатель Иван Костыря: жизнь и творчество: Метод. рекомендации / Славян. гос. пед. ин-т. - Славянск, 1997.- 29 с.

240. Пленум [Донецької обласної організації Всеукраїнської Спілки краєзнавців] // Донеччина. - 1997. - 5 черв.

241. Попелюшка при рідній неньці // Донеччина.- 1997. - 4 верес.

Знову почала виходити українськомовна газета "Донеччина".

242. Рідний край: Іст.-краєзнав. альманах / Ред. В.І.Романько. - Донецьк, 1997. - Вип. 2-3, ч.І. - 1997. - 122 с.; Вип. 2-3, ч.2. - 1997. - 98 с. - Рец.: Гайворонський П. "Рідний край" знову з вами // Маяк.- 1997.- 20 лют.; Презентація "Рідного краю" // Донеччина.- 1997.- 5 берез.

243. Рідний край: Щоміс. сторінка / Ред. В.І.Романько // Донеччина. - 1997. - 16 січ., 13 лют., 12 черв., 17 лип., 28 серп., 18 верес., 27 листоп., 11 груд.

244. Село моєї молодості і життєвого гарту // Маяк. - 1997. - 27 листоп.

Стаття присвячена 120-річчю від часу заснування села Новотроїцьке Красноармійського району.

245. Скарбниця педагогічних знань // Донеччина. - 1997. - 24 квіт.

Про науково-методичний журнал "Педагогічна скарбниця Донеччини" (м. Донецьк).

246. Співець долі народної // Донеччина.- 1997. - 24 квіт.

Про нову книгу І.Овчаренка "Йому жити у віках", присвячену поету-романтику М.Петренку.

247. Спільними зусиллями // Донеччина.- 1997.- 3 лип.

Про духовне відродження Дружківки.

248. Сучасність та історія - поруч // Донеччина.- 1997.- 12 черв.

Інформація про передплату на історико-краєзнавчий альманах "Рідний край".

249. ТУТ молодість моя пройшла: Селу Новотроїцькому Красно-армійського району виповнюється 120 років // Донеччина.- 1997.- 27 листоп.

250. У НИХ відпусток не буває // Донеччина.- 1997.- 8 верес.

Про зустріч автора з краєзнавцями області.

251. Чехов и донецкий край: Советы учителю // Рідний край. - 1997. - №2-3, ч.2. - С. 9-14.

252. "ЯКЕ щастя, що я українець...": Слово про В.Сосюру // Рідний край. - 1997. - № 2-3, ч.1. - С.23-28.

253. Славний син донецького краю: 90 років від дня народження Бориса Леонтійовича Горбатова (1908-1954) // Знаменні і пам'ятні дати Донецької області в 1998 році: Рек. бібліогр. довідник. - Донецьк, 1997. -С.61-63.

254. Геннадій Леонідович Щуров: 60 років від дня народження (1938) // Знаменні і пам'ятні дати Донецької області в 1998 році: Рек. бібліогр. довідник. - Донецьк, 1997. - С.61-63.

255. Український Соловейко з берегів Дінця: 100 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898-1965) // Знаменні і пам'ятні дати Донецької області в 1998 році: Рек. бібліогр. довідник. - Донецьк, 1997. - С.46-50.

1998

256. Альманах "Рідний край" надійде передплатникам // Вісті. - 1998.- 21 квіт.

257. Рец.: Армійська служба - нелегка служба // Світлиця.- 1998.- 23 січ. - Рец. на кн.: Винниченко О., Гайворонський П. Чорний колір - шляхетний колір // Світлиця.- 1997. - 5, 12 груд. - (Дод. до газ. "Донеччина").

258. Більш за все любив Донеччину // Донеччина.- 1998.- 6 січ.

Про творчі зв'язки В.Сосюри з краєм.

259. Рец.: Важке повернення до себе // Донеччина. - 1998.- 23 квіт.- Рец. на кн.: Мазур П. Важке повернення до себе.

260. Вони пропагують слово поета: Лауреати премії ім. В.Сосюри / Уклад. В.І.Романько; ДОУНБ. - Донецьк, 1998. - 14 с.

