Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

українська | русский | english

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:
Директор Донецької ОУНБ
ім. Н.К.  Крупської
Л.О.  Новакова
«15  січня 2004 р.


ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ

обслуговування користувачів міського абонемента
Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Н.К. Крупської
1. Загальні вимоги щодо правил користування відділом міського абонемента визначено в «Правилах користування Донецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Н.К.  Крупської».

2. Відділ міського абонемента обслуговує користувачів з 18-річного віку, які мають реєстрацію місця проживання в м. Донецьку, на підставі постійного квитка користувача з обов'язковою перевіркою реєстрації в комп'ютерній базі даних, де повинна бути повна адреса реєстрації, а також вказане поштове відділення. Забороняється видавати додому документи відділу міського абонемента користувачам, які відвідують бібліотеку за разовими квитками. За разовим квитком користувач може отримати лише інформацію про наявність того або іншого документа у фонді відділу міського абонемента.

3. На формулярах користувачів, які мають тимчасову реєстрацію місця проживання проставляється кінцева дата реєстрації. За місяць до закінчення дати реєстрації обслуговування користувача у відділі міського абонемента припиняється й оновлюється в разі продовження терміну реєстрації. В цьому разі формуляр оновлюється.
4. Обслуговування користувачів здійснюється на підставі замовлень користувачів, за нескладними темами допускається проведення тематичного добору документів бібліотекарем без замовлень, у разі відсутності черги на обслуговування користувачів.
5. Користувачі мають право отримати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше п'яти документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного попиту, періодичними виданнями поточного року — 15 днів.
6. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. Користувачі повинні приносити документи з собою для продовження терміну користування документами і поставити підпис у формулярі. Продовження терміну користування документами за телефоном не здійснюється.

7. У формулярі користувача бібліотекар повинен зробити позначку, скільки разів продовжується термін користування документами. Наприклад:
7.10.03.–-7.11.03
2-й термін 1985350 84 Бронте Грозовой перевал
повернути 1718148 84 Бронте Джейн Эйр

У документи підвищеного попиту вкладається замінник документа і проставляється термін повернення документа та номер квитка користувача. Замінник документа розставляється у фонд замість виданого документа і реєструє наявність підвищеного попиту.

8. Документи підвищеного попиту можуть відкладатися на бронеполиці тільки на добу, і якщо користувач не забирає їх для користування, розставляються на полицю для інших користувачів.

9. Дані про документи отримані користувачем у відділі міського абонемента, обов'язково заносяться до протоколу видачі в електронному варіанті і роздруковуються, а також записуються від руки, якщо документ не внесений до електронної бази даних. Користувачі при отриманні документів, роздрукованих у протоколі видачі розписуються за список отриманих документів, а якщо документ записаний від руки, то за кожний. При поверненні документів підпис користувача погашається підписом бібліотекаря. Всі позначки у протоколі обслуговування користувача робляться чітко та охайно. Список документів у протоколі видачі користувача не перекреслюється. Бібліотекар проставляє підпис унизу протоколу (прийняв-підпис), таким чином він підтверджує повернення документів користувачем до фонду відділу. Якщо документ або документи продовжуються на новий термін користування, то має бути роздрукований новий протокол з новим терміном користування документами, користувач проставляє підпис за список отриманих документів. Не допускаються винесення документів за межі відділу міського абонемента, якщо вони не записані у формулярі користувача.

10. Користувачі, які порушили пункти 5 і 6 даної інструкції і не повернули документи в зазначений термін, сплачують пеню за кожний документ і за кожний день затримки.
11. Користувачі, які не змогли повернути документи до бібліотеки в зазначений термін через хворобу та інші поважні причини, пред'являють лікарняний лист або довідку бібліотекарю, де на звороті формуляра користувача разом з нарахованою пенею вказується причина скасування пені.
12. Розрахунки пені здійснюються відповідно до діючого «Переліку і тарифів на платні послуги Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К.  Крупської» шляхом множення кількості днів на кількість документів і на розмір вартості послуги продовження терміну користування документами.
13. Якщо користувач не має змоги сплатити пеню, на зворотньому боці формуляра користувача у день стягнення пені бібліотекар проставляє дату, коли нараховувалася пеня, кількість днів, за які стягується пеня, кількість документів і суму стягнення, а користувач підтверджує своїм підписом суму стягнення, що записується на борг користувачеві.
Наприклад: 11.09.03.  20дн. х 2 х 20 = 8,00 грн (підпис користувача).

