УТВЕРЖДАЮ
Директор Донецкой областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской
Л. А. Новакова
28 мая 20
13 года

 

СПИСОК И ТАРИФЫ
платных услуг, предоставляемых Донецкой обласной
универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупськой
(вводятся в действие со 2 января  2012 года, приказ № 57 от 28 мая 2013 года)

Название услуги
Единица измерения
Тариф без НДС
1. Оформлення електронних реєстраційних документів користувачів бібліотеки та їх дублікатів (з використання пластикових карток зі штрих-кодом):
  - постійний   один квиток на один рік   13-30
  - постійний   один квиток на п'ять років   19-46
  - постійний для пільгових категорій   один квиток на п'ять років   2-80
  для разового відвідування   один квиток   4-24
2. Формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт
    одне джерело   19-36
3. Репродукування тексту на принтері:
  формат А 4   одна сторінка   0-50
4. Підготовка фактографічних та бібліографічних довідок в автоматизованому режимі
  - пошук в інформаційно-пошукової системі "Нормативні акти України":
  простий   одна довідка   2-79
  розширений   одна довідка   13-94
  - репродукування тексту закону на принтері   одна сторінка   1-00
5. Формування каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій
  - оформлення запиту за темою (бланк читацького замовлення)   один бланк   0-27
  - індексування книг за системою ББК і визначення авторського знаку   одне джерело   17-82
6. Електронна доставка документів:
 - формат А 4   одна сторінка   3-72
7. Виготовлення копій звукозапису музичних творів з фонотеки бібліотеки (за 1 хвилину запису)
    одна хвилина   0-46


СПИСОК И ТАРИФЫ
платных услуг, предоставляемых Донецкой обласной
универсальной научной библиотекой им. Н. К. Крупськой
(вводятся в действие с 1 июня  2013 года, приказ № 57 от 28 мая 2013 года)

Название услуги
 Единица измерения 
 Тариф с НДС 
1. Ксерокопіювання документів з бібліотечного фонду:
 формат А 4 24х30 см  одна сторінка  0-48
 формат А 3 30х40 см  одна сторінка  0-82
2. Навчання на курсах "Новий читач бібліотеки"
Кількість слухачів:
одне заняття
 група  10 осіб  50-50
 одна особа  5-06
3. Обслуговування екскурсійних груп (крім школярів, студентів 1 курсів, працівників бібліотек):
група
до 15 осіб
 - до 30 хвилин  одна екскурсія  29-17
 - до 60 хвилин  одна екскурсія  58-34
4. Користування персональним комп'ютером .
 одна година  2-05
5 Репродукування документу на сканері
 формат А 4  одна сторінка  0-97
6. Користування міжбібліотечним абонементом (МБА):
 обслуговування по МБА іногородніх абонентів  один документ  
7. Проведення наукової експертизи друкованих видань:
  - проста експертиза  одне видання  
  - складна експертиза  одне видання