261. Готуємось до пушкінського ювілею // Вісті.- 1998.- 3 груд.

Про створення в Слов'янському педінституті оргкомітету по підготовці до святкування 200-річчя від дня народження О.С.Пушкіна.

262. ДЕ взяти твори В.Сосюри? // Літ. Україна. - 1998. - 6 січ.

263. ДЕ вони, пісні на слова Володимира Сосюри: До 100-річчя поета // Світлиця. - 1998. - 4 січ. - (Дод. до газ. "Донеччина").

264. Зустріч лауреатів // Вісті. - 1998. - 26 груд.

Надруковано під псевдонімом В.Іваненко. Про зустріч лауреатів премії ім. В.Сосюри на краєзнавчих читаннях в обласній бібліотеці ім.Н.К.Крупської.

265. Є в Слов'янську літописці // Вісті. - 1998. - 3 берез.

Відгук на статтю В.Півня "Де ви, слов'янські літописці?".

266. З любов'ю до рідної землі // Вісті. - 1998.- 13 черв.

Про місячник краєзнавчої роботи в Слов'янському педінституті.

267. Закоханий в українське слово: [Нарис] // Донеччина. - 1998. - 2 квіт.

Нарис про Горбачука В.Т.

268. Захисник і пропагандист рідного слова: Володимир Сосюра і українська мова. - Слов'янськ, 1998. - 39 с. - Рец.: Нова книга краєзнавця // Донеччина. - 1998. - 26 лют.

269. Лави лауреатів поповнилися // Літ.Україна.- 1998.- 22 січ.

Інформація про лауреатів премії ім.В.Сосюри у 1998 році.

270. Людина в Україні заслуговує на краще життя // Вісті. - 1998. - 19 берез.

Стаття про кандидата в народні депутати від Слов'янська Н.А.Шрам.

271. Місячник краєзнавства // Донеччина.- 1998.- 16 лип.

Про краєзнавчі заходи, що проходять в Слов'янському педінституті.

272. Рец.: "Мово рідна, слово рідне..." // Донеччина.- 1998.- 19 берез.- Рец. на кн.: Загнітко А. Слово у душі - душа у слові.- Донецьк: Академія, 1997. - 433 с.

273. "Мої дні, мов хрести..." // Донеччина.- 1998. - 5 лют.

Про літературний вечір, присвячений 100-річчю від дня народження В.Сосюри.

274. Нелегкий шлях до українського слова // Рідний край. - 1998. - № 4. - С.21-27.

В.Сосюра і українська мова.

275. НОВІ лауреати // Вісті.- 1998.- 13 січ.

Названі лауреати премії ім.В.Сосюри 1998 року.

276. Олесь Гончар і Донеччина // Донеччина. - 1998. - 23 квіт.; Вісті. - 1998. - 23 квіт.

277. Перший український вірш Володимира Сосюри // Культура і життя. - 1998. - 26 квіт.

278. Премія за пропаганду української мови // Літ. Україна. - 1998. - 16 квіт.

Про присудження премії "Плекаймо рідну мову" обласною газетою "Донеччина" в 1998 році.

279. "Рідний край", № 4, 1998 р. // Літ. Україна - 1998.- 14 трав.

Рецензія на черговий номер альманаху "Рідний край".

280. Рідний край: Щоміс. сторінка / Ред. В.І.Романько // Донеччина. - 1998. - 6 січ., 26 лют

281. Роман "Третя Рота" надійшов до бібліотек // Вісті. - 1998. - 1 груд.

До бібліотеки педінституту та центральної бібліотеки Слов'янська надійшов автобіографічний роман В.Сосюри "Третя Рота".

282. СВІТ не без добрих людей... // Світлиця. - 1998.- 10 квіт.- (Дод. до газ. "Донеччина").

Про пісні, створені на слова В.Сосюри.

283. "Свято сонця" в столиці // Вісті.- 1998.- 29 січ.

Про святкування 100-річчя від дня народження В.Сосюри в Києві.