14. Пеня нараховується, починаючи з наступного дня після призначеної дати повернення документів. Якщо день повернення припадає на вихідний, санітарний або святковий день, пеня нараховується з першого робочого дня бібліотеки. Далі розрахунки ведуться за календарні дні без виключення днів, коли бібліотека не обслуговувала користувачів.
15. Якщо користувач має суму боргу менш ніж 20 грн, він повинен сплатити його протягом двох місяців. Якщо борг складає 20 грн і більше, користувач повинен до кінця поточного року погасити борг нарахованої пені. У разі сплати боргу частинами сума внеску грошей повинна ділитися на діючу ціну вартості послуги продовження терміну користування.
16. Користувачі, які мають заборгованість пені більше 20 грн, позбавляються права користування відділом міського абонемента до повного її погашення. Формуляри таких користувачів зразу відкладаються на внесення до бази даних боржників. Перереєстрація користувачів, які мають заборгованість по пені, забороняється. Дані про боржників кожного місяця вносяться до бази даних користувачів.
17. Неоплачені суми пені за попередні терміни користування подаються для оплати в перерахунку зменшення кількості днів помножену на кількість документів і на розмір вартості послуги продовження терміну користування, про що робиться позначка на зворотньому боці формуляра, коли користувач сплачує суму боргу.
Наприклад: 15 дн. х 1 док. х 10 коп. = 1–50
7 дн. х 1 док. х 20 коп. = 1–40
При зміні тарифів пені, вона нараховується відповідно до нових тарифів, діючих на той час, коли користувачам нараховується заборгованість за несанкціоноване продовження терміну користування документами.

18. Користувачі повинні дбайливо ставитися до отриманих документів, при отриманні перевіряти їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку (наприклад: немає сторінок, книга помальована, ушкоджений або обмальований штрихкод). Обов'язково проштампувати місця ушкодження і поставити свій підпис. За виявлені дефекти при поверненні документів відповідальність несе користувач. Це також стосується пошкодження штрихкодів на документах. За ушкодження штрихкоду користувачі позбавляються права обслуговування у відділі міського абонемента на 2 місяці.

19. Користувачі, які втратили або пошкодили документи з фонду відділу міського абонемента, повинні замінити їх аналогічними, визнаними бібліотекарем рівноцінними або їх копіями. Якщо неможливо здійснити таку заміну, користувач відшкодовує кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається комісією по роботі з фондом в залежності від цінності документа.

20. Оформлення заміни здійснюється головним бібліотекарем відділу міського абонемента шляхом прийняття документа і запису його в зошит обліку документів, прийнятих замість втрачених. Зошит мусить бути прошитий і пронумерований. Головний бібліотекар вносить дані про втрачений документ і про прийнятий натомість документ з обов'язковим підписом користувача.

21. Формуляри користувачів відновлюються після перереєстрації в новому році. Формуляри користувачів та протоколи обслуговування після повернення документів або покриття вартості загублених документів зберігаються три роки і після цього списуються по акту та підлягають знищенню.

22. У разі ушкодження комп'ютера або програми і неможливості обслуговувати користувачів, оголошується технологічна перерва для усунення причин ушкодження.

23. У разі неможливості обслуговування користувачів в електронному режимі за технічними причинами, користувачі можуть тільки здати документи. Бібліотекар повинен дати розписку про прийняті документи.

24. Обслуговування користувачів припиняється після дзвінка (17 годин 45 хвилин). Вимоги користувачів приймаються до 17 годин 35 хвилин.


© 1996-2005 Donetsk State Library