284. Слово соединяет времена // Жизнь. - 1998. - 6 янв.

До 75-річчя професора Слов'янського педінституту О.Є.Оль-шанського.

285. Труд и быт рабочих в произведениях донецкого цикла Викентия Вересаева // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. - Славянск, 1998. - С.79-83.

1999

286. ВІД "Забою" - до "Донбасу" // Вісті. - 1999. - 6 лют.

Рецензія на ювілейний номер журналу "Донбас", 1998 (спецвипуск).

287. ДО сосюринських місць // Вісті. - 1999. - 14 січ.

Про поїздку студентів педінституту до музею В.Сосюри в м.Сіверськ.

288. Донеччина літературна: Зустріч лауреатів. Студентський "Євшан" // Літ. Україна. - 1999. - 18 лют.

289. Знову будуть весни... // Вісті. - 1999. - 27 лют.

Про поетичну творчість слов'янського поета Ніла Бойка.

290. ИХ осталось только двое // Донбасс. - 1999. - 29 апр.

Про ветеранів війни, які мешкають в с. Журавка Красно-армійського району.

291. ИХ родовые корни - с донецкой земли // Донбасс. - 1999. - 10 февр.

Директори пушкінських музеїв С.Гейченко в Михайловському та Г.Сєдова в Санкт-Петербурзі - наші земляки.

292. Поповнилися фонди бібліотеки // Вісті. - 1999. - 5 січ.

Про благодійну акцію - дарунки книг у фонд бібліотеки педінституту.

293. Пребывание Пушкина в Приазовье: больше вопросов, чем ответов // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии: Науч.-метод. сб./ Под общ. ред. В.А.Глущенко. - Славянск: СГПИ, 1999.- Вып.VІ.- С.42-46.

294. Пушкін і донецький край // Вісті. - 1999. - 11 лют.

295. Пушкин и донецкий край: реальность и вымысел: Учеб. пособие для учителей. - Славянск: СГПИ, 1999. - 44 с. - Рец.: Базарова Л. Подорож Приазов'ям // Вісті. - 1999. - 16 берез.; Ворона М. Дарунок до ювілею поета // Донеччина. - 1999. - 4 лют.

296. Пушкін у донецькому Приазов'ї // Донеччина. - 1999. - 8 квіт.

297. Ювілейний номер "Донбасу" // Літ. Україна. - 1999. - 11 лют.

298. Я лег в коляску больной...: Страницы пребывания А.С.Пушкина в донецком Приазовье // Донбасс. - 1999. - 24 февр.

  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

Альтер М.С. (222)

Ахматова А. (143)

Баглюк (190)

Базарова 295

Баштова В. 1, 2

Башун О.В. 205

Безрученко Є. 3

Білокобиленко М. 194

Блок А. (126)

Бойко Є. 4

Бойко Н. (289)

Бондарчук О. 5

Бунин И. (189)

Васильєва Н. 6

Васильєва Т. (99)

Вересаєв В. (285)

Винниченко О. 15, (257)

Волков П.Т. (3, 117)

Ворона Н. 7, 295

Ворона О.І. (224)

Гайворонський П. 13, 14, 15, 165, 194, 198, 208, 242, (257)

Гармаш В. 16

Гейченко С. (291)

Генов Н. 17, 84, 85, 198

Глущенко В. 18, 165, 194

Гмиря Н. (97)

Гончар О. (276)

Горбатов Б. (141, 253)

Горбач І. 19

Горбачук В.Т. (1, 29), 193,

223, 230, (267)

Горшков В.П. (184)

Грищенко А.В. (184)

Гросов А. 21

Давидова О. 22

Дем'янюк Н.Р. (106)

Джаліль Муса (108)

Дрьомова Т. 213

Жаботинський П.І. (229)

Жевжик Г. 24

Жуковський С. 25, 90

Журавка І. 175

Загнітко А. (272)

Заїченко О.В. (109)

Зайцев М. 26

Зоц І. (17), 30, 31, 32

Зощенко М. (143)

Іваненко В. 264

Ікуніна З.І. (186)

Камак О. (173)

Капуста Н. 88

Колесник Н. 34

Коротких Е. 207

Костыря И. 37, (140), 157, 165, 172, (201, 206, 214, 239)

Котляров О. 38

Кривда Г. (84, 85, 88, 90, 91)

Лазоренко А. (84, 85, 88, 91)

Лук'янова О. 22

Лях Р.Д. 41

Мазоха Р. 42

Мазур П. 43, 44, (259)

Мазуркевич О.Р. 45, 157, 194

Малишева О.О 202

Марин В.О. (121)

Маяковський (128)

Медне Е. (134)

Медовников С. 46

Мельник Л. 194

Мироненко А. 90

Мисик Г.В. (102)

Момот Р. 47

Монастиренко Г. (43), 48, 49

Наумов С. 198

Овчаренко В. (1)

Овчаренко І. (171, 174, 230, 246)

Оліфіренко В. 54

Ольшанський О.Є. (284)

Островский Н.А. (144)

Пак В. 55, 56

Петренко В. 57, 58

Петренко М. (246)

Півень В. (265)

Подов В. (161, 166)

Прокопенко В.І. 178

Проценко Н. 61

Пушкин А. (21, 139, 261, 293, 294, 295, 296, 298)

Радищев А.Н. (145)

Романько І.П. (229)

Рукасов В. 63, 64

Руссов В. 198

Рыбалко Н. (191)

Савенко В. 93

Сєдова Г. (291)

Сенников А. 90

Серафимович А. (207)

Ситник А. 65

Сорока А. 94

Сосюра В. (2, 4, 24, 53, 60,

77, 94, 168,

169, 188, 192,

235, 255, 258,

262, 268, 273,

274, 277, 281,

282, 283, 287)

Суровцева Р.Ф. 181

Темир С. 194

Терлецька Т. 68

Тичина П.Г. (152)

Федь А. (255)

Харитонова О. 72

Хімич Л. (23)

Чехов А.П. (150, 167, 170,

251)

Чуб В. 73

Шевченко А. 74

Шептуха В. (17), 75-78,

165

Шишенко В. 79

Шрам Н.А. (270)

Щуров Г.Л. (254)

Янко Н.Т. 165, (203)

Яринко Л. 83

 Псевдоніми В.І.Романька

Журавка І. 175

Іваненко В. 264

Романюк В. 123

Романов В. 136

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ГАЗЕТ

Акцент (Донецьк) (до 1992 року "Комсомолец Донбасса")

Вечерний Донецк (Донецьк)

Взгляд (Донецьк)

Вісті (Слов'янськ)

Донбасс (Донецьк)

Донеччина (Донецьк)

Дружковский рабочий (Дружківка)

Жизнь (Донецьк)

Злагода (Слов'янськ)

Комсомолец Донбасса (Донецьк) (з 1992 року "Акцент")

Комуніст (Слов'янськ) (з 1991 року "Вісті")

Краматорская правда (Краматорськ)

Культура і життя (Київ)

Літературна Україна (Київ)

Литературная газета (Москва)

Маяк (Красноармійськ)

Окно (Дружківка)

Патріот Батьківщини (Київ)

Педагогічна газета (Київ)

Радянська Донеччина (Донецьк) (з жовтня 1992 року "Донеччина")

Світлиця (Донецьк) (Дод. до газ. "Донеччина)

Сельская Донетчина (Донецьк) (з 1992 року "Донеччина")

Сельская жизнь (Донецьк)

Сельский край (Великая Новоселка)

Сільська Донеччина (Донецьк) (з 1992 року "Донеччина")

Совет (Слов'янськ)

Социалистический Донбасс (Донецьк) (з 1992 року "Донбасс")

Університетські вісті (Донецьк)

 ЗМІСТ

Від укладача

Зоц І. "Беру я сили з батьківських криниць:": Слово про Валерія Івановича Романька

Література про життя та діяльність В.І.Романька

Друковані праці В.І.Романька

Іменний покажчик

Псевдоніми В.І.Романька

Список використаних газет


© 1996-2005 Donetsk State